Με διπλασιασμό των ζημιών έκλεισε το 2019 για 4 εταιρείες στις ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων

Με διπλασιασμό των ζημιών έκλεισε το 2019 για 4 εταιρείες στις ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων
Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσό (+ 49,2%)
Με διπλασιασμό των ζημιών για τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων έκλεισε το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Η έρευνα δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι παρέμεινε σχετικά σταθερό το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, διπλασιάστηκαν σχεδόν (+ 94%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.
Πρόκειται για μεγάλο πλήθος μελών πληρώματος, συμβολαίων που τοποθετήθηκαν την τελευταία χρονιά στην εγχώρια αγορά και εμφάνισαν αυξημένα περιστατικά εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσό (+ 49,2%). Επίσης, αύξηση κατέγραψε το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+3,1%).
Συνολικά 1.013 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2019 (1.015 αντίστοιχα το 2018). Δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις οποίες πληρώθηκαν 1,1 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,55 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν 0,7 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τα κανάλια διανομής στις ασφαλίσεις πληρωμάτων οι μη αποκλειστικής συνεργασίας πράκτορες είχαν το 57,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου και ακολουθούν  οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με το 20,1% της παραγωγής.
Τέλος από την ανάλυση των  αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2019, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Antonisvasilopoulos1@gmail.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS