Αμέσως μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Συσσώρευση με μικρό τζίρο και λίγο πάνω από τις 640 μονάδες

Αμέσως μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Συσσώρευση με μικρό τζίρο και λίγο πάνω από τις 640 μονάδες
ΑΓΟΡΕΣ: Με μεταβλητότητα αλλά και άνοδο στα πρώτα λεπτά ξεκίνησαν οι αγορές της Ευρώπης. Ο DAX έχει κάνει μία διόρθωση αλλά το γράφημά του κατά την άποψή μας δεν εμπνέει ανησυχία, εκτός και αν υποχωρήσει κάτω από τις 11.830 μονάδες που είναι ο κινητός των 200 ημερών.

Και αυτή η εβδομάδα έχει μερίσματα και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Επιτέλους θα μάθουμε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα αποτελέσματα των μικρών κυρίως εισηγμένων για τη χρήση 2019. Εννοείται πως ξέρουμε αρκετά για άλλες μεγάλες και για τρίμηνο και για πεντάμηνο σε κάποιες περιπτώσεις.

Οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν για την αύξηση των κρουσμάτων. Πολλά τα κρούσματα σε πολλές χώρες. Η δική μας χώρα ανοίγει ουσιαστικά τώρα για τον τουρισμό και βλέπουμε ήδη εισαγόμενα κρούσματα. Χρειάζεται προσοχή από όλους και κυρίως από το κράτος.

ΑΓΟΡΑ: Το ΧΑ άνοιξε σταθεροποιητικά με οριακές απώλειες και λίγο πάνω από τις 640 μονάδες. Ο τζίρος είναι χαμηλός στο ξεκίνημα. Με μικρό όγκο και η πορεία των μετοχών άρα δεν μπορούμε να πούμε αν ξεχωρίζει κάποια στο άνοιγμα. Κάποιες εντολές στην Τιτάν ίσως της δώσουν κάποια διαφοροποίηση σήμερα.

ΕΛΠΕ: Διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο του μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Στο ξεκίνημα υποχωρούν 1,65% και είναι στα 5,96 ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Υποχωρεί 1% η Εθνική Τράπεζα και οι υπόλοιπες έχουν μικρή άνοδο.

ΕΛΓΕΚΑ: Γύρισε σε κέρδη 413 χιλ. ευρώ από ζημία 2,68 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 179,2 εκατ. ευρώ από 174,1 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA ανήλθαν στα 13 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 9,4 ευρώ ανά μετοχή ή καθαρό 8,93 ευρώ ανά μετοχή.

NEWSPHONE: Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας και στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης στις 25/6 αγόρασε 3.011.240 μετοχές προς 0,47 ευρώ έκαστη. Εκείνη την ημέρα ο συνολικός όγκος ανήλθε στα 3.272.177 τεμάχια! Ήταν η μέρα που ξεκλείδωσε γιατί υπήρχαν μεγάλες πωλήσεις και δεν καλύφθηκαν από την εντολή η οποία ξαναμπήκε στη συνέχεια.

Όμως αυτό που φαίνεται είναι πως δεν αγόρασαν οι βασικοί μέτοχοι περίπου 260 χιλ. τεμάχια. Την επόμενη μέρα στις 26/6 έγινε συνολικός όγκο 331.599 τεμάχια και ο προτείνων αγόρασε 308.185 χιλ. τεμάχια. Ποιοι πήραν τα υπόλοιπα; Μεταφράζεται ως ενίσχυση ποσοστού κάποιον ώστε να μπλοκάρουν τη δημόσια πρόταση; Η πρώτη ανάγνωση αυτό δείχνει.

Η στήλη είχε κάποιες πληροφορίες πως υπήρχαν πριν τη δημόσια πρόταση κάποιοι μέτοχοι με ποσοστό κοντά στο 10%. Αν το αύξησαν αυτοί και ξεπέρασαν το 10%, τότε ίσως να μην πετύχει η δημόσια πρόταση. Εκτός και αν ο προτείνων θέλει να δώσει κάτι παραπάνω. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά καλό είναι οι επενδυτές να μη βιαστούν. Έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους.

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ –ΛΑΠΠΑΣ: Θα δώσει μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Όπως ξαναγράψαμε θεωρούμε την κίνηση ως γέφυρα για άμβλυνση διαφορών μεταξύ των βασικών μετόχων. Αυτό θα κάνει καλό και στην πορεία της μετοχής. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων η απομείωση υπεραξίας επιχείρησης ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έφερε ζημιά 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 656 χιλ. ευρώ το 2018.

Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16 αύξησε τα EBITDA, αλλά και τις υποχρεώσεις με την καθαρή θέση να είναι ψηλά και στα 50,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα 3,9 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 42,3 εκατ. ευρώ. Σταθεροποιητικό το άνοιγμα της μετοχής με αποτίμηση 20 εκατ. ευρώ. Πάνω από τα 0,50 ευρώ έχει σημαντικές πωλήσεις.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS