Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στο 10,99% το ποσοστό του Λυμπαρέτ Τζιρακιάν

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στο 10,99% το ποσοστό του Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στο 10,99% το ποσοστό του Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 01/07/2020 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), προέβη στις 01/07/2020 σε αγορά 1.550 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 2.679 ευρώ και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 01/07/2020 ανέρχεται στο 10,99% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS