Η κυβέρνηση για να καλύψει την ζημία στο ΑΕΠ, βάζει σε κίνδυνο τις τράπεζες που χρηματοδοτούν το πρόβλημα - Τα νέα δάνεια… υποψήφια για NPEs

Η κυβέρνηση για να καλύψει την ζημία στο ΑΕΠ, βάζει σε κίνδυνο τις τράπεζες που χρηματοδοτούν το πρόβλημα - Τα νέα δάνεια… υποψήφια για NPEs
Δανείζοντας προβληματικές εταιρίες, δεν δίδεται λύση αλλά διαιωνίζεται ένας φαύλος κύκλος εις βάρος των υγιών εταιριών διαστρεβλώνοντας προκλητικά τον ανταγωνισμό
Η ελληνική κυβέρνηση για να καλύψει την ζημία στο ΑΕΠ που θα συρρικνωθεί το 2020 στο -7% με -8% και για να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα -14 δισεκ. προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τραπεζικό σύστημα… με στόχο διττό.
-Πολιτικό για να μην διαμαρτύρονται οι χιλιάδες επιχειρήσεις που εμφανίζονται να έχουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας
-Οικονομικό, την μαύρη τρύπα στα έσοδα που θα φθάσει στα 10 δισεκ. και στο ΑΕΠ η κυβέρνηση προσπαθεί να την καλύψει ενεργοποιώντας τις τράπεζες που μπορεί να δηλώνουν ότι θέλουν να στηρίξουν την οικονομία αλλά στην πράξη… διατυπώνουν τον προβληματισμό τους… για την τύχη των δανείων που χορηγούν.
Ορισμένα τραπεζικά στελέχη έχουν πάρει πρωτοβουλίες με στόχο να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις αλλά διαπιστώνουν ότι
-Στα μεγάλα δάνεια, οι επιχειρηματίες φαίνονται συνεπείς στις υποχρεώσεις και στις εξασφαλίσεις που ζητούνται αλλά
-Στις μικρές επιχειρήσεις, στις μικρές και μεσαίες εταιρίες ο κίνδυνος να επιστρέψουν τα χορηγούμενα δάνεια ως προβληματικά είναι μεγάλος.
Οι τραπεζίτες έχουν εκτιμήσεις ότι σχεδόν το 50% των εγγυημένων από το κράτος δανείων θα καταλήξουν σε προβληματικά δάνεια.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει να συγκεράσει τις εξής αντικρουόμενες δυνάμεις να ενισχύσει την ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά δεν διαθέτει κεφάλαια, να χρησιμοποιήσει τον τραπεζικό δανεισμό ως μηχανισμό αναπλήρωσης της έλλειψης κρατικών κεφαλαίων και προφανώς ποντάρει και στα κεφάλαια του ταμείου Ανάκαμψης που ωστόσο δεν θα έρθουν νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2021.
Επίσης οι τράπεζες βλέπουν ότι καλούνται να χρηματοδοτήσουν το πρόβλημα όχι την λύση.
Με βάση τα στοιχεία που συλλέγουν οι τράπεζες
-Σχεδόν το 75% των υποψηφίων που ζητούν χρηματοδότηση δεν πληρούν τα βασικά κριτήρια
-Σχεδόν το 50% δεν μπορεί να δώσει εξασφάλιση μετρητά
-Σχεδόν το 65% των μικρών εταιριών που ζητούν δάνεια θα εμφανίσουν ζημίες στην χρήση 2020.
-Σχεδόν το 50% των εταιριών δεν μπορούν να πληρώσουν τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να περιορίσει την ζημία στο ΑΕΠ θέτει σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα όχι προφανώς με δόλο αλλά από άγνοια κινδύνου.
Τραπεζικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση των προβληματικών δανείων υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση και οι τράπεζες δουλεύουν για τα NPEs… υπολογίζουν ότι ξέχωρα από την πορεία του κορωνοιού και της ύφεσης… πολλά από τα χορηγούμενα δάνεια θα καταλήξουν προβληματικά.
Δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ιταλία οι ίδιες ανησυχίες επικρατούν.
Τράπεζες και κυβέρνηση βρίσκονται σε κόντρα οι μεν τράπεζες γιατί είναι φειδωλές στην χορήγηση δανείων, η δε κυβέρνηση της Ιταλίας γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει πολιτικά τις τράπεζες, να ικανοποιήσει τους πολίτες και να μετριάσει την ζημία στο ΑΕΠ.
Την ίδια στρατηγική ακολουθεί και η ελληνική κυβέρνηση με τον κίνδυνο να αυξάνεται κατακόρυφα καθώς από τα 6-7 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια που θα δημιουργηθούν σχεδόν το 60% οι τράπεζες γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα καταλήξουν προβληματικά.

Τι πρέπει να γίνει;

Οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν τις εταιρίες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και αναδιαρθρώνουν δάνεια εταιριών με τις οποίες διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις.
Ο κύκλος αυτών των εταιριών είναι συγκεκριμένος.
Είναι ενδεικτικό ότι από τα 170 δισεκ. δάνεια σχεδόν τα 100 δισεκ. είναι υγιή εκ των οποίων τα 46-48 δισεκ. έχουν αναδιαρθρωθεί.
Επίσης με βάση τα στατιστικά στοιχεία από τις τελευταίες 4 υφέσεις διεθνώς όταν οι τράπεζες χορηγούν δάνεια εν μέσω ύφεσης ο κίνδυνος να μετατραπούν σε προβληματικά διπλασιάζεται.
Για να αποτραπούν τα χειρότερα για τις τράπεζες θα πρέπει τα κριτήρια χορήγησης δανείων να μην μεταβληθούν.
Εάν χαλαρώσουν οι υγιείς τράπεζες θα δουλεύουν για τις εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων.
Η μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων δανειοληπτών από τις επιχειρήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκεί πίεση στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν το πρόβλημα.
Δανείζοντας προβληματικές εταιρίες, δεν δίδεται λύση αλλά διαιωνίζεται ένας φαύλος κύκλος εις βάρος των υγιών εταιριών διαστρεβλώνοντας προκλητικά τον ανταγωνισμό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS