ΙΑΣΩ Παίδων: Ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων για παιδιά

ΙΑΣΩ Παίδων: Ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων για παιδιά
Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex και καρδιολογική εξέταση
Ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων για τα παιδιά προσφέρει το Ιασώ Παίδων.
Ειδικότερα, τα πακέτα προληπτικών εξετάσεων είναι τα ακόλουθα:
* Βασικό πακέτο 65 ευρώ: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση
* Έλεγχος άθλησης 80 ευρώ: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση, δερματολογικός έλεγχος
* Ολοκληρωμένος ΩΡΛ έλεγχος 40 ευρώ: ΩΡΛ εξέταση, ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα
* Έλεγχος & Διαχείριση Σωματικού Βάρους 75 ευρώ: εξέταση από Παιδίατρο-Ενδοκρινολόγο και εξέταση από Διατροφολόγο-Διαιτολόγο με τη μέθοδο αξιολόγησης σωματικής σύστασης BOD POD & χορήγηση διαιτολογίου
* Έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης - Σκολίωσης 35 ευρώ: επισκόπηση των σημαντικών χαρακτηριστικών, αναλυτικό αναπτυξιολογικό ιστορικό, forward bending test, σε συνεργασία με Χειρουργό Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης
* Κινητική Ανάλυση Στάσης & Βάδισης 40 ευρώ: εμβιομηχανική ανάλυση στήριξης πελμάτων, πελματογράφημα, αξιολόγηση των δεδομένων του πελματογραφήματος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS