Η ελληνική κυβέρνηση θέλει… εθνικό πρωταθλητή στις τράπεζες με την Εθνική στα 100 δισ έχοντας απορροφήσει υγιές τμήμα άλλης τράπεζας

Η ελληνική κυβέρνηση θέλει… εθνικό πρωταθλητή στις τράπεζες με την Εθνική στα 100 δισ έχοντας απορροφήσει υγιές τμήμα άλλης τράπεζας
Έως ότου απαντηθούν πλήθος ερωτημάτων… δεν μπορεί να υπάρξει εθνικός πρωταθλητής στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Πριν λίγο καιρό σε ρεπορτάζ... το bankingnews είχε αναφερθεί στα σχέδια οικονομικού πατερναλισμού που επεξεργάζονται ορισμένοι στην κυβέρνηση της ΝΔ.
Συγκεκριμενοποιώντας την έννοια του οικονομικού πατερναλισμού, η κυβέρνηση εξέτασε αλλά είναι ασαφές εάν μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχέδιο που θα προκαλούσε ισχυρές ανατροπές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Το σχέδιο αυτό που αποκαλύπτει το bankingnews έχει τις εξής πτυχές.
Η κυβέρνηση θα ήθελε μια τράπεζα να παίξει τον ρόλο του εθνικού πρωταθλητή.
Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες όπως ορίστηκαν το 2012 από την ΕΚΤ μετά από τις απορροφήσεις άλλων υγιών τραπεζών – απορροφήθηκαν 18 τράπεζες – εμφανίζουν από 60 έως 64 δισεκ. ευρώ ενεργητικό η κάθε μια.
Ουσιαστικά πρόκειται για μεσαίες όχι μεγάλες τράπεζες.
Παρ΄ όλα αυτά τα 64 δισεκ. ενεργητικό μιας τράπεζας αντιστοιχεί στο 36% του ΑΕΠ της Ελλάδος για το 2020.
Στο παρελθόν η μεγαλύτερη τράπεζα αντιστοιχούσε στο 52% του ΑΕΠ της Ελλάδος.
Για να υπάρξει εθνικός πρωταθλητής το κράτος πρέπει να έχει ρόλο μετοχικό και παραδοσιακά η Εθνική Τράπεζα διαδραματίζει αυτό τον ρόλο, πάντα το κράτος είχε κάποιες μετοχές στην Εθνική.
Συν τοις άλλοις το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή το δημόσιο, ελέγχει το 40,3% της Εθνικής τράπεζας.
Όμως δεν φθάνει μόνο αυτό, ο εθνικός πρωταθλητής δεν μπορεί να είναι μια κρατική τράπεζα από τα παλαιά, πρέπει να έχει ιδιωτικό management και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε όλους τους βασικούς τομείς τόσο απέναντι στις εποπτικές αρχές όσο και απέναντι στον ανταγωνισμό.
Η Εθνική διαθέτει 64 δισεκ. ενεργητικό και μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 37 δισεκ.
Με τα μεγέθη αυτά η Εθνική δεν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του εθνικού πρωταθλητή.
Θα πρέπει να αποκτήσει μέγεθος, να αυξήσει τα assets που διαχειρίζεται, δηλαδή το ενεργητικό που περιλαμβάνει δάνεια, ομόλογα, επενδύσεις κ.α. να φθάσει στα 90 με 100 δισεκ.

Πως από 64 δισεκ. θα βρει η Εθνική τράπεζα 26 με 36 δισεκ. επιπλέον περιουσιακά στοιχεία;


Πως η Εθνική θα μπορούσε να συγκεντρώσει 26 με 36 δισεκ. επιπλέον περιουσιακά στοιχεία;
1)Να υλοποιήσει ένα εμπροσθοβαρές σχέδιο ανάπτυξης δίνοντας επιθετικά δάνεια και αγοράζοντας επιθετικά ομόλογα.
Το σχέδιο αυτό προσκρούει σε πολλά εμπόδια πολλά εξ αυτών είναι αντικειμενικά, δεν μπορεί μια τράπεζα που εξυγιαίνεται να επεκτείνει τόσο απότομα το ενεργητικό της.
2)Η δεύτερη επιλογή είναι να απορροφήσει το υγιές τμήμα μιας άλλης τράπεζας δηλαδή να απορροφήσει 30-35 δισεκ. ενεργητικό και παθητικό άλλης τράπεζας και έτσι να δημιουργηθεί ένας νέος τραπεζικός πυλώνας που θα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 90 με 100 δισεκ. ευρώ.
Ο ισολογισμός θα γράφει ενεργητικό 100 δισεκ. ευρώ σε αυτό το σενάριο.

Υπάρχουν πολύ σοβαρά εμπόδια στην δημιουργία εθνικού πρωταθλητή στις τράπεζες 

Ενώ το σχέδιο αυτό θεωρητικά είναι ενδιαφέρον, υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που το προωθούν… υπάρχουν και πολύ σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση του.
Ας δούμε ορισμένα

-Η ΕΚΤ, ο SSM, η Επιτροπή Ανταγωνισμού DGComp της ΕΕ δεν θα επιτρέψουν συγχώνευση τραπεζών στην Ελλάδα χωρίς να έχει επιλυθεί πλήρως και οριστικά το χρονίζον πρόβλημα με τα NPEs τα 68 δισεκ. προβληματικά δάνεια και ανοίγματα.
Δεν μπορεί να μιλάμε για συγχωνεύσεις χωρίς να έχει λυθεί το μεγάλο και τοξικό πρόβλημα των τραπεζών στην Ελλάδα, τα προβληματικά δάνεια.

-Η Ελλάδα διαθέτει τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης σε μερίδια αγοράς δανείων και καταθέσεων διεθνώς φθάνουν στο 95%.
Οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν το 95% της ελληνικής αγοράς, στην Γερμανία οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες κατέχουν το 58% των μεριδίων αγοράς.
Ποια αρχή θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση όταν η Ευρώπη είναι κατά τον ολιγοπωλίων;

-Η ΕΚΤ θα δεχθεί η απόφαση της να υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα που έλαβε το 2012, να αμφισβητηθεί, να αναιρεθεί;

-Η καλή τράπεζα που θα εξαγοράσει η Εθνική, θα προέλθει από κάποιας μορφής διάσπαση και ας μην είναι το κλασσικό resolution, υφιστάμενης συστημικής τράπεζας, δηλαδή μια από τις 4 υπάρχουσες.
Ποιος θα αναλάβει την διάσπαση, πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν, ποιο το ρίσκο για την συστημική ευστάθεια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα;
Γεννώνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει τέτοιας κλίμακας εξυγίανση.
Μια τράπεζα στην Ελλάδα έχει δύο πυλώνες, την καλή τράπεζα που παράγει κέρδη και την κακή που παράγει ζημίες και προβλήματα.
Εάν δια μαγείας μπορούσαμε να εξαφανίσουμε τις κακές τράπεζες στις υπάρχουσες 4 συστημικές τράπεζες, ο κλάδος θα ήταν ο πιο υγιής διεθνώς.
Όμως μόνο ένας τρόπος υπάρχει… πολλά, πραγματικά πολλά κεφάλαια θα απαιτηθούν για εξυγίανση.
Ενώ θεωρητικά η ιδέα της κυβέρνησης ή κατά το ορθότερο κάποιων στην κυβέρνηση είναι καλή στην πράξη με τα τωρινά δεδομένα είναι μη υλοποιήσιμη.
Για να καταστεί υλοποιήσιμη θα πρέπει ξεκάθαρα να δοθεί πειστική απάντηση στο εξής ερώτημα, ποιος θα εξυγιάνει και με πόσα κεφάλαια την εξαγοραζόμενη τράπεζα.... από την Εθνική τράπεζα;
Η νέα τράπεζα πρέπει να διαθέτει 15 δισεκ. κεφάλαια μετά την εξυγίανση... πριν την εξυγίανση κεφάλαια υπάρχουν μετά την εξυγίανση κεφάλαια... ΔΕΝ υπάρχουν.
Έως ότου απαντηθούν πλήθος ερωτημάτων… δεν μπορεί να υπάρξει εθνικός πρωταθλητής στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS