Παγκρήτια Τράπεζα: Εγκρίθηκε από την ΓΣ ο μετασχηματισμός σε Ανώνυμη Εταιρία

Παγκρήτια Τράπεζα: Εγκρίθηκε από την ΓΣ ο μετασχηματισμός σε Ανώνυμη Εταιρία
Η Παγκρήτια Τράπεζα με ευέλικτη εταιρική μορφή και τεχνογνωσία είναι προετοιμασμένη να στηρίξει ακόμη πιο ενεργά τους πελάτες της και την προσπάθεια της χώρας να οδηγηθεί εκ νέου σε ανάκαμψη
Μέρα σταθμός ήταν η χθεσινή για την ιστορία του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση.
Σε μια περίοδο δύσκολη για την οικονομία της χώρας αλλά και της Κρήτης, ενός νησιού που οικονομικά συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα με ευέλικτη εταιρική μορφή και τεχνογνωσία είναι προετοιμασμένη να στηρίξει ακόμη πιο ενεργά τους πελάτες της και την προσπάθεια της χώρας να οδηγηθεί εκ νέου σε ανάκαμψη.
Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της ως Πιστωτικό Ίδρυμα Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1994, αποτελώντας για 26 χρόνια μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας χρήσιμης και αναγκαίας για την ανάπτυξη της Κρήτης.
Τον Ιανουάριο του 2017 η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής.
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Παγκρήτια ήταν η πρώτη τράπεζα που κατάφερε να αποπληρώσει τον ELA και να λειτουργήσει με τις πηγές ρευστότητας της ελεύθερης αγοράς.
'Εκτοτε, σημειώνει διαρκή αύξηση των καταθέσεων των πελατών της, οι οποίες το 2019 ανήλθαν σε 1,3 δις ευρώ.
Σε ότι αφορά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, το συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5% περίπου φτάνοντας τα 1,65 δις ευρώ, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,48 δις ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε σε 6,3 εκ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 339,99 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 46,47%.
Με την έναρξη της πανδημίας η  Τράπεζα προχώρησε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προχώρησε  σε μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκ. €.
Παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τις ευχέρειες που παρείχε η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Image
Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της ΕΑΤ, τόσο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας Covid 19. Ειδικότερα στη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια σε Επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ στη δράση Εγγυοδοσίας Covid 19 εξάντλησε άμεσα τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συνολικού ύψους 29,5 εκ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην επιχειρηματικότητα.
Ως Πρόεδρος της Lyktos Participations, του Στρατηγικού Επενδυτή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ο  κ. Μιχάλης Σάλλας ανέφερε πως η μετατροπή του πιστωτικού ιδρύματος σε Ανώνυμη Εταιρία μεταβάλει τις δυνατότητες της Τράπεζας.
Εξ΄αυτού του λόγου, όπως είπε, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την απόφαση για το μετασχηματισμό.
"Στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει  ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα.
Στην τράπεζα αυτήν δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος,  αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  που θα προσφέρει στους πελάτες της. Ο προσανατολισμός της παραμένει στην στήριξη της τοπικής και κατ' επέκταση της εθνικής οικονομίας, με λύσεις πρωτοποριακές που θα  εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και θα ενισχύονται από την τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου τραπεζικού επιχειρείν" τόνισε ο κ. Σάλλας.  
Για απόφαση επιβεβλημένη η οποία θα θέσει την Τράπεζα σε ένα άλλο επίπεδο μίλησε ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Γιώργος Κουρλετάκης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Επιβεβλημένη προκειμένου η Παγκρήτια  να εκσυγχρονιστεί στα πρότυπα των συστημικών τραπεζών, να διευρύνει το φάσμα των εργασιών της, να γίνει ελκυστικότερη έναντι πιθανών επενδυτών και κυρίως να ενισχύσει την περιουσία των μετόχων της, αφού ανοίγονται δυνατότητες μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.
"Δίπλα στους πελάτες μας δώσαμε και συνεχίζουμε να  δίνουμε καθημερινά, δύσκολες μάχες όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης, βοηθώντας πολλές επιχειρήσεις να τα καταφέρουν» σημείωσε η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας Χρυσάνθη Παπαδοπούλου. Η ίδια σημείωσε τις διευρυμένες ανάγκες που δημιουργούνται στην οικονομία του νησιού η oποία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρισμό.
Μιλώντας για το μετασχηματισμό η κα Παπαδοπούλου σημείωσε ότι :"Μια τράπεζα με τη μορφή της ΑΕ μπορεί να επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών, όπως υπηρεσίες  Επενδυτικής Τραπεζικής, Τreasury και Χρηματοοικονομικών Αγορών, Leasing, Factoring, Transaction Banking, δίνοντας στους πελάτες της σημαντικές διεξόδους που δεν είχαν στην διάθεσή τους νωρίτερα.
Συγχρόνως, μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η τράπεζα διευρύνει σημαντικά τις πηγές εσόδων βελτιώνοντας τους εποπτικούς δείκτες σε επίπεδο κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets)".
Παράλληλα τόνισε ότι με αυτή την απόφαση ανοίγονται νέες προοπτικές που θα επιτρέψουν σε σύντομο χρονικό ορίζοντα τον υπερδιπλασιασμό των μεγεθών της τράπεζας.
«Για την προσεχή τριετία στοχεύουμε στον διπλασιασμό του Ενεργητικού μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, στην επέκταση της τράπεζας σε νέες γεωγραφικές περιοχές μέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, στην πλήρη εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου και στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη».        
Image

Τι ανέφερε το bankingnews.gr από την Παρασκευή, 26/06/2020

Παγκρήτια Τράπεζα: Μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία - Τι σημαίνει αυτό για την τράπεζα

Tα μεγέθη δεν είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά μετά το μετασχηματισμό της τράπεζας σε Α.Ε.
Τη μετατροπή της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας σε Ανώνυμη Εταιρία θα εγκρίνει η γενική συνέλευση των συνεταιριστικών που πραγματοποιείται αύριο Κυριακή στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Tα μεγέθη δεν είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά μετά το μετασχηματισμό της τράπεζας σε Α.Ε.
Αυτό που επιδιώκεται, ο νέος σημαντικός στόχος είναι για την Παγκρήτια να γίνει ένα πιστωτικό ίδρυμα ανταγωνιστικό, μια τράπεζα που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σημαντική εξειδίκευση που θα εξυπηρετεί τους πελάτες της και θα υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης αλλά και της χώρας γενικότερα.
Αυτά υποστηρίζει η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της τράπεζας κα Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, ένα έμπειρο τραπεζικό στέλεχος με βαθιά γνώση της οικονομίας του νησιού και όχι μόνον.
Η μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία δίνει άλλες ευχέρειες στην Παγκρήτια, στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο εισήλθε η Lyktos Participations του γνωστού τραπεζίτη Μιχάλη Σάλλα, το 2017, με την ιδιότητα του στρατηγικού επενδυτή.
Πάνω από 1 δισ. ευρώ νέες χορηγήσεις δανείων προβλέπει το business plan της τράπεζας, σε ορίζοντα τριετίας.
Συγχρόνως η Παγκρήτια μετασχηματιζόμενη θα αποκτήσει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε νέες τραπεζικές εργασίες.
Ο μετασχηματισμός θα επιτρέψει στην τράπεζα να αναπτύξει υπηρεσίες leasing και factoring, να επεκταθεί στην επενδυτική τραπεζική να διαμορφώσει πιο ευέλικτες υπηρεσίες treasury.
H τράπεζα συνεχίζει την αναδιάρθρωση του δικτύου της επιλέγοντας καίριες θέσεις εκτός Κρήτης όπου άλλωστε η παρουσία της είναι περιορισμένη και επομένως οφείλει να είναι επιλεκτική.
Υπενθυμίζεται πως η Παγκρήτια ήταν η πρώτη που το καλοκαίρι του 2017 κατάφερε να αποπληρώσει τον ELA κάτι που δεν ήταν καθόλου απλό για τα δεδομένα της εκείνη την εποχή.
Κλείνοντας το 2019 το ενεργητικό της τράπεζας ήταν 1,65 δισ. ευρώ με χροηγήσεις δανείων 1,48 δισ. ευρώ και καταθέσεις 1,3 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα εξυγιαίνει το χαρτοφυλάκιό της και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει την τιτλοποίηση δανείων σε ένα πρόγραμμα υπό την κωδική ονομασία Kastor.
Το πρόγραμμα αφορά εταιρικά δάνεια αξίας 300 εκατ. ευρώ με διασφαλίσεις.
Ας σημειωθεί πως επέλεξαν την τράπεζα, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις ενώ επεξεργάστηκε περισσότερες από 300 αιτήσεις διοχετεύοντας χρηματοδoτήσεις συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Ετσι η Παγκρήτια εξάντλησε το όριο που της είχε δοθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενώ η τράπεζα σε μια προσπάθεια να σταθεί δίπλα στους σκληρά δοκιμαζόμενους πελάτες της - η Κρήτη οφείλει σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της στον τουρισμό, - προχώρησε σε αναστολή δόσεων δανείων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS