Πως θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις τα 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 22,5 δισ επιχορηγήσεις

Πως θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις τα 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 22,5 δισ επιχορηγήσεις
Ποιες νέες δράσεις προγραμματίζονται
Ένα εργαλείο που τελικώς θα στηρίξει μεταξύ άλλων όλες τις εταιρίες της Ευρώπης που έχουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας αλλά και πρόβλημα είναι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πως όμως θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός και θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρίες να ανακάμψουν;
Σύμφωνα με τις πηγές, η Επιτροπή προτείνει η Ελλάδα να λάβει 22,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. ευρώ σε δάνεια – που συνολικά ισοδυναμούν με το 1/6 του ΑΕΠ της χώρας το 2019.
Αντιστοίχως η Ιταλία θα λάβει 81,8 δισ. ευρώ και 90,9 δισ. ευρώ σε δάνεια, ενώ η Ισπανία 77,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 63,1 δισ. σε δάνεια.
Δράσεις
Oπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για ένα νέο μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας αυτό σημαίνει όπως αναφέρουν στο Bankingnews  τραπεζικές πηγές πως το εργαλείο αυτό αν δεν μπορεί  να δώσει τμήμα των κεφαλαίων αυτών να το διαχειριστούν οι τράπεζες μπορεί να επιτρέψει στις τράπεζες να απελευθερώσουν πόρους που θα τις χρησιμοποιήσουν για την οικονομία.
Οπως αναφέρουν κοινοτικοί παράγοντες μέσα από το εργαλείο αυτό, της Στήριξης της Φερεγγυότητας μπορούν να διανεμηθούν πόροι που θα σώσουν μεγάλες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα αερομεταφορείς, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να ανακάμψουν μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ των οποίων η δράση θα σμιλευθεί πέριξ των αναγκών των χωρών μελών.
Και μολονότι ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί πως τα παραπάνω κονδύλια θα εγκριθούν κυβερνητικές πηγές διατείνονται πως είναι απολύτως βέβαιο πως τα κεφάλαια αυτά θα έρθουν στην Ελλάδα.
Ομως οι δράσεις που θα προσδιοριστούν μέσα από τα κεφάλαια αυτά μπορεί να είναι ευρύτερες σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες.
Πέρα από τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας διαφορετικής φορολογικής πολιτικής, προσαρμογής των επιτοκίων  και άλλων δράσεων τραπεζικές πηγές σημειώνουν πως εκφράζονται σκέψεις ακόμη και για αποπληρωμή τμήματος των παλιών κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες, για δάνεια που έχουν καταπέσει.
Φυσικά όλα αυτά υπό την προϋπόθεση πως τα πιστωτικά ιδρύματα θα διευρύνουν τις χρηματοδοτήσεις τους και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να σταθούν το δύσκολο αυτό χρονικό διάστημα.
Μέσα στις δράσεις των τραπεζών συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον για τα μεγάλα δάνεια επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων στοιχείο το οποίο μετ' επιτάσεως ζητούν οι επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις ζητούν αντιστοίχως και επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων που χρησιμοποιεί το Δημόσιο σε ότι αφορά τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών καθώς τα επιτόκια αυτά βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Κομμισιόν, το νέο Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας όπως το χαρακτηρίζει η ίδια η Commission  θα κινητοποιήσει ιδιωτικούς πόρους με στόχο την επείγουσα στήριξη βιώσιμων ευρωπαϊκών εταιρειών στους τομείς, τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται περισσότερο.
Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 31 δισ. ευρώ, με στόχο την αποδέσμευση 300 δισ. ευρώ για τη στήριξη της φερεγγυότητας εταιρειών από όλους τους οικονομικούς τομείς και την προετοιμασία τους για ένα καθαρότερο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον.
Επίσης μέσα στο συνολικό πρόγραμμα προβλέπεται αναβάθμιση του Invest EU, του εμβληματικού επενδυτικού προγράμματος της Ευρώπης, σε ύψος 15,3 δισ. ευρώ, για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ανά την Ένωση.
Τέλος ένας  νέος Μηχανισμός Στρατηγικών Επενδύσεων ενσωματωμένος στο InvestEU  στοχεύει στη δημιουργία επενδύσεων ύψους έως 150 δισ. ευρώ για την προώθηση της ανθεκτικότητας στρατηγικών τομέων, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και βασικών αξιακών αλυσίδων στην εσωτερική αγορά, χάρη στη συνεισφορά ύψους 15 δισ. ευρώ από το Next Generation EU θα πλαισιώσουν τα προγράμματα επενδύσεων.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS