Ποιες εταιρίες ενδιαφέρονται να μπουν στις μικροπιστώσεις δηλαδή έως 25.000 ευρώ

Ποιες εταιρίες ενδιαφέρονται να μπουν στις μικροπιστώσεις δηλαδή έως 25.000 ευρώ
Εντός των προσεχών ημερών κατατίθεται το σχέδιο νόμου για τις μικροπιστώσεις
Εντός των προσεχών ημερών κατατίθεται το σχέδιο νόμου για τις μικροπιστώσεις.
Το νέο νομοθέτημα στόχο έχει να βοηθήσει οικονομικές μονάδες αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα που μοιραία πολλές φορές απευθύνονται  στην τοκογλυφία.
Η υπηρεσία θα προσφέρεται όχι από τράπεζες αλλά από Οργανισμούς Χορήγησης Μικροπιστώσεων που θα μπορούν να έχουν κάθε είδους εταιρική μορφή.
Οι Οργανισμοί αυτοί θα λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα πρέπει να έχουν κατ΄' ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αλλά θα κινείται μεταξύ 200- 400 χιλ ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως οι εταιρίες με το ελάχιστο αυτό κεφάλαιο θα μπορούν να προσφέρουν πιστώσεις τουλάχιστον στο οχταπλάσιο.
Το ποσό αυτό θα κατατίθεται μετρητά κατ' αρχήν  στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η πίστωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ στο σύνολό της.
Δηλαδή ο δανειολήπτης μικροπιστώσεων συνολικά δεν θα μπορεί να λάβει δάνειο υψηλότερο από 25.000 ευρώ σε όσες εταιρίες και αν απευθυνθεί.
Το Fit and Proper των διοικούντων τις εταιρίες αυτές θα είναι αναλογικό των πιστώσεων που χορηγούν.
Δηλαδή θα υπάρχει έλεγχος νομιμότητας όχι όμως στο βάθος που φθάνει για τα τραπεζικά στελέχη και πάντως ο έλεγχος θα έχει σοβαρές ασφαλιστικές δικλίδες προκειμένου να αποκλειστεί κάθε είδους απόπειρα ξεπλύματος.
Ως σημαντικό για τη " γεωγραφία " των μικροπιστώσεων, είναι  πως  έχουν εκδηλώσει σημαντικό ενδιαφέρον εταιρίες με αντικείμενο σχετικό με τις πληρωμές όπως εταιρίες  τηλεφωνίας,  μετάδοσης εικόνας  και ήχου ή διεξαγωγής παιγνίων ή και άλλες.
Για τις εταιρίες οι οποίες θα έλθουν από το εξωτερικό με στόχο να σκήσουν παρόμοια δραστηριότητα ας σημειωθεί πως θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα εχέγγυα που θα διαθέτουν και οι αντίστοιχες ελληνικές εταιρίες, ενώ δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί και εδώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις εταιριών το ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Είναι πιθανόν η συμπληρωματική δραστηριότητα στις μικροπιστώσεις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία μπορεί να χορηγήσει εγγυήσεις στις περιπτώσεις των μικροπιστώσεων.
Για τη λήψη μικροπιστώσεων θα απαιτηθεί business plan και πλάνο εξόφλησης της πίστωσης ενώ συγχρόνως οι ίδιες εταιρίες οι οποίες προσφέρουν τις μικροπιστώσεις δύναντι να προσφέρουν και παροχή συμβουλών στους δανειολήπτες για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους.
Στόχος των μικροπιστώσεων μεταξύ άλλων  είναι να ανοίξουν θέσεις εργασίας οι οποίες θα βοηθήσουν την επανένταξη στην εργασία ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει πολύ καιρό εκτός.
Οι τράπεζες θα μείνουν εκτός αυτής της δραστηριότητας όπως άλλωστε προβλέπει η σχετική κοινοτική νομοθεσία και όπως αυτή εφαρμόζεται σε άλλες χώρες μέλη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως μέσα από το νομοσχέδιο μπαίνει ένα λιθαράκι για την αλλαγή της δομής του πιστωτικού συστήματος.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS