ΧΑ: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Epsilon Net

ΧΑ: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Epsilon Net
ΧΑ: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Epsilon Net
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της από 26 Ιουνίου 2020 ανακοίνωσής του και της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας «EPSILON NET» για το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς των μετοχών, που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, ενημερώνει ότι από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, οι μετοχές της εταιρίας που διαπραγματεύονται στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α.), θα τεθούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης.
Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς και επίτευξης επαρκούς διασποράς, οι μετοχές της εταιρίας θα διαγραφούν από την ΕΝ.Α. του Χ.Α., ταυτόχρονα με την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί άρση της αναστολής των μετοχών και παραμονή τους σε διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.
Με βάση το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα της εταιρίας, η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS