Τα σενάρια για εθνικό πρωταθλητή στις τράπεζες και Cocos στην Πειραιώς ήταν αποτυχημένες προσπάθειες να καταστήσουν αναγκαία την bad bank

Τα σενάρια για εθνικό πρωταθλητή στις τράπεζες και Cocos στην Πειραιώς ήταν αποτυχημένες προσπάθειες να καταστήσουν αναγκαία την bad bank
Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες, καθώς μια bad bank θα τις έβαζε σε μεγάλες κεφαλαιακές περιπέτειες.
Η bad bank η κακή τράπεζα βγαίνει από την εικόνα.
Πλέον όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι θεωρούν είτε ότι είναι λάθος η χρονική στιγμή, είτε αναμένουν να εξακριβώσουν το μέγεθος του προβλήματος, είτε λόγω των ελαστικών κριτηρίων σε NPEs και κεφάλαια… έως το τέλος του 2021… δεν μπορεί να υπάρξει bad bank.
Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες, καθώς μια bad bank θα τις έβαζε σε μεγάλες κεφαλαιακές περιπέτειες.
Η μόνη λύση για τις τράπεζες και την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων είναι το σχέδιο Ηρακλής που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων και παροχή εγγυήσεων από το κράτος.
Ήδη η Eurobank έλαβε την κρατική εγγύηση για την έκδοση 2,4 δισεκ. κύριου ομολόγου senior bond.
Το προηγούμενο διάστημα, συγκεκριμένα κέντρα διοχέτευαν διάφορα σενάρια με προφανή στόχο να καταστήσουν αναγκαία την bad bank.
-Είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για την δημιουργία εθνικού πρωταθλητή με επίκεντρο την Εθνική τράπεζα.
Το bankingnews είχε αναλύσει γιατί δεν μπορεί να υπάρξει εθνικός πρωταθλητής στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τράπεζες, κεφάλαια, επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp κ.α. λειτουργούν άκρως αποθαρρυντικά.
-Εν συνεχεία κυκλοφόρησαν σενάρια για την Πειραιώς και πως θα αποπληρώσει τα 165 εκατ τόκους για τα Cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές που πρέπει να πληρωθούν αρχές Δεκεμβρίου 2020.
Τα 165 εκατ η Πειραιώς τα διαθέτει και έχει πάρει και τις σχετικές εγκρίσεις από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών.
Άρα ούτε εθνικός πρωταθλητής υπάρχει, ούτε θέμα με την Πειραιώς και τα Cocos υπάρχει.
Όμως έχει αξία να εξακριβωθούν τα κίνητρα αυτών που τα διακινούσαν.
Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να καταστήσουν την bad bank αναγκαία, διοχέτευαν διάφορα σενάρια, ώστε να δημιουργηθεί θέμα και αμφιβολία στο επενδυτικό κοινό.
Τα σενάρια για εθνικό πρωταθλητή στις τράπεζες και Cocos στην Πειραιώς ήταν αποτυχημένες προσπάθειες να καταστήσουν αναγκαία την bad bank

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS