Παρανοϊκό αλλά αληθινό - Με μέση σύνταξη 600 ευρώ 302.283 συνταξιούχοι ηλικίας 25 - 60 ετών

Παρανοϊκό αλλά αληθινό - Με μέση σύνταξη 600 ευρώ 302.283 συνταξιούχοι ηλικίας 25 - 60 ετών
Στα 1.000 ευρώ οι μέσες συντάξεις
Είναι παρανοϊκό, όμως πέρα για πέρα αληθινό.
Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα συνταξιοδοτεί 302.283 περιπτώσεις με μέση σύνταξη τα 600 ευρώ σε ηλικίες από 20 ως 61 ετών, δηλαδή κάτω από τα σημερινά όρια συνταξιοδότησης όπως δείχνουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος «Ήλιος» το οποίο επανέφερε σε λειτουργία η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με την έκθεση του Μαρτίου, η μέση σύνταξη κινείται στα 724 ευρώ, με το σύστημα να πληρώνει  συνολικά 4.426.436 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.772.590 ήταν κύριες, οι 1.247.455 επικουρικές και 406.391 μερίσματα.
Στην ηλικιακή κατανομή των συντάξεων το 29% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,4% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,3% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.
Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.
Σ.23 Κατανομή Ηλικιών Συνταξιούχων (01/2020)A/A

Ηλικία

Πλήθος

1

<=25

27.958

2

26-50

49.232

3

51

7.806

4

52

9.242

5

53

10.353

6

54

11.827

7

55

15.139

8

56

19.363

9

57

22.796

10

58

26.532

11

59

28.174

12

60

34.124

13

61

39.737

14

62

44.187

15

63

55.896

16

64

63.986

17

65

68.095

18

66

69.706

19

67

68.413

20

68

76.912

21

69

89.082

22

>=70

1.673.425

23

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ

472ΣΥΝΟΛΟ

2.512.457Προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά σε συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου.
Στην κατηγορία «γήρατος» έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ.

Μηνιαία Εισροή νέων συντάξεων ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 76.664.062,04 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 9.873.565,60 ευρώ για την πληρωμή 22.041 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.361.872,39 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.2 εκ. για την πληρωμή 2.265 τροποποιητικών συντάξεων.
Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2,2 δις ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.
Image
Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.719.846) και την Κεντρική Μακεδονία (735.203).
Ακολουθεί η Θεσσαλία με 303.232 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 255.352.
Στον Πίνακα 7 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των συντάξεων ανά περιφέρεια και κατηγορία σύνταξης καθώς και τα ποσά σύνταξης που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφέρεια σε σχέση με το αντίστοιχο ΑΕΠ για το έτος 2013 (προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ).
Στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (21,2%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 19,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 10,2%.
Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπογραμμίζει ότι με την επανέκδοση των εκθέσεων του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» "φωτίζουμε ξανά όλες τις πτυχές του ασφαλιστικού μας συστήματος που για καιρό είχαν μείνει, αδικαιολόγητα στο «σκοτάδι» από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS