Στα 919 ευρώ η μέση κύρια και επικουρική σύνταξη τον Ιούνιο 2020

Στα 919 ευρώ η μέση κύρια και επικουρική σύνταξη τον Ιούνιο 2020
O αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.495.039
Στο ποσό των 919 ευρώ διαμορφώνεται η μέση κύρια μαζί με την επικουρική σύνταξη για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ήλιος.
Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις, ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.495.039 με λίγο περισσότερους από 11.000 να είναι νέοι συνταξιούχοι, ενώ το συνολική δαπάνη για συντάξεις φτάνει τα 2,26 δις ευρώ.
Η έκθεση παρατηρεί πως το 28,3% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,0% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,2% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. 
Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,3% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.
Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων σε κλίμακες με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000€.
Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.  
Η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.373.465 ευρώ για την πληρωμή 2.437 τροποποιητικών συντάξεων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS