Λύσεις από το μέλλον για τις επιχειρήσεις του σήμερα

Λύσεις από το μέλλον για τις επιχειρήσεις του σήμερα
Νέες πρωτοποριακές online τραπεζικές υπηρεσίες για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις
Η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στις συναλλαγές, ιδίως εκείνων που αφορούν στις επιχειρήσεις, προϋποθέτει τρεις βασικές παραμέτρους: Ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια.  
Αυτό ακριβώς το τρίπτυχο εξασφαλίζουν τα online προϊόντα και υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και προσφέρει στις επιχειρήσεις – πελάτες της η Εθνική Τράπεζα.
Μέσω της νέας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας του Internet Banking, οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγάλο μέρος των τραπεζικών τους εργασιών χωρίς να χρειαστεί  να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα.
Ειδικότερα, με τις πρωτοποριακές online υπηρεσίες που σχεδίασε η Εθνική Τράπεζα, οι εταιρικοί της πελάτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν:
•    Online αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων με μία μόνο συναλλαγή και συγκεντρωτική παρακολούθηση των οφειλών
•    Online υποβολή αιτήματος εκταμίευσης δανείου ποσού εντός των εγκεκριμένων ορίων της ίδιας ημέρας ή στο χρόνο που ορίζει η επιχείρηση
•    Online αίτημα ανανέωσης ή τροποποίησης νομιμοποιητικών εγγράφων με ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών
•    Online διαχείριση εταιρικών χρηστών με δικαίωμα καθορισμού τόσο των νέων χρηστών της εταιρίας, όσο και των ορίων συναλλαγών, εγκρίσεων καθώς και προσβάσεών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες
•    Online αιτήσεις με την αποστολή υπογεγραμμένων συμβατικών εγγράφων και ενημέρωση του εταιρικού τους προφίλ
•    Σύνδεση και εναλλαγή μεταξύ χρηστών των επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης
•    Mobile Customer Onboarding για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι κάτοχοι χρεωστικής κάρτας της τράπεζας (Debit Business card) και επιθυμούν να αποκτήσουν από το κινητό τους κωδικούς πρόσβασης για το digital banking της Εθνικής Τράπεζας.

Τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες παρουσίασε πρόσφατα η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.Έχοντας ως κύριο μέλημα την αποτελεσματικότερη και πιο ουσιαστική σχέση με την επιχειρηματική της πελατεία, η Εθνική Τράπεζα έχει σχεδιάσει μία σειρά από χρήσιμες και ευέλικτες υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλακτικών αναγκών του εταιρικού της κοινού.  
Μεταξύ αυτών, η online ενεργοποίηση λύσεων e-commerce, οι ψηφιακές υπογραφές, η παρακολούθηση εμβασμάτων εξωτερικού σε πραγματικό χρόνο, η παροχή αναβαθμισμένου συστήματος ειδοποίησης συναλλαγών, η δυνατότητα digital onboarding για επιχειρήσεις και η διαμόρφωση ενός πλήρως λειτουργικού Mobile Banking App για επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται πως η πρόσβαση στις υπηρεσίες Internet & Mobile Banking διατίθεται δωρεάν στους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας.
H υπηρεσία Internet Banking είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.nbg.gr, ενώ η εφαρμογή NBG Mobile Banking είναι διαθέσιμη στα ηλεκτρονικά καταστήματα google Play Store και App Store.
Η Εθνική Τράπεζα απαντά στο παρόν με λύσεις από το μέλλον.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS