Επ. Κεφαλαιαγοράς: Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές και ομολογίες της MLS

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές και ομολογίες της MLS
Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές και ομολογίες της MLS Πληροφορική, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές και ομολογίες της MLS Πληροφορική, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση των επενδυτών και άρα δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των κινητών αξιών της εταιρείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 13 Μαΐου 2020 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι κινητές αξίες της εταιρείας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." , μετοχές και ομολογίες (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03), παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005).
Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών και συνακόλουθα ότι δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των κινητών αξιών της εταιρείας, δοθέντος ότι η εν λόγω εταιρεία δεν προέβη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε να τεθούν οι κινητές αξίες της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS