Έρχεται Κονοτική Οδηγία με πακέτο 300 δισ ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Έρχεται Κονοτική Οδηγία με πακέτο 300 δισ ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Η ενεργειακή αναβάθμιση των ευρωπαϊκών κτιρίων, νέος πυλώνας ανάπτυξης - Σημαντικές ωφέλειες για την Ελλάδα
Συνολικά κονδύλια ύψους 300 δισ ευρώ αναμένεται να κινητοποιηθούν στην Ε.Ε. μέσα από το «Κύμα Ανακαίνισης Κτιρίων» (Renovation Wave).
Η Ευρωβουλευτής της ΝΔ  κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG Envi) εργάζεται συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση και εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθεί το κείμενο, που θα αποτελέσει ουσιαστικά την προϋπόθεση για την κατάρτιση μίας νέας κοινοτικής Οδηγίας, που θα προωθεί τη μαζική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τομέα στη «Γηραιά Ήπειρο».
Το κείμενο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα τεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τα συνολικά κεφάλαια που θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στην Ευρώπη θα είναι ύψους 300 δισ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν.
Θα αποτελέσουν έναν από τους βασικούς καταλύτες με στόχο την ανάκαμψη, την αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών και την περιβαλλοντική στροφή.
Αναμένεται φυσικά να είναι σημαντικά ωφελημένη και η χώρα μας καθώς στην προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής έχει τεθεί η πράσινη στροφή.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση/γνωμοδότηση που συνέταξε η κ. Σπυράκη για το «Κύμα Ανακαίνισης Κτιρίων».
Στη γνωμοδότηση προτείνεται μεταξύ άλλων οι παράμετροι άνεσης να χρησιμοποιούνται στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά των κτιρίων, με στόχο τα πιστοποιητικά να ομογενοποιηθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και να χρησιμοποιείται ένα κοινό πιστοποιητικό , όπως το LEVEL(s).
Παράλληλα, προωθούνται προτάσεις για την μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων τόσο από τα διαρθρωτικά ταμεία, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να χρηματοδοτηθουν άμεσα προγράμματα ανακαινίσεων εργατικών κατοικιών και κατοικιών σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Ενεργειακά ανεπαρκές το 75% του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη

Επιπλέον η γνωμοδότηση προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων από χρηματοδοτικούς φορείς για την παροχή ολιστικών λύσεων ανακαίνισης από εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργήσουν ελκυστικές λύσεις για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας.
Με δεδομένο ότι περίπου το 75% του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη είναι ενεργειακά ανεπαρκές, ενώ σχεδόν το 80% των σημερινών κτιρίων θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως έχει ως το 2050, η πρωτοβουλία προτείνει λύσεις ολικής ενεργειακής αναβάθμισης έχοντας ως γνώμονα την μείωση της εξάρτισης από τον άνθρακα ως πηγή ενέργειας.
Συγκεκριμένα, ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι ο διπλασιασμός από 1,5% σε 3% του ετήσιου ρυθμού της ολικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, ξεκινώντας από τα δημόσια κτίρια. Μέχρι τώρα οι επιδόσεις των κρατών-μελών στην αναβάθμιση των κτιρίων κυμαίνονται από 0,4% εως 1,2%.
Επιπλέον, η πρωτοβουλία για το «Κύμα Ενεργειακής αναβάθμισης» δίνει έμφαση στη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας του αέρα καθώς και της θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης ως προαπαιτούμενο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS