Η Ελλάδα με 24 δισ. και τα 32 δισ. που θα πάρει αναλογούν στο 32% του ΑΕΠ – Εάν δεν δοθούν εμπροσθοβαρώς, θα ξεθωριάσει η αξία τους

Η Ελλάδα με 24 δισ. και τα 32 δισ. που θα πάρει αναλογούν στο 32% του ΑΕΠ – Εάν δεν δοθούν εμπροσθοβαρώς, θα ξεθωριάσει η αξία τους
Η περίοδος 2021 με 2024 είναι μακρινό διάστημα οι χώρες έχουν ανάγκη κεφάλαια ειδικά την περίοδο 2020 με 2021
Η Ελλάδα έχει διαθέσει 24 δισεκ. για την αντιμετώπιση του κορωνοιού τα οποία κρίθηκαν πολύ λίγα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που προκλήθηκε από τις λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές της καθολικής καραντίνας προκαλώντας βαθειά ύφεση επικών διαστάσεων.
Το Ταμείο Ανάκαμψης επίσης θα χορηγήσει στην Ελλάδα 32 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 22,5 δισεκ. με επιδοτήσεις δηλαδή δωρεάν χρήματα και 9,5 δισεκ. με τραπεζικό δανεισμό.
Συνολικά αυτά που διέθεσε η Ελλάδα και αυτά που θα πάρει στο διάστημα 2021 με 2024 από το Ταμείο Ανάκαμψης αντιστοιχούν σε 56 δισεκ που με βάση το ΑΕΠ του 2020 αναλογούν στο 32% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Το βασικό ζήτημα είναι ότι εάν τα 32 δισεκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δοθούν εμπροσθοβαρώς και ειδικά στις επιχειρήσεις θα μετριαστεί αισθητά η αξία τους.
Στην πράξη είναι δύσκολο να δοθούν εμπροσθοβαρώς γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα δανειστεί από τις αγορές, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν, θα βρεθούν από τις αγορές οπότε εύλογα θα απαιτηθεί χρόνος και προετοιμασία.
Με ποια κριτήρια θα δοθούν, πως θα ελέγχονται οι χώρες που πήραν επιδοτήσεις και δάνεια, ποιο θα είναι το ποινολόγιο εάν υπάρχουν παραβάσεις, είναι πολλά τα ζητήματα.
Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν λειτουργεί όπως ένα φάρμακο, δηλαδή σωρευτικά αλλά θα έχει αξία μόνο εάν χορηγηθούν τα κεφάλαια εμπροσθοβαρώς.
Π.χ. η Ελλάδα έχει ανάγκη όπως και όλα τα κράτη να πάρουν κεφάλαια εντός του 2020 και όχι το 2021.
Το 2021 οι περισσότερες χώρες θα μπορούν να στηριχθούν σε ίδια μέσα και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να χάσει την λάμψη του.
Από τα 750 δισεκ. τα 560 δισεκ. θα είναι επιδοτήσεις και δάνεια και μόλις 31 δισεκ. για τις επιχειρήσεις.
Τα 750 δισεκ. του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν το 50% της βοήθειας που παρείχε η Γερμανία στην χώρα της έδωσε 1,5 τρισεκ. ευρώ μαζί με εγγυήσεις για να στηρίξει την γερμανική οικονομία.
Τα κεφάλαια για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια 32,5 δισεκ. και για την περιφέρεια 15 δισεκ. είναι δευτερευούσης σημασίας.
Εκ πρώτης όψεως τα 560 δισεκ. που ουσιαστικά θα διατεθούν σε επιδοτήσεις και δάνεια σε ποσοστό 66% επιδοτήσεις και 33% δάνεια δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν την ανάκαμψη.
Προφανώς και κάθε στήριξη είναι αναγκαία αλλά δεν επαρκούν ειδικά εάν δεν χορηγηθούν εμπροσθοβαρώς.
Η περίοδος 2021 με 2024 είναι μακρινό διάστημα οι χώρες έχουν ανάγκη κεφάλαια ειδικά την περίοδο 2020 με 2021

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Ας υποθέσουμε ότι τα 32 δισεκ. που αναλογούν επιμερίζονται στην 4ετία κατά 8 δισεκ. ευρώ.
Ήδη η Ελλάδα δανείζεται περίπου 8 δισεκ. ετησίως όπερ σημαίνει ότι δημιουργείται ένα απόθεμα 16 δισεκ. ετησίως ποσό που είναι ικανό να στηρίξει την ανάπτυξη.
Τα 16 δισεκ. μαζί με κάποια άλλα πακέτα θα μπορούσε να φθάσει στα 20 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο έχει μεγάλη σημασία να δοθούν εμπροσθοβαρώς καθώς όσο η χώρα ανακάμπτει και στηρίζεται στις δυνάμεις της τόσο θα μετριάζεται η παρεμβατικότητα αυτών των κεφαλαίων.
Η Ελλάδα βρέθηκε απέναντι στην κρίση με ελάχιστα εφόδια.
Το χρέος της κεντρικής διοίκησης θα βρεθεί στο 210% του ΑΕΠ άπαξ και το συνολικό χρέος εκτοξευθεί στα 372 δισεκ. με 374 δισεκ. ευρώ.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φθάσει στα 7 με 8 δισεκ.
Υπάρχει ο κίνδυνος τα 24 δισεκ. παρέμβαση της κυβέρνησης σε ένα έτος να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα 32 δισεκ. του Ταμείου Ανάκαμψης σε 4 χρόνια.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης η Ευρώπη θα δανειστεί από τις αγορές και θα επιβληθούν φόροι στα ευρωπαικά κράτη

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να δανειστεί 750 δισεκ. σε 4 χρόνια ή 185 με 190 δισεκ. ετησίως.
Καθίσταται κατανοητό ότι πέραν των χωρών προκύπτει και ένας νέος δανειζόμενος το Ταμείο Ανάκαμψης θα υπάρχει πολύς συναγωνισμός από τους δανειζόμενους κράτη και Ταμείο Ανάκαμψης.
Επίσης για τα ομόλογα που θα εκδοθούν και τα δάνεια που θα πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιβληθούν φόροι στα ευρωπαικά κράτη, είτε φόροι στις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε οριζόντιοι φόροι για όλους κ.α.
Το μείγμα των φόρων έχει αξία που πρέπει να αποσαφηνιστούν.
Υπάρχει κίνδυνος ο λογαριασμός να είναι ακριβός και εάν αυτό συμβεό θα χαθεί η αξία του εγχειρήματος που ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS