ΔΕΣΦΑ: Μείωση 21% των τελών χρήσης του ΕΣΦΑ από την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των τιμολογίων

ΔΕΣΦΑ: Μείωση 21% των τελών χρήσης του ΕΣΦΑ από την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των τιμολογίων
Η πρόταση του ΔΕΣΦΑ για αναπροσαρμογή των τιμολογίων γίνεται στην προοπτική ένταξης στον προγραμματισμό της σύνδεσης με τον αγωγό ΤΑΡ
Σε μείωση κατά 21% της μέσης χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου φυσικού αερίου, οδηγεί η πρόταση του ΔΕΣΦΑ για αναπροσαρμογή των τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ, που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που αφορά το 2021 γίνεται λόγω της ένταξης στον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ της σύνδεσης με τον αγωγό ΤΑΡ, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη του έτους.
Η πρόταση του Διαχειριστή όπως αναφέρει η ΡΑΕ οδηγεί σε μείωση της μέσης χρέωσης χρήσης ΕΣΦΑ κατά 21%, με βάση τους προτεινόμενους αναπροσαρμοσμένους συντελεστές τιμολογίων, οι οποίοι προβλέπονται χαμηλότεροι από τους σημερινούς σε όλες τις εισόδους και εξόδους, καθώς και στην εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Εκτίμηση για ζήτηση 5.082.102.680 Nm3/έτος το 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2021 ο Διαχειριστής εκτιμά ότι η ζήτηση φυσικού αερίου θα φθάσει στα 5.082.102.680 Nm3/έτος. Το απαιτούμενο έσοδο ανέρχεται στα 139.592.566 ευρώ, εκ των οποίων τα 99.084.171 ευρώ αφορούν σε έσοδα από υπηρεσίες μεταφοράς και τα υπόλοιπα 40.508.395 ευρώ σε έσοδα από τις υπηρεσίες για το υγροποιημένο αέριο.
Αναλυτικότερα, ο Διαχειριστής προτείνει τη δημιουργία νέου σημείου εισόδου το οποίο θα συνδέει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τον αγωγό ΤΑΡ στη Νέα Μεσημβρία.
Το σημείο εισόδου Νέας Μεσημβρίας προτείνεται να ενταχθεί στη δέσμη σημείων εισόδου Σιδηροκάστρου και Κήπων, δηλαδή τα δύο σημεία απ’ όπου εισέρχεται σήμερα αέριο, στα ελληνοβουλγαρικά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ανακτήσιμη διαφορά 62,2 εκατ. ευρώ για το 2019

Ο ΔΕΣΦΑ έχει υπολογίσει την ανακτήσιμη διαφορά για το έτος 2019 σε 62.210.693,98 € (υπερανάκτηση), δηλαδή 39,37% επί του απολογιστικού Επιτρεπόμενου Εσόδου για το ίδιο έτος (το απολογιστικό Επιτρεπόμενο Έσοδο υπολογίσθηκε από τον Διαχειριστή σε 158.012.350,13 €).
Με βάση αυτό και στο πλαίσιο των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Τιμολόγησης ο Διαχειριστής εισηγείται τον συμψηφισμό ολόκληρης της υπερανάκτησης του έτους 2019 με την Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19Α και την παράγραφο 3 του άρθρου 19Β του παλαιού Κανονισμού Τιμολόγησης (ΦΕΚ Β’ 3000/25.07.2018).

Στις 12 Ιουνίου η γενική συνέλευση του ΔΕΣΦΑ

“Οι προτεινόμενοι αναπροσαρμοσμένοι συντελεστές τιμολογίων είναι χαμηλότεροι των σημερινών σε όλες τις εισόδους και εξόδους, καθώς και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενώ η Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Τιμολόγησης, μειώνεται κατά 21%.”, αναφέρει στο σχετικό της σημείωμα η ΡΑΕ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τιμολογίων μεταφοράς και υγροποιημένου αερίου, το απλοποιημένο μοντέλο για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς και τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στις 12 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση του ΔΕΣΦΑ, κατά την οποία αναμένεται να εγκριθεί η απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή στους μετόχους ποσού της τάξης των 75 εκατ. ευρώ. Το 66% του ΔΕΣΦΑ ελέγχεται από τη Senfluga (κοινοπραξία των εταιριών Snam, Fluxys, Endesa και ομίλου Κοπελούζου) ενώ το υπόλοιπο 34% ανήκει στο δημόσιο.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS