Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Intralot – Νέες ζημιές και αρνητική καθαρή θέση

Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Intralot – Νέες ζημιές και αρνητική καθαρή θέση
Στα 611 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός – Η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 111,8 εκατ. ευρώ 
Νέα σημαντική καθίζηση κατέγραψε ο τζίρος της Intralot στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και διαμορφώθηκε στα 101,9 εκατ. ευρώ από 192,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 15,7 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική γραμμή εμφάνισε υψηλότερη ζημία από πέρυσι και συγκεκριμένα ανήλθε στα -17,5 εκατ. ευρώ από -13,2 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 142 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 111,8 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησαν στα 875 εκατ. ευρώ από 890 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ καλύπτοντας τις επενδυτικές εκροές αλλά όχι και τις χρηματοδοτικές μειώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα.
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 611 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS