Καράτζη: Στο 51,5467% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ

Καράτζη: Στο 51,5467% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ
Στο 51,5467% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη στην Καράτζης
Στο 51,5467% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη στην Καράτζης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3556/2007 η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στις 03.06.2020 απέκτησε 510 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 05.06.2020. Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 51,5467% από 51,5432% που ήταν στις 02.06.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS