Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Πλαστικά Κρήτης- Αρνητικός καθαρός δανεισμός μονοψήφιο p/e

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Πλαστικά Κρήτης- Αρνητικός καθαρός δανεισμός μονοψήφιο p/e
Σύμφωνα με την εταιρεία οι προοπτικές για το 2020 είναι θετικές. Τα εργοστάσια του Ομίλου συνέχισαν αδιάλειπτα τη λειτουργία τους
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Κρήτης ενισχύθηκε κατά 2,96% και συγκεκριμένα από 280,5 εκατ. ευρώ σε 288,8 εκατ. ευρώ).
Τα ΕΒΙΤDA αυξήθηκαν κατά 17,03% από 47,6 εκατ. ευρώ σε 55,7 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου κατά 24,22% από 38,8 εκατ. ευρώ σε 48,2 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,69% και ανήλθαν από 28,9 εκατ. ευρώ σε 38,4 εκατ. ευρώ.
Με αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ η μετοχή διαπραγματεύεται με p/e 7,8 φορές.
Σύμφωνα με την εταιρεία οι προοπτικές για το 2020 είναι θετικές.
Τα εργοστάσια του Ομίλου συνέχισαν αδιάλειπτα τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα, με εξαίρεση αυτό του Γκαζιαντέπ στην Τουρκία που παραμένει κλειστό από τις αρχές Απριλίου.
Η ζήτηση για τα προϊόντα μας είναι ικανοποιητική καθότι απευθύνονται σε τομείς που δεν έχουν υποστεί κάμψη λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις και τα κέρδη του Ομίλου μέχρι στιγμής να είναι αυξημένα σε σχέση με την ίδια περίοδο της περσυνής χρονιάς.
Η πορεία των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας.
Αρνητικά μας επηρεάζει η κρίση στην Τουρκία και η διολίσθηση του ρουβλίου.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν στα 261,8 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 60 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 19,5 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 77 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως η εταιρεία έχει αρνητικό καθαρά δανεισμό 57,5 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 55 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές εκροές στα 23,1 εκατ. ευρώ και οι χρηματοδοτικές στα 13 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 18,8 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS