Αποκάλυψη: Πως παραπλανούν επενδυτές και εποπτικές αρχές τα Πλαστικά Κρήτης με τις οικονομικές καταστάσεις - Τι απαντάει ο Λεμπιδάκης

Αποκάλυψη: Πως παραπλανούν επενδυτές και εποπτικές αρχές τα Πλαστικά Κρήτης με τις οικονομικές καταστάσεις - Τι απαντάει ο Λεμπιδάκης
Τι αναφέρει ο κ. Μιχάλης Λεμπιδάκης στο bankingnews, τα ερωτήματα για τον έλεγχο του ορκωτού αλλά και τη νομιμότητα της εκ των υστέρων παρέμβασης στις οικονομικές καταστάσεις
Με πρακτικές που αποτελούν τουλάχιστον συνειδητή παραπλάνηση των επενδυτών και των εποπτικών αρχών τα Πλαστικά Κρήτης προσπάθησαν να συγκαλύψουν το γεγονός ότι δεν δημοσίευσαν το 2016 το 2017 όσο και το 2018 τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών τους με βάση τις προβλέψεις της απόφασης 8/754 (14-4-2016) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρία σε ανακοίνωσή της ισχυρίζεται ότι «οι οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων μη εισηγμένων θυγατρικών του ομίλου για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ενσωματωθεί μέσω σχετικού link εντός του τεύχους των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων κάθε έτους που αναρτώνται στο site της.
Πιο συγκεκριμένα, στην σελίδα 85 της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Εταιρίας και Ομίλου περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά ΔΛΠ» αναφέρεται διακριτά με μπλε χρώμα ο σύνδεσμος (link) “Oικονομικά στοιχεία θυγατρικών” το οποίο παραπέμπει στην σχετική πληροφορία. Αντίστοιχα στην σελίδα 66, για την χρήση έτους 2017».
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Προφανώς όχι.  Και αυτό διότι είναι βέβαιον ότι η εταιρία ενσωμάτωσε εκ των υστέρων τα συγκεκριμένα link γεγονός που εγείρει σημαντικά ζητήματα. Ειδικότερα ανατρέχοντας στην οικονομική έκθεση του 2018 που έχει αποσταλεί στο Χρηματιστήριο μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει το link.
Και αυτό αποδεικνύεται από τις κάτωθι φωτο της σελίδας 85 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης όπως έχει κατατεθεί και δημοσιεύεται στο ΧΑ η οποία έχει ληφθεί λίγο μετά τη μεσάνυχτα την περασμένη Παρασκευή.
Επιπλέον ούτε οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ με ημερομηνία 26-7-2019 δεν περιέχουν το σχετικό link και είναι ίδιες με αυτές που έχουν αποσταλεί και δημοσιευτεί στο ΧΑ.
Image
Στην εκ των υστέρων παρέμβαση η εικόνα είναι η εξής:
Image
Το ίδιο συμβαίνει και το 2017 όπου μέσα στη βιασύνη της η Πλαστικά Κρήτης αναφέρει ότι το σχετικό link βρίσκεται στη σελίδα 66 ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται στη σελίδα 65 όπως προκύπτει από την παρακάτω φωτό και φυσικά δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΧΑ ούτε και του ΓΕΜΗ.
Image
Στη δεύτερη φωτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΧΑ το βραδυ της περασμένης Παρασκευής.
Image
Πέραν αυτών ακόμα και τα συγκεκριμένα links δεν έχουν τα προβλεπόμενα καθώς η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προβλέπει ότι αναρτώνται «οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή και οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιριών, οι οποίες ενοποιούνται» και η Πλαστικά Κρήτης έχει αναρτήσει εκ των υστέρων τμήματα των οικονομικών καταστάσεων (κυρίως στοιχεία και πληροφορίες με εκθέσεις ορκωτών) πράγμα που δεν σύμφωνο με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον η εταιρία δεν κάνει καμία αναφορά για αναρτηση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών για το 2016 όπου επίσης ίσχυε η σχετική υποχρέωση.
Το γεγονός ότι προστέθηκε link εκ των υστέρων σε δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις πέραν του ότι συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία εγείρει και ζητήματα νομιμότητας της ενέργειας δεδομένου ότι αποτελεί εκ των υστέρων παρέμβαση σε επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.
Η παρέμβαση αυτή έστω και για τυπικούς λόγους αλλά και για ουσιαστικούς έπρεπε να έχει την άδεια του ορκωτού ελεγκτή και πιθανώς και της εποπτικής αρχής των ορκωτών της ΕΛΤΕ.  
Επιπλέον αν υποτεθεί ότι η εταιρία ήθελε αν βάλει link γιατί για παράδειγμα δεν το έβαλε σε σελίδα 3 της οικονομικής έκθεσης 2018 όπου αναφέρει ότι « ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή οι οποίες ενοποιούνται στον Όμιλο και δεν είναι εισηγμένες και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας, (σύμφωνα με το άρθρο 1γ της απόφασης 8/754/14.4.2016) αναρτώνταιστην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plastikakritis.com.»;

Ιδού και η σελίδα 3.
Image
Πάντως σε επικοινωνία μας με τον κ. Μιχάλη Λεμπιδάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πλαστικά Κρήτης μας διαβεβαίωσε ότι τα στοιχεία προϋπήρχαν και απλώς δεν ήταν σε εμφανές σημείο. Απαντώντας σε ερώτηση γιατί στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν οι καταστάσεις είναι γλώσσες όπως τα Ρώσικα ή τα Τουρκικά και τα Ρουμάνικα είπε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση μετάφρασης από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά δεσμεύτηκε ότι τα στοιχεία θα δημοσιευτούν και μεταφρασμένα.
Για τη χρήση του 2019  της Πλαστικά Κρήτης δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις την περασμένη Παρασκευή και σύμφωνα με τον κ. Λεμπιδάκη οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών θα δημοσιευτούν αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου.
Σε ερώτημα μας πως ο ορκωτός μελέτησε τα στοιχεία ο κ. Λεμπιδάκης μας ανέφερε ότι έλαβε υπό όψιν του τα πιστοποιητικά των ορκωτών των θυγατρικών. Σημειώνεται ότι ο ορκωτός ελεγκτής του ομίλου (ΣΟΛ) οφείλει να ελέγχει και τα στοιχεία των θυγατρικών και όχι να αρκείται στα πιστοποιητικά.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS