Με λίστα συγκεκριμένων δαπανών η προληπτική πιστωτική γραμμή του ESM - Άτοκα τα δάνεια που θα χορηγούνται λόγω κορωνοϊού

Με λίστα συγκεκριμένων δαπανών η προληπτική πιστωτική γραμμή του ESM -  Άτοκα τα δάνεια που θα χορηγούνται λόγω κορωνοϊού
Πριν από την εκταμίευση των κεφαλαίων του ESM, θα υπάρξει ένας πίνακας που θα συμφωνηθεί με την αιτούσα χώρα, τον ESM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τον τρόπο που θα λειτουργούν οι προληπτικές πιστωτικές γραμμές του ESM, ο γραμματέας του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης, Nicola Giammarioli, ανέφερε ότι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν για τις ανάγκες που προκάλεσε η κρίση του κορωνοϊού, θα υπάρξει σχετική λίστα επιτρεπόμενων δαπανών.
Όπως ανέφερε ο Giammarioli σε συνέντευξή του στο ιταλικό Skytg24, ο ESM έχει ήδη δημοσιεύσει έναν απλοποιημένο πίνακα που δείχνει τα στοιχεία δαπανών που μπορούν να ληφθούν υπόψη.
Άμεσες και έμμεσες δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, αλλά με μια πολύ ευρεία έννοια, έτσι μπορεί επίσης να συμβάλει στη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, πρόσθεσε.
Επίσης, αναφορικά με την Κύπρο, ο Giammarioli ανέφερε ότι μέχρι στιγμής ο ESM δεν έχει λάβει κανένα αίτημα.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Skytg24: Ο ESM είναι το κύριο θέμα κριτικής στην τρέχουσα ιταλική πολιτική. Ο πρωθυπουργός G. Conte επανέλαβε θα εξακολουθούσε να απορρίπτει τα 36-37 δισ. ευρώ που θα μπορούσε να δώσει στη χώρα τώρα ο ESM. Προτιμά να μην ενεργοποιήσει τη προληπτική πιστωτική γραμμή.
Αλλά στο μεταξύ ας διευκρινίσουμε: πώς λειτουργεί ο ESM;

Nicola Giammarioli: Ο ESM είναι ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2012 από χώρες της ζώνης του ευρώ ώστε να συγκεντρώνει κεφάλαια σε διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων, τα οποία μπορούμε να ονομάσουμε ευρωομόλογα.
Αυτά τα κεφάλαια διανέμονται σε χώρες που τα ζητούν και μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει δάνεια συνολικού ύψους 300 δισ. ευρώ σε πέντε χώρες.
Αλλά αυτή είναι η ιστορία, έτσι αντιμετωπίσαμε την οικονομική κρίση το 2010/2012.
Ενόψει της τρέχουσας πανδημικής κρίσης, έχουμε δημιουργήσει ένα νέο σύστημα για να βοηθήσουμε τις χώρες. Αυτή είναι η προληπτική πιστωτική γραμμή που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών μας, οι οποίοι είναι Υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ.
Αυτή η γραμμή, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ, ανέρχεται στο 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας, για την Ιταλία είναι 36 δισ. ευρώ, για την Ισπανία είναι 25 δισ. ευρώ, για τη Γαλλία είναι 48 δισ. ευρώ, και η μόνη προϋπόθεση είναι η χορήγηση αυτών των δανείων να διατίθεται στις δαπάνες που σχετίζονται με την υγεία.

Πώς ενεργοποιείται;

Την περασμένη Παρασκευή το πιστωτικό όριο εγκρίθηκε και ως εκ τούτου είναι πλέον διαθέσιμο.
Οι μεμονωμένες χώρες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τα δάνεια.
Στη συνέχεια, υπάρχει μια αξιολόγηση, η οποία έχει επιταχυνθεί στο μέγιστο και στην πραγματικότητα έχει ήδη γίνει, οπότε εντός 2-3 εβδομάδων αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν.

Έτσι, αν μια χώρα ζητήσει τη συνδρομή του ESM σε 2-3 εβδομάδες θα μπορούσε να τα λάβει. Σε μία δόση; Δεν θα μοιάζει με την Ελλάδα, όπου ο ESM πίεσε τη χώρα να κάνει ορισμένα πράγματα, εδώ δεν υπάρχουν όροι...

Στην πραγματικότητα, το δάνειο θα δοθεί σε δόσεις, αλλά όχι επειδή πρέπει η χώρα να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις.
Θα είναι μόνο και μόνο επειδή πρέπει να συγκεντρώσουμε αυτά τα κεφάλαια στις διεθνείς αγορές, οπότε υπάρχει ένα τεχνικό χρονικό πλαίσιο από τη στιγμή που θα συγκεντρώσουμε τα χρήματα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτού του νέου δανείου ESM; Έχει γίνει πολλή συζήτηση στη χώρα μας για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις αποπληρωμής και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου, πότε θα πρέπει να εξοφληθεί και φυσικά το επιτόκιο που σχετίζεται με αυτό.

Το πιστωτικό όριο είναι διαθέσιμο έως τον Δεκέμβριο του 2022.
Μόλις ενεργοποιηθεί, τα χρήματα μπορούν να εκταμιευθούν για περίοδο ενός έτους.
Μόλις εκταμιευτεί, προφανώς ως δάνειο, πρέπει να εξοφληθεί.
Η απόφαση που έλαβαν οι υπουργοί ήταν ότι το δάνειο θα έχει μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών, οπότε, για παράδειγμα, θα πρέπει να εξοφληθεί από το πέμπτο έτος έως το δέκατο πέμπτο έτος σε δόσεις.
Το κόστος είναι πολύ χαμηλό επειδή οι χρεώσεις για τα δάνεια μας έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, περίπου 10 μονάδες βάσης, και αυτές πρέπει να προστεθούν στο κόστος χρηματοδότησης από εμάς, το οποίο μέχρι σήμερα είναι αρνητικό.
Επομένως, εάν θέλουμε να κάνουμε έναν ακατάλληλο υπολογισμό, το κόστος θα είναι περίπου μηδέν, οπότε η χώρα δεν θα επιβαρυνθεί με τόκους.

Κανέναν τόκο;

Δεν είμαστε τράπεζα και δεν είμαστε ένας κερδοσκοπικός οργανισμός, δημιουργήσαμε για να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη μας.

Η Κύπρος ανακοίνωσε ότι θα είναι η πρώτη χώρα στη ζώνη του ευρώ που θα χρησιμοποιεί τα κεφάλαια του ESM, είναι ένας από τους φακέλους που έχετε στο γραφείο σας;

Βασικά, όχι.
Διάβασα επίσης τις αναφορές τύπου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα.
Πιστεύω ότι όλες οι χώρες εξετάζουν εάν θα υποβάλουν αίτηση στον ESM ή όχι, καθώς και να αντλήσουν από άλλα ευρωπαϊκά κεφάλαια που έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Όσον αφορά την Κύπρο, το μόνο πράγμα που μπορώ να δω είναι ότι μόλις βγήκαν τα νέα, και επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα αίτημα, οι αγορές αντέδρασαν πολύ θετικά και τα spread της Κύπρου έχουν μειωθεί σημαντικά.
Έτσι, όλη η συζήτηση για το στίγμα γύρω από το δάνειο του ESM φαίνεται αβάσιμη, οι αγορές αντιδρούν καλά σε αυτό το πιστωτικό όριο.

Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε εάν οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για το δάνειο θα το χρησιμοποιήσουν πραγματικά για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης;

Πριν από την εκταμίευση αυτών των κεφαλαίων, θα υπάρξει ένας πίνακας που θα συμφωνηθεί με την αιτούσα χώρα, τον ESM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οποίο θα σημειώσουμε τις δαπάνες και τα αντίστοιχα ποσά.
Μετά από αυτό, θα υπάρξει συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της χώρας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα επαληθεύσει ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν στα συμφωνηθέντα ποσά και για τους συμφωνημένους σκοπούς.
Προφανώς, δεν θα υπάρχει αστυνομία από τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο στην Ιταλία ή την Κύπρο ή τη Γαλλία ή την Ισπανία.
Θα υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών καθώς υπάρχει συνεχής συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πόσο ευρύς είναι ο ορισμός του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης; Διότι, στην πραγματικότητα, ακόμη και να κάνω μια εταιρεία ασφαλή, αυτό που ξοδεύω στους εργαζομένους για την ασφάλειά τους μπορεί να είναι ένα σχετικό κόστος, ίσως όχι άμεσα ως κατασκευή ή επέκταση ενός νοσοκομείου, αλλά εξακολουθεί να συνδέεται αρκετά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του κορωνοϊού.

Αυτό πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, αλλά έχουμε ήδη δημοσιεύσει έναν απλοποιημένο πίνακα που δείχνει τα στοιχεία δαπανών που μπορούν να ληφθούν υπόψη.
Άμεσες και έμμεσες δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί.
Όλα αυτά τα έξοδα υγείας, για παράδειγμα, για την αναδιάρθρωση ή τη μεταρρύθμιση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, που κυμαίνονται από την ανοικοδόμηση ή την κατασκευή νοσοκομείων ή ακόμη και για την αναδιοργάνωση της υποστήριξης που παρέχεται σε ολόκληρη την επικράτεια, είναι ένα θέμα που συζητείται πολύ στις μέρες μας στην Ιταλία.
Οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, αλλά με μια πολύ ευρεία έννοια, έτσι μπορεί επίσης να συμβάλουν στη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS