Ο αριθμός των ΑΧΕ έχει μειωθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια – Μικρά μερίδια έχουν οι περισσότερες λόγω απουσίας εγχώριων επενδυτών

Ο αριθμός των ΑΧΕ έχει μειωθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια – Μικρά μερίδια έχουν οι περισσότερες λόγω απουσίας εγχώριων επενδυτών
Ο αριθμός των ΑΧΕ έχει μειωθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια
Με το 2019 να είναι χρονιά ρεκόρ για το ΧΑ σε ό,τι αφορά την άνοδο που κατέγραψε έναντι των άλλων αγορών αλλά και να χαρακτηρίζεται από την επιστροφή και των μικρών επενδυτών, η πορεία των χρηματιστηριακών εταιρειών όπως αποτυπώνεται στους ισολογισμούς δείχνει έντονα σημάδια βελτίωσης.
Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν μετά από μία τέτοια χρονιά η βελτίωση που καταγράφεται στους ισολογισμούς είναι ανάλογη της πορείας της αγοράς ή είναι μικρή;
Μετά από μία μεγάλη κρίση που πέρασε το ΧΑ, ο αριθμός των χρηματιστηριακών εταιρειών μειώθηκε σημαντικά.
Πλέον δραστηριοποιούνται συνολικά 50 χρηματιστηριακές εκ των οποίων αρκετές είναι remote members και έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
Οι περισσότερες έχουν πελάτες μεγάλους οίκους του εξωτερικού ή μεγάλους επενδυτές θεσμικούς και ιδιώτες.
Σημειώνεται πως το 2013 ο αριθμός των χρηματιστηριακών εταιρειών έφτανε τις 68.
Μετά από τέτοια συρρίκνωση είναι πλέον σε πιο ορθολογικά επίπεδα ο αριθμός ή μήπως είναι ακόμα πολλές.
Με βάση τα ετήσια στοιχεία των συναλλαγών για το 2019, τέσσερις χρηματιστηριακές (Πειραιώς, Eurobank, Εθνική και Euroxx) κατέχουν μερίδιο 57% περίπου του συνολικού τζίρου.
Συνολικά 19 έχουν μερίδιο κάτω από 0,20%.
Από την άλλη μεγάλες χρηματιστηριακές σε μερίδια παρά την άνοδο των πωλήσεων δεν κατάφεραν να βγάλουν κέρδη, εξέλιξη που αποδίδεται στα μεγάλα κόστη και στις μικρές προμήθειες.
Οι μεγάλοι πελάτες θέλουν χαμηλές προμήθειες και καλή ενημέρωση που «αναγκάζει» τις εταιρείες να συντηρούν τμήματα αναλύσεων και να έχουν και άλλες παροχές.
Οι μικρές χρηματιστηριακές δεν έχουν μεγάλα κόστη, απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές και έχουν προμήθειες που τους δίνουν καλύτερο περιθώριο κέρδους.
Αυτό που σημειώνουν πολλά στελέχη της αγοράς είναι πως το ΧΑ πρέπει να βελτιώσει το κύρος του, να προσελκύσει επιχειρήσεις και ο αριθμός των επενδυτών που δραστηριοποιούνται να αυξηθεί, ώστε να μπορέσουν και οι χρηματιστηριακές να βελτιώσουν να μεγέθη τους αλλά και να αναπτυχθούν.
Πιο αναλυτικά και βάσει δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2019:
Η Εθνική Χρηματιστηριακή είχε πωλήσεις 7,3 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ και ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ.
Η Παντελάκης είχε πωλήσεις 2,98 εκατ. ευρώ από 2,59 εκατ. ευρώ και κέρδη 244 χιλ. ευρώ από ζημία 279 χιλ. ευρώ.
Η Beta ΑΧΕΠΕΥ αύξηση τις πωλήσεις της στα 2,8 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ και μείωσε τη ζημία στις 172 χιλ. ευρώ από 425 χιλ. ευρώ.
Η Eurocrorp είχε πωλήσεις 2,36 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ και ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ από 514 χιλ. ευρώ.
Η Capital με πωλήσεις 354 χιλ. ευρώ από 591 χιλ. ευρώ είχε ζημιά 47 χιλ .ευρώ από κέρδη 5 χιλ. ευρώ.
Η CFS είχε πωλήσεις 257 χιλ. ευρώ από 286 χιλ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,48 εκατ. ευρώ από 426 χιλ. ευρώ.
Η Eurotrust ΑΧΕΠΕΥ είχε πωλήσεις 722 χιλ. ευρώ από 448 χιλ. ευρώ και καθαρά κέρδη 62 χιλ. ευρώ από ζημία 512 χιλ. ευρώ.
Η Merit είχε πωλήσεις 2,5 εκατ. ευρώ από 1,95 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 45 χιλ. ευρώ από ζημιά 754 χιλ. ευρώ.
H Solidus με πωλήσεις 4,13 εκατ. ευρώ από 3,12 εκατ. ευρώ είχε καθαρά κέρδη 158 χιλ. ευρώ από 109 χιλ. ευρώ.
Η Σαρρής αύξησε τις πωλήσεις στις 153 χιλ. ευρώ από 144 χιλ. ευρώ και γύρισε σε κέρδη 32 χιλ. ευρώ από ζημιά 29 χιλ. ευρώ.
Η Περβανάς με πωλήσεις 521 χιλ. ευρώ από 388 χιλ. ευρώ είχε ζημία 66 χιλ. ευρώ από 498 χιλ. ευρώ.
Η Ελληνοαμερικανική είχε πωλήσεις 1,42 εκατ. ευρώ από 1,11 εκατ. ευρώ και κέρδη 48 χιλ. ευρώ από ζημία 117 χιλ. ευρώ.
Η Μαυρίκης είχε πωλήσεις 186 χιλ. ευρώ από 128 χιλ. ευρώ και κέρδη 327 χιλ. ευρώ από ζημία 110 χιλ. ευρώ.
Η Δεπόλας αύξησε τις πωλήσεις στα 2,01 εκατ. ευρώ από 1,33 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη από 166 χιλ. ευρώ στις 524 χιλ. ευρώ.
Η Χρυσοχοϊδης είχε πωλήσεις 290 χιλ. ευρώ από 236 χιλ. ευρώ και καθαρά κέρδη 186 χιλ. ευρώ από 162 χιλ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS