Τα 6 σχέδια της κυβέρνησης για τις τράπεζες - Από τον Ηρακλή 2 έως την bad bank και από την πρόταση Goldman για διάσπαση της Πειραιώς… έως την μεγάλη Εθνική

Τα 6 σχέδια της κυβέρνησης για τις τράπεζες - Από τον Ηρακλή 2 έως την bad bank και από την πρόταση Goldman για διάσπαση της Πειραιώς… έως την μεγάλη Εθνική
Το πιο πιθανό σενάριο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι να ακολουθήσει τον Ηρακλή… ο Ηρακλής 2 και ακολούθως οι ελληνικές τράπεζες όταν θα έχουν πλήρως εξυγιανθεί να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου 7,5 με 9 δισεκ. ευρώ.
Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά συνολικά έξι σχέδια επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την μετεξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με στόχο την πλήρη εξυγίανση δηλαδή NPEs στο 5%, κεφαλαιακές ενισχύσεις και ενεργή στήριξη στην εθνική οικονομία.
Οι προτάσεις που υπάρχουν φθάνουν τις πέντε και οι οποίες έχουν στρατηγικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, κάποιες είναι πιο ρεαλιστικές, κάποιες πιο κοστοβόρες, όμως ο στόχος είναι να υπάρξει μια επανεκκίνηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Οι προτάσεις είναι οι εξής
1)Ολοκλήρωση του Ηρακλή και ακολούθως αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες
2)Να ακολουθήσει τον Ηρακλή, ο Ηρακλής 2 που θα αφορά τιτλοποιήσεις 25 με 30 δισεκ. προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων
3)Η πρόταση της ΤτΕ για σύσταση εθνικής bad bank κακής τράπεζας
4)Τα σχέδια για ευρωπαϊκή bad bank
5)Την πρόταση της Goldman Sachs για διάσπαση της Πειραιώς, μετατροπής των μετατρέψιμων ομολόγων Cocos σε μετοχές και η καλή Πειραιώς να συγχωνευθεί με την Εθνική τράπεζα.
6)Την μετεξέλιξη της Εθνικής σε πυλώνα τραπεζικής και οικονομικής ανάκαμψης που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εθνική οικονομία και θα αξιοποιήσει και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου μεγαλύτερη του 1,5 δισεκ. ευρώ.

Ποιες οι προτάσεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τι δυνητικά μπορεί να συμβεί;

1)Ολοκλήρωση του Ηρακλή και ακολούθως αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες.
Η πρόταση αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ακολουθήσουν σύσσωμες το μοντέλο που προκρίνει το ελληνικό δημόσιο δηλαδή τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων και παροχή εγγυήσεων από το δημόσιο στα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Με βάση το τέλος του α΄ τριμήνου του 2020 υπήρχαν 71 δισεκ. τα NPEs αλλά έχουν υποχωρήσει στα 60 δισεκ. με βάση τις τελευταίες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις.
Θα ακολουθήσουν τα 10 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs της Alpha bank, τα 7 δισεκ. της Πειραιώς και τα 6 δισεκ. της Εθνικής τράπεζας.
Συνολικά δηλαδή στο τέλος του 2020 τα προβληματικά ανοίγματα NPEs θα έχουν μειωθεί στα 37 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο πρέπει να προστεθούν 5-6 δισεκ. νέα NPEs λόγω της ύφεσης που προκάλεσε ο κορωνοιός δηλαδή 43 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα.
Η εξυγίανση θα συνεχιστεί αν και τα προβληματικά δάνεια θα συνεχίσουν να είναι πρόβλημα στην οικονομία, θα έχουν μειωθεί από τις τράπεζες αλλά θα παραμείνουν πρόβλημα στην οικονομία.
Οι τράπεζες παρουσιάζουν μετά από το κύμα μείωσης των NPEs ιστορίες κεφαλαίου για να προσελκύσουν επενδυτές για αυξήσεις κεφαλαίου 7,5 με 9 δισεκ. ευρώ.

2)Να ακολουθήσει τον Ηρακλή, ο Ηρακλής 2 που θα αφορά τιτλοποιήσεις 25 με 30 δισεκ. προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων
Συνέχεια της πρώτης πρότασης είναι να ακολουθήσει τον Ηρακλή… ο Ηρακλής 2 δηλαδή να επεκταθεί το μοντέλο τιτλοποιήσεων και παρεχόμενων από το κράτος εγγυήσεων.
Στην περίπτωση αυτή το ελληνικό κράτος θα φέρει νέο νόμο που είτε θα επεκτείνει τις παλαιές εγγυήσεις είτε θα υπάρξει νέο πρόγραμμα εγγυήσεων.
Συνολικά με τον Ηρακλή και Ηρακλή 2 το ελληνικό κράτος θα έχει παράσχει εγγυήσεις 22 δισεκ ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση τα NPEs θα υποχωρήσουν στο 3% με 4% ακριβώς στον μέσο όρο της ευρωζώνης και οι τράπεζες υποχρεωτικά θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Όντως πλήρως εξυγιασμένες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 7,5 με 9 δισεκ. ευρώ.
Το μόνο βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι θα απαιτηθούν από τις τράπεζες για τον Ηρακλή 2 περίπου 5 δισεκ. κεφάλαια να δαπανήσουν και αυτά δεν υπάρχουν καθώς το κεφαλαιακό μαξιλάρι θα έχει μηδενιστεί από τον Ηρακλή.

3)Η πρόταση της ΤτΕ για σύσταση εθνικής bad bank κακής τράπεζας.
Η ΤτΕ αποτάθηκε σε 5 εταιρίες ορκωτών ελεγκτών και σε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως Goldman Sachs να υποβάλλουν ιδέες για το πώς θα συσταθεί μια εταιρία asset management δηλαδή μια bad bank ή κακή τράπεζα.
Προφανώς η πρόταση της ΤτΕ είναι κοστοβόρος, επιζήμια κεφαλαιακά και υψηλού ρίσκου.
Εάν υποθέσουμε ότι οι τιτλοποιήσεις μέσω του Ηρακλή προχωρήσουν… τα NPEs που θα έχουν απομείνει παλαιά και νέα θα ανέρχονται σε 43 δισεκ. ευρώ.
Για τα 43 δισεκ. NPEs θα απαιτηθούν 8 δισεκ. κεφάλαια.
Τα 8 δισεκ. πέραν από το ελληνικό δημόσιο ουδείς άλλως θα τα επένδυε.
Η πρόταση της bad bank προσκρούει στα εξής εμπόδια
-Το δημόσιο έχει να ρισκάρει 8 δισεκ. νέα κεφάλαια;
-Σε ποιες τιμές θα αγοράσει η bad bank τα NPEs από τις τράπεζες;
-Πόση θα είναι η ζημία στις τράπεζες και πως θα καλυφθούν τα κεφαλαιακά ελλείμματα;
-Πόση ζημία θα υποστούν οι ιδιώτες μέτοχοι;
Η πρόταση της bad bank ενέχει μεγάλο ρίσκο για την εθνική οικονομία αλλά και για το τραπεζικό σύστημα.

4)Τα σχέδια για ευρωπαϊκή bad bank
Η λύση μιας ευρωπαϊκής bad bank μπορεί να αναφέρεται ως προοπτική αλλά δεν είναι της παρούσης υποστηρίζουν όλες οι πλευρές.
Όλα θα εξαρτηθούν από το μέγεθος των νέων προβληματικών δανείων.
Το βασικό σενάριο ορίζει ότι, τα προβληματικά δάνεια στην Ευρώπη είναι 540 δισεκ. ευρώ και δυνητικά θα φθάσουν στα 660 δισεκ. αύξηση 120 δισεκ.
Μια τέτοιας κλίμακας αύξηση δεν απαιτεί ευρωπαϊκή bad bank.

5)Την πρόταση της Goldman Sachs για διάσπαση της Πειραιώς, μετατροπής των μετατρέψιμων ομολόγων Cocos σε μετοχές και η καλή Πειραιώς να συγχωνευθεί με την Εθνική τράπεζα.
Η πρόταση αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι το 2022 θα μετατραπούν τα cocos σε μετοχές ύψους 2 δισεκ. στην Πειραιώς, το κράτος θα βρεθεί από 26% να κατέχει το 57%.
Η Πειραιώς θα διατηρεί προβληματικά δάνεια τα οποία θα αποσχιστούν και μαζί με την PQH τις bad bank Αγροτικής, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ.α. θα δημιουργήσουν την νέα bad bank.
Στο βασικό σενάριο η καλή Πειραιώς ενσωματώνεται στην Εθνική τράπεζα.
Το σενάριο αυτό που υπάρχει εδώ και καιρό δεν φαίνεται υλοποιήσιμο.
Ο βασικός λόγος είναι ότι το Cocos των 2 δισεκ. θα παραταθεί πέραν της λήξης στο τέλος του 2022 μάλλον άλλα 3 χρόνια.
Οπότε η Πειραιώς δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
Συν τοις άλλοις η ΕΚΤ δεν θα ήθελε περαιτέρω συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα ή νέες συγχωνεύσεις.
Οι 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα είναι επαρκής αριθμός.
Να τονιστεί ότι οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα κατέχουν το 95% της αγοράς δανείων και καταθέσεων.
Η πιθανότητα διάσπασης της Πειραιώς είναι μηδενικής πιθανολόγησης σενάριο, παρ΄ ότι κάποιοι το προωθούν.

6)Την μετεξέλιξη της Εθνικής σε πυλώνα τραπεζικής και οικονομικής ανάκαμψης που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εθνική οικονομία και θα αξιοποιήσει και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου μεγαλύτερη του 1,5 δισεκ. ευρώ.
Το σχέδιο αυτό έχει επίσης μεγάλες πιθανότητες επιβεβαίωσης καθώς η κυβέρνηση όντως θέλει μια ισχυροποιημένη Εθνική Τράπεζα.

Τι πρόκειται να συμβεί;

Το πιο πιθανό σενάριο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι να ακολουθήσει τον Ηρακλή… ο Ηρακλής 2 και ακολούθως οι ελληνικές τράπεζες όταν θα έχουν πλήρως εξυγιανθεί να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου 7,5 με 9 δισεκ. ευρώ.
Σε αυτό το σενάριο… η μεγάλη χρηματιστηριακή ανάκαμψη θα ξεκινήσει μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου, οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών θα είναι όντως ευοίωνες, θα έχουν καταστεί επενδύσιμες.
Θα είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν καθαρό και ευοίωνο μέλλον.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS