Πειραιώς: Στις 16/6 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Για απορρόφηση της Πειραιώς Πρακτορειακή

Πειραιώς: Στις 16/6 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Για απορρόφηση της Πειραιώς Πρακτορειακή
Πειραιώς: Στις 16/6 η ΕΓΣ - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 22.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS