Από τα 500 δισ του Ταμείου Ανάκαμψης το 70% με δάνεια και ενιαίο επιτόκιο και 30% με επιδοτήσεις – Η ΕΚΤ ανακοινώνει 4 Ιουνίου επαναγορές στο Πρόγραμμα Πανδημίας

Από τα 500 δισ του Ταμείου Ανάκαμψης το 70% με δάνεια και ενιαίο επιτόκιο και 30% με επιδοτήσεις – Η ΕΚΤ ανακοινώνει 4 Ιουνίου επαναγορές στο Πρόγραμμα Πανδημίας
Μια νέα πρόταση που εξετάζεται είναι το 70% των 500 δισεκ. να δοθεί με την μορφή δανείων με οριζόντιο επιτόκιο για όλους, δηλαδή κοινό επιτόκιο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το benchmark 10ετές ομόλογο κάθε χώρας.
Προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μετά της πρότασης της Γερμανίας και Γαλλίας για τα 500 δισεκ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και των 4 χωρών Αυστρίας, Ολλανδίας, Δανίας και Σουηδίας που διαφωνούν... βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Με βάση ορισμένες πηγές τα δύο στρατόπεδα ενώ δεν διαφωνούν στο ύψος της κεφαλαιακής δύναμης πυρός του Ταμείου Ανάκαμψης δηλαδή στα 500 δισ, διαφωνούν στον τρόπο χορήγησης των κεφαλαίων.

Εάν έχουν την μορφή δανείων θα επιβαρύνουν το χρέος, εάν έχουν την μορφή επιδοτήσεων ουσιαστικά χαρίζονται χρήματα.
Η πρόταση να δοθούν και τα 500 δισεκ. με επιδοτήσεις έχει απορριφθεί και έμμεσα συμφωνεί και η Γερμανία.
Η πρόταση να δοθούν και τα 500 δισεκ. με δάνεια που εισηγούνται οι 4 χώρες Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Σουηδία επίσης έχει απορριφθεί από τις άλλες χώρες και την Γερμανία έμμεσα. 
Πρόταση που κατατέθηκε για 50% δάνεια και 50% επιδοτήσεις επίσης προσκρούει στην ομάδα των 4 χωρών που διαφωνεί.
Μια νέα πρόταση που εξετάζεται είναι το 70% των 500 δισεκ. να δοθεί με την μορφή δανείων με οριζόντιο επιτόκιο για όλους, δηλαδή κοινό επιτόκιο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το benchmark 10ετές ομόλογο κάθε χώρας.
Με βάση αυτό το σενάριο από τα 500 δισεκ. τα 350 δισεκ. θα δοθούν με δάνειο και τα 150 δισεκ. με την μορφή επιδοτήσεων.
Ως προς το επιτόκιο δεν μπορεί να είναι αρνητικό π.χ. 3μηνο Euribor αλλά θετικό επιτόκιο ίσως στα επίπεδα δανεισμού του ESM του Μόνιμου Μηχανισμού Σταθερότητας συν κάποιο spread.


Τι θα πράξει η ΕΚΤ;

Στις 4 Ιουνίου ή 16 Ιουλίου το αργότερο η ΕΚΤ θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το Πρόγραμμα Πανδημίας.
Η πορεία των αγορών χρηματιστηρίων και ομολόγων το επόμενο διάστημα αλλά και η συμπεριφορά των οικονομιών κατά την επιστροφή της κανονικότητας θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες για τις νέες αποφάσεις της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ καλείται να αποφασίσει

1)Απαιτείται αύξηση του Προγράμματος Πανδημίας αλλά η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ληφθεί 16 Ιουλίου 2020 όχι νωρίτερα.
Το Πρόγραμμα Πανδημίας έχει ύψος 750 δισεκ. ευρώ και αποτελεί ένα παράλληλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η ΕΚΤ αγοράζει ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης και μαζί και τα ελληνικά ομόλογα τα οποία δεν φέρουν επενδυτική βαθμίδα είναι ομόλογα σκουπίδια.
Εάν υπάρξει αύξηση του προγράμματος Πανδημίας από 750 δισεκ. θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 500 δισεκ στα 1,25 τρισεκ. ευρώ.

 2)Το Πρόγραμμα Πανδημίας ολοκληρώνεται τέλος του 2020.
Θα υπάρξει παράταση;
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα μπορούσε να παραταθεί έως το Ιούνιο του 2021 δηλαδή να πάρει 6 μήνες παράταση.
Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ληφθεί 16 Ιουλίου 2020 όχι νωρίτερα

3)Τι θα γίνει με τις λήξεις των ομολόγων;
Η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος Πανδημίας θα μπορούσε να επαναγοράζει τα κρατικά ομόλογα που λήγουν.
Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ληφθεί 4 Ιουνίου 2020 για να κρατήσει σε εγρήγορση τις αγορές.

Το πρόγραμμα Πανδημίας, όπως και η Ποσοτική Χαλάρωση αποτελούν δύο προβληματικά τοξικές επιλογές της ΕΚΤ συντηρώντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων χαμηλά και αυξάνοντας τα όρια του χρέους.
Το λάθος συνεχίζει να διαιωνίζεται.

Η ΕΚΤ έχει μοχλεύσει 50 φορές τα κεφάλαια της

Η ποσοτική χαλάρωση αποτελεί μια ακραία στρεβλωτική, παθογενή, τοξική και προβληματική νομισματική πολιτική που με μιμητισμό έχουν υιοθετήσει όλες οι κεντρικές τράπεζες στον πλανήτη.
Η ΕΚΤ στην προσπάθεια της να συνδράμει στην αντιμετώπιση του κορωνοιού έχει υποκαταστήσει τις κυβερνήσεις, εφαρμόζει προγράμματα Πανδημίας 750 δισεκ. που παραβιάζουν τους όρους ποσοτικής χαλάρωσης και συνολικά έχει παραβιάσει τις βασικές αρχές του καταστατικού της.
Το βασικό θέμα όλα αυτά η ΕΚΤ τα κάνει επειδή θέλει να στηρίξει τις οικονομίες της ευρωζώνης από την πρωτοφανή ύφεση ή επειδή θέλει να διασώσει τα 3 τρισεκ. κρατικά και εταιρικά ομόλογα που έχει αγοράσει από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;
Η ΕΚΤ πριν λίγα χρόνια είχε ισολογισμό 2 τρισεκ. ευρώ και σήμερα έχει 5,28 τρισεκ. ευρώ με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αγοράσει να αντιστοιχούν σε 3 τρισεκ. ευρώ.
Με 108,8 δισεκ. κεφάλαια η μόχλευση επί του ενεργητικού αγγίζει τις 50 φορές όταν π.χ. για τις εμπορικές τράπεζες η αντίστοιχη μόχλευση είναι 8-10 φορές.
Όμως ακόμη και εάν αξιολογηθούν τα κεφάλαια ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αγοράσει δηλαδή τα 3 τρισεκ. η μόχλευση είναι 28 φορές.
Η ΕΚΤ διατηρεί χρυσό αξίας 509 δισεκ. λέμε διατηρεί και όχι κατέχει γιατί ο χρυσός ανήκει στα έθνη κράτη.
Την ίδια στιγμή η ΕΚΤ με 2,3 δισεκ. κέρδη εμφανίζει την χαμηλότερη απόδοση κεφαλαίου μόλις 2%.
Θα πουν πολλοί η ΕΚΤ είναι Κεντρική τράπεζα δεν είναι ο στόχος της το κέρδος αλλά η σταθερότητα του συστήματος, των οικονομιών και των τραπεζών.
Όλα αυτά ισχύουν στην θεωρία, όχι στην πράξη καθώς η συμπεριφορά της ΕΚΤ με όρους μόχλευσης, με όρους παρέμβασης στην ελεύθερη αγορά δείχνει ότι χειραγωγεί το σύστημα, διαμορφώνει τιμές σε ομόλογα και μετοχές και γενικώς επιδεικνύει συμπεριφορά που ξεφεύγει από τα πλαίσια της κλασσικής νομισματικής πολιτικής.
Η ΕΚΤ είναι μια κεντρική τράπεζα που έχει φορτωθεί 3 τρισεκ. ομόλογα πολλά εξ αυτών προσεχώς μπορεί να είναι και junk bond.
Η απόφαση της ΕΚΤ να δέχεται και ομόλογα σκουπίδια με βαθμολογία ΒΒ αρκεί στις 7 Απριλίου 2020 οι χώρες να είχαν ελάχιστη βαθμολογία ΒΒΒ- δηλαδή επενδυτική βαθμίδα αποτελεί μια ακόμη πράξη πανικού.
Η ΕΚΤ ουσιαστικά έσπευσε να προλάβει τις επικείμενες υποβαθμίσεις κρατών και ειδικά της Ιταλίας και αποφάσισε να παραβιάσει το καταστατικό της, την σοβαρότητα της.
Η ΕΚΤ γιατί τώρα δέχθηκε να αγοράζει και ομόλογα σκουπίδια επειδή φοβάται για την Ιταλία και τόσα χρόνια εξαντλούσαν την αυστηρότητα τους στην Ελλάδα;
Γιατί ίσχυαν οι κανόνες για την Ελλάδα και δεν ισχύουν οι κανόνες για την Ιταλία ή διαμορφώνονται οι κανόνες κατά το δοκούν;
Πρόκειται για μια ακόμη προβληματική, παθογενή και άρρωστη απόφαση της ΕΚΤ που το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει το πρόβλημα, να συσσωρεύει τοξικό χρέος στον ισολογισμό της και να αυξάνει το ρίσκο.
Προσέξτε και την υποκρισία.
Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πανδημίας που έχει βαθμολογία ΒΒ αλλά δεν είναι ενταγμένη στο κλασσικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Πραγματικά όλα αυτά αποτελούν θλίψη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS