Πειραιώς: Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθετικών της λογαριασμών - Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 0,006% από 20/7

Πειραιώς: Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθετικών της λογαριασμών - Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 0,006% από 20/7
Αναπροσαρμογές Επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,006%  [0,6 μονάδες βάσης].  
Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 20.07.2020.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας .

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS