Εγκρίθηκε η νέα ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ για τον Παναθηναϊκό, με 4μηνη διάρκεια

Εγκρίθηκε η νέα ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ για τον Παναθηναϊκό, με 4μηνη διάρκεια
Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η νέα ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ
Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ και με τετράμηνη χρονική διάρκεια εγκρίθηκε σήμερα (22/5) στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Η ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ θα γίνει με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Παράλληλα, θα υπάρξει και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS