Κανόνες στις χρηματοδοτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη από μηδενική βάση.... η νέα τάση στις τράπεζες

Κανόνες στις χρηματοδοτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη από μηδενική βάση.... η νέα τάση στις τράπεζες
Να μην υπάρχει αναρχία στο τοπίο επιδιώκουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
Να θέσει ένα πλαίσιο που δεν θα αντιστρατεύεται τις τράπεζες σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις αλλά και δεν θα στέκεται εμπόδιο στις ηλεκτρονικές χορηγήσεις επιχειρεί η Ευρωπαική Τραπεζική Αρχή EBA στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Κομμισιόν για το θέμα αυτό.
Χρηματοδοτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη από μηδενική βάση είναι το αντικείμενο της διαβούλευσης.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε χθες την απάντησή της στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια νέα ψηφιακής οικονομικής στρατηγικής  για την Ευρώπη.
Η ΕΑΤ έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την τεχνολογική ουδετερότητα σε ρυθμιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις και υποστηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική ψηφιακής χρηματοδότησης.
Η ΕΑΤ προσδιορίζει στην απάντησή της ένα ευρύ φάσμα πιθανών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της κλιμακούμενης καινοτόμου τεχνολογίας διασυνοριακά, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών και ανθεκτικότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η ΕΑΤ προσβλέπει στη δημοσίευση της Ψηφιακής Χρηματοοικονομικής Στρατηγικής και είναι έτοιμη να διαδραματίσει το ρόλο της στη βελτιστοποίηση της Ενιαίας Αγοράς για την ψηφιακή χρηματοδότηση.
Η ΕΑΤ υπογραμμίζει στην απάντησή της τη σημασία της τεχνολογικής ουδετερότητας στις ρυθμιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις ως μέσο για τη διευκόλυνση της καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη στήριξη των διασυνοριακών συναλλαγών. 
Αυτό απαιτεί ολοκληρωμένη και συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τον έγκαιρο εντοπισμό ευκαιριών και κινδύνων και προσαρμογών ανάλογα με τις κανονιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑΤ υποστηρίζει προτεινόμενες βελτιώσεις στους μηχανισμούς συντονισμού, όπως το Κέντρο Γνώμης για τις FinTech της ΕΑΤ και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τους Διαμεσολαβητές Καινοτομίας (EFIF), για τη διευκόλυνση ενός ισχυρότερου διαλόγου μεταξύ της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών σε θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία.
Η ΕΑΤ υποστηρίζει επίσης τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσδιορίζει πρόσθετες δράσεις για:
-προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των καταναλωτών και του ψηφιακού και χρηματοοικονομικού   αλφαβητισμού
-να αναπτύξει μία υψηλού επιπέδου πλαίσιο που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη το οποίο θα χρημοποιείται  ως βάση για την ευρύτερη της τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
-να υποστηρίξει τη διαβάθμιση  των πρωτοβουλιών RegTech και SupTech και να διευκολύνει την «αναγνωσιμότητα μηχανών» και την τυποποίηση των εννοιών, των ορισμών και των υποχρεώσεων αναφοράς σε ολόκληρη τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ·
περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών dew dilligence  για τον πελάτη όπου είναι δυνατόν και διερεύνηση πιθανών μοντέλων (συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών τομέα και υβριδικών μοντέλων) για αποτελεσματική, στιβαρή και αξιόπιστη επαλήθευση ψηφιακής ταυτότητας.
Τον Απρίλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη διαβούλευση σχετικά με μια νέα στρατηγική ψηφιακής χρηματοδότησης για την Ευρώπη/Σχέδιο δράσης FinTech.
Η διαβούλευση βασίζεται στο αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο δράσης FinTech του Μαρτίου 2018, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που ανέλαβε η ΕΑΤ σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της FinTech.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS