Από ΔΕΠΑ και Μυτιληναίο η προμήθεια LNG στον ΔΕΣΦΑ για υπηρεσίες εξισορρόπησης

Από ΔΕΠΑ και Μυτιληναίο η προμήθεια LNG στον ΔΕΣΦΑ για υπηρεσίες εξισορρόπησης
Η προμήθεια LNG της ΔΕΠΑ  1/4/ 2020 έως την 1/1/ 2021 αφορά σύμβαση 9,215 εκατ. ευρώ για ΔΕΠΑ και Μυτιληναίο
Η ΔΕΠΑ και η Μυτιληναίος ανέλαβαν την προμήθεια LNG στον ΔΕΣΦΑ, για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Οι δύο εταιρείες αναδείχθηκαν ανάδοχοι έπειτα από τη συμμετοχή τους στον σχετικό διαγωνισμό του Διαχειριστή, υπογράφοντας σύμβαση 9,215 εκατ. ευρώ.
Η περίοδος προμήθειας καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2021.
Για την εν λόγω περίοδο, η μέγιστη ποσότητα που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εξισορρόπηση υπολογίζεται περίπου σε 236.282 GWh.
Με τις υπηρεσίες εξισορρόπησης φορτίου, ο ΔΕΣΦΑ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ Παραδόσεων και Παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) από τους Χρήστες Μεταφοράς, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών και των αποθηκευμένων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, με σκοπό την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία αυτού.
Προκειμένου ο ΔΕΣΦΑ να προβεί σε Πράξη Εξισορρόπησης λαμβάνει υπόψη του ιδίως την εκάστοτε επικρατούσα πίεση στο ΕΣΜΦΑ και τα αποθέματα LNG, τη δυνατότητα αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, και την ταυτόχρονη ύπαρξη θετικής και αρνητικής έλλειψης εξισορρόπησης των Χρηστών Μεταφοράς.
Απώτερος στόχος είναι να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ.

Προμήθεια καυσίμου από τη ΔΕΠΑ για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΠΑ αναδείχθηκε προμηθευτής καυσίμου για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Η αξία της σύμβασης που υπέγραψε η εταιρεία ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ για την εν λόγω χρονική περίοδο η απαιτούμενη ποσότητα υπολογίζεται σε 118.940 ΚWh.
Κατά τη διάρκεια τής περιόδου προμήθειας, η ΔΕΠΑ θα προμηθεύσει το ΕΣΜΦΑ με ποσότητες αερίου λειτουργίας, σε καθημερινή βάση, εύρους έως 5,000,000 kWh/ημέρα.

Κ.Δ.
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS