Καραμολέγκος: Βελτίωση μεγεθών το 2019 – Αναδιοργάνωση στη Ρουμανία και πτώση τζίρου σε θυγατρική λόγω Covid-19

Καραμολέγκος: Βελτίωση μεγεθών το 2019 – Αναδιοργάνωση στη Ρουμανία και πτώση τζίρου σε θυγατρική λόγω Covid-19
Στον κλάδο των τροφίμων, κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων, η πορεία των πωλήσεων ήταν αυξητική και δεν υφίσταται ανησυχία για μείωση των εσόδων της από την πανδημία
Βελτιωμένα ήταν τα μεγέθη του ομίλου Καραμολέγκος στη χρήση 2019, με το τζίρο να αυξάνεται 10,4% και να ανέρχεται στα 88,6 εκατ. ευρώ και τα EBITDA να αυξάνονται στα 12,6 εκατ. ευρώ από 9,4 εκατ. ευρώ.  Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων αυτά γύρισαν σε κέρδη 753 χιλ. ευρώ από ζημία 1,3 εκατ. ευρώ, αλλά η τελική γραμμή λόγω φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενου φόρου παρέμεινε αρνητική εμφανίζοντας ζημία μόλις 41 χιλ. ευρώ από ζημία 663 χιλ. ευρώ.
Παράλληλα μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός στα 45 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η Καραμολέγκος, το 2020 ξεκινά με ιδιαίτερες προοπτικές βελτίωσης των πωλήσεων της και της κερδοφορίας της.
Με όπλα την βελτιστοποίηση της εμπορικής της πολιτικής, την αποτελεσματική προώθηση του σήματος της αλλά και των προϊόντων της και την συνεχή καινοτομία και επέκταση της γκάμας των προϊόντων της στοχεύει σε αύξηση της κερδοφορίας της διατηρώντας την ηγετική θέση της στην αγορά.
Όσον αφορά στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, σημειώνει πως για το 2020 προϋπολογίζουμε μείωση των εσόδων κατά 20 με 25% λόγω της πανδημίας (λόγω των μέτρων που πάρθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, περιορίστηκε η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής).
Φυσικά έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για μείωση δαπανών αντίστοιχα με σκοπό την διατήρηση του EBITDA σε επίπεδα που να μην επηρεάσουν αρνητικά την ρευστότητα της εταιρείας, αναφέρει η διοίκηση.
Ειδικότερα, στον κλάδο των τροφίμων που βρίσκεται η εταιρεία, κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων, η πορεία των πωλήσεων ήταν αυξητική και δεν υφίσταται καμία ανησυχία για μείωση των εσόδων της από την πανδημία.
Ο στόχος και η στρατηγική του Ομίλου για την πορεία της θυγατρικής είναι να υποστηρίξει την πορεία του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη των εργασιών του.
Στην Ρουμανία από τα τέλη του 2018 με την αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος, αποφασίστηκε η αύξηση και η επέκταση των πωλήσεων της εταιρείας εκτός των περιχώρων του Βουκουρεστίου.
Ο τρόπος με τον οποίο αρχικά έγινε ο σχεδιασμός ήταν να χρησιμοποιηθούν συνεργάτες σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας (αντιπρόσωποι) και να προωθούν τα προϊόντα της εταιρείας στις μεγάλες αλυσίδες.
Μέσα στο Α΄ Τρίμηνο διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος αυτός ανάπτυξης ήταν αρκετά υψηλός σε κόστος με αποτέλεσμα αρνητικό για το P&L (κατάσταση αποτελεσμάτων) της εταιρείας.
Το μεγαλύτερο κόστος εντοπιζόταν στην μεταφορά των προϊόντων προς τους συνεργάτες. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη έφερε μεγάλες καθυστερήσεις στο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας αλλά και στην τροποποίηση του Business Plan που είχε κατατεθεί αρχές του 2019.
Η απόφαση φυσικά για την ανάπτυξη εκτός Βουκουρεστίου, ξεκίνησε να υπολοιείται από το Β΄ 6μηνο του 2019, βασιζόμενη σε διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, μέσα από τα Logistic center των μεγάλων αλυσίδων super market.
Η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα, όπου έχει αρχίσει ήδη να φέρνει κάποια θετικά αποτελέσματα, φυσικά όμως με βραδύτερους ρυθμούς.
Ο ρυθμός ανάπτυξης για το α’ τρίμηνο είναι της τάξης του 23% σε σχέση με τις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS