Αποκλειστικό: Στο 1 δισ. η επιδότηση στην Α΄ κατοικία με το πρόγραμμα γέφυρα - Ποιοι θα επιδοτούνται και e-Δίκες στους δανειολήπτες του ν. Κατσέλη

Αποκλειστικό: Στο 1 δισ. η επιδότηση στην Α΄ κατοικία με το πρόγραμμα γέφυρα - Ποιοι θα επιδοτούνται και e-Δίκες στους δανειολήπτες του ν. Κατσέλη
Μέχρι 300.000 ευρώ υπόλοιπο δανείου αλλά και 45.000 ευρώ καταθέσεις θα αποτελούν επιλέξιμες περιπτώσεις δανειοληπτών για το πρόγραμμα-γέφυρα
Μέχρι 300.000 ευρώ υπόλοιπο δανείου αλλά και 45.000 ευρώ καταθέσεις θα αποτελούν επιλέξιμες περιπτώσεις δανειοληπτών προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα γέφυρα που βρίσκεται σε συζήτηση και αναμένεται να είναι έτοιμο να ξεκινήσει την 1η Αυγούστου.
Από την άλλη πλευρά με πολύ αυστηρές απαιτήσεις προσέρχονται στο διάλογο οι τράπεζες με τους θεσμούς σε ότ αφορά την εκκαθάριση του νόμου Κατσέλη. Μέσα στις προτάσεις των τραπεζών μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι 
e- δίκες όπου το ξεκαθάρισμα των δανειοληπτών και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις  σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση θα λαμβάνονται με στοιχεία που θα χορηγούνται στου δικαστές ηλεκτρονικά.
Τα θέματα αυτά και άλλα πολλά θα αποτελέσουν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης μεταξύ των θεσμών και των τραπεζών συνάντηση που θα διεξαχθεί σε principal επίπεδο.
Οι τράπεζες σε συνεργασία με την  PWC  αλλά και την Γραμματία ιδιωτικού χρέους έχουν πραγματοποιήσει ένα πλήθος συναντήσεων και έχουν προχωρήσει σε ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη πρόταση.για την προστασία δανειοληπτών (επιχειρηματικών ή και στεγαστικών) που έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουν παράσχει εξασφάλιση στην πρώτη τους κατοικία. Το  συνολικά διαθέσιμο από το Δημόσιο ποσό ανέρχεται σε 1 δισ ευρώ.
 Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων θα είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ο νόμος θα ψηφιστεί εντός του  Ιουλίου. Μέσα στους δανειολήπτες αυτού θα συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που δεν είναι ενήμεροι. Προκειμένου να συμβεί αυτό οι θεσμοί αναμένουν την κατάρτιση βιώσιμης ρύθμισης
Οσοι οφειλέτες που έχουν κάνει χρήση και του προγράμματος αναστολής θα δικαιούνται επιδότηση όταν παρέλθει ο χρόνος αναστολής. Η επιδότηση δεν θα ξεπερνάει τους 9 μήνες.

Επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων α' κατοικίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για δανειολήπτες πληγέντες από την πανδημία.- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Στόχος να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Ιουλίου, μετά τις καθυστερήσεις που οδήγησαν στην αναβολή του αρχικού σχεδιασμού που ήταν στις αρχές Ιουλίου.
Η αναπτυξη μιας αυτόματης πλατφόρμας και μιας απλοποιημένης διαδικασίας είναι κρίσιμες για την επιτυχία του σχεδίου.
Ευθυγράμμιση με τις βασικές αρχές του προγράμματος.
-Παροχή κρατικής επιδότησης στους πληγέντες από την πανδημία δανειολήπτες ιδιαίτερα σε αυτούς που εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους.
-Αποφυγή νέων κόκκινων δανείων καθώς και αποφυγή να εξελιχθούν σε κόκκινα δάνεια, οι χορηγήσεις οι οποίες βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση.
-Καθιέρωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιπέδων επιδότησης  που να είναι πιο ελαστικά για τους συνεπείς δανειολήπτες και πιο αυστηρά για τους κόκκινους δανειολήπτες.
- Ευθυγράμμιση με το στόχο των τραπεζών για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις που καθιερώνουν ένα υγιές πλάνο πληρωμών.

Συνεισφορά τραπεζών στο σχήμα

- Ενεργή συνεισφορά στο σχήμα μέσω της δημιουργίας ειδικής ομάδας που βοήθησαν να αποδώσει λειτουργικά το σχήμα αυτό.
-Παροχή όλων των δεδομένων που ζητήθηκαν για να γίνει η ανάλυση του προύπολογισμού του σχήματος ώστε να προσδιοριστεί η περίμετρος.
-Οι τράπεζες παρείχαν την άποψή τους για το σχεδιασμό μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό αυτομάτως να συλλέγονται τα στοιχεία που ζητούνται καθώς και να αξιολογούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
-Βασικός στόχος των τραπεζών είναι η λειτουργία του συστήματος να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και φιλική στο χρήστη ώστε να αυξηθεί ο βαθμός συμμετοχής.

Χρονοδιάγραμμα

Θα ψηφιστεί στα μέσα Ιουλίου. Θα διαρκέσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους- πιθανολογείται και περισσότερο-.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από 1η Αυγούστου  Η ισχύς του σχήματος θα είναι 9μηνη.

Κριτήρια επιλεξιμότητας κατά τη στιγμή της αίτησης:

-Κριτήρια που σχετίζονται με το αν κάποιος έχει πληγεί από την πανδημία
-Εισόδημα
-Καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα
-Σύνολο ακίνητης περιουσίας
-Υψος δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία
-Αξία της πρώτης κατοικμίας

Προσδιορισμός της περιόδου επιδότησης

Η έναρξη της περιόδου προσδιορίζεται από την πρώτη δόση η οποία θα επιδοτηθεί και ολοκληρώνεται με την ένατη δόση που θα επιδοτηθεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η περίοδος των επιδοτήσεων δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν του Σεπτεμβρίου του 2021.

Περίοδος παρακολούθησης

Τα ενήμερα δάνεια παρακολουθούνται για 6 μήνες
Τα μη ενήμερα για 12 μήνες
Τα καταγγελμένα για 18 μήνες
Δάνεια με μη μηνιαίες πληρωμές η παρακολούθηση ορίζεται στους 12 μήνες

Πώς οι τράπεζες θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις

Τα μη ενήμερα και τα καταγγελμένα δάνεια θα πρέπει πρώτα να διακανονιστούν για να εισέλθουν στο σύστημα επιδότησης.
Στην περίπτωση που δεν διακανονιστούν τότε η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ακόμη και εάν υπάρχουν στο συνολικό χαρτοφυλάκιο και ενήμερα δάνεια που να τον αφορούν. Κάθε αίτηση θα εξετάζεται ανά πιστωτή δηλαδή ανά τράπεζα ξεχωριστά. Η προθεσμία για την επεξεργασία των αιτήσεων και την υποβολή τους στην πλατφόρμα λήγει στις 31.12.20

Βασικά χαρακτηριστικά- Περίμετρος 

Κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών.
-Πρώτο κριτήριο η αξία της πρώτης κατοικίας η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
 Για τους ενήμερους δανειολήπτες (καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών) είναι στα 300.000 ευρώ, για τους μη ενήμερους με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών είναι στα 250.000 ευρώ και για τους καταγγελμένους στα 200.000 ευρώ
- Δεύτερο κριτήριο είναι το υπόλοιπο των δανείων: Για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τα υπόλοιπα δανείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 300.000 ευρώ (ενήμερους) , τα 250.000 ευρώ (μη ενήμερους)  και τα 130.000 ευρώ (καταγγελμένους).
- Τρίτο κριτήριο αποτελεί το εισόδημα  που για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες σε οικογενειακή βάση κινείται από 24.000 ευρώ έως 57.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας για τους ενήμερους, από 17.000-45.000 ευρώ για τους μη ενήμερους και από 12.500 ευρώ έως 36.000 ευρώ για τους καταγγελμένους.
- Τέταρτο κριτήριο αποτελούν οι καταθέσεις και οι επενδύσεις : Οι καταθέσεις για τις τρεις κατηγορίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 40.000 για τους ενήμερους, τις 25.000 για τους μη ενήμερους και τις 15.000 για τους καταγγελμένους.
- Πέμτο κριτήριο είναι η συνολική περιουσία: Η συνολική αξία περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, τις 500.000 ευρώ για τη δεύτερη και τις 280.000 ευρώ για την τρίτη κατηγορία.
-Σε ότι αφορά τους εγγυητές, σε αυτούς υπάρχει πρόβλεψη μόνον για τα καταγγελμένα δάνεια εφόσον μόνον τότε αυτοί πληρώνουν και τα κριτήρια επιλεξιμότητας γι' αυτούς διαμορφώνονται σε εισόδημα 12.500 ευρώ, αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι ο εγγυητής έχει πηγεί και αυτός από την πανδημία.

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό της επιδότησης, για τα ενήμερα δάνεια διαμορφώνεται ως εξής: Για το α τρίμηνο διαμορφώνεται στο 90% της δόσης, στο β τρίμηνο στο 80% της δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 70% της δόσης, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος της επιδότησης δεν ξεπερνά τα 600 ευρώ.
Για τα μη ενήμερα στο α τρίμηνο το 80%, στο β τρίμηνο το 70% στο γ τρίμηνο το 60% με πλαφόν επιδότησης τα 500 ευρώ.
Για τα καταγγελμένα τα σχετικά ποσοστά ορίζονται σε 70%, 50%, και 30% αντίστοιχα με οροφή τα 300 ευρώ.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων

Στην περίμετρο θα ενταχθούν  τα φυσικά πρόσωπα που δουλεύουν στις πληττόμενες βιομηχανίες,  οι άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτο βοήθημα οι επιχειρηματίες στις πληττόμενες βιομηχανίες και οι επιστήμονες που έχουν ενισχυθεί. Ολα βάση ΚΑΔ
-Τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους μειώθηκε κατά 10% για εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 1000 ευρώ, 20% για εισόδημα άνω των 1000 ευρώ και έως 2000 και 30% για εισόδημα μεγαλύτερο των 2000 ευρώ. Ο υπολογισμός αφορά το μέσο μηναίου εισόδημα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έναντι Απριλίου και Μαϊου.
- Μείωση της εμπορικής δραστηριότητας ( μειωμένο ΦΠΑ κατά 20% το 2ο τρίμηνο του 2020 έναντι του 2ου τριμήνου του 2019).
- Οσοι απολαμβάνουν τη βοήθεια με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
- Φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
-Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
-Τα κριτήρια εφαρμόζονται σε οικογενειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων όλων των προστατευόμενων μελών.

Σχήμα προστασίς της πρώτης κατοικίας - Μια ενδιαφέρουσα στατιστική

Το σχήμα που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ και θα ισχύει έως στις 31.07 συνέβαλε στην αναδιάρθρωση καταναλωτικών επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων με εγγύηση την πρώτη κατοικία παρέχοντας προστασία από την επιβολή αναγκαστικών μέτρων και στήριξη μέσω κρατικής επιδότησης. Συνολικά από 1.7.2019 έως 26.6.2020 είχαν πρόσβαση στην παλτφόρμα περισσότερα 88,4 χιλ αιτούντες και μέλη οικογενειών.
Οι αιτήσεις που ξεκίνησαν ξεπερνούν τις 57,3 χιλ. Ωστόσο μόλις λίγες πάνω από 4,5 χιλ αιτήσεις υποβλήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν ως επιλέξιμες . Ενώ ο αριθμός των αιτούντων που αναδιάρθρωσε τα δάνεια και δέχθηκε κρατική ενίσχυση ξεπέρασε ελαφρώς τους 1400.
Σε σχέση με τα επιδοτούμενα δάνεια βασικά πρόσθετα στοιχεία είναι τα εξής:
H εμπορική αξία ανά προστατευόμενη κατοικία είναι πάνω από 70.000 ευρώ. Πάνω από 2000 είναι οι αναδιαρθρωμένες συμβάσεις. Πάνω από 70,3 εκατ. ευρώ είναι αξία των αναδιαρθρωμένων δανείων ενώ το μέσο αναδιαρθρωμένο δάνειο ανέρχεται σε 50,6 χιλ ευρώ
Ο μέσος όρος της κρατικής επιδότησης διαμορφώθηκε στο 35% και μέσος όρος κουρέματος στο 14,6%.

Εκκαθάριση των παλαιών δανείων του Νόμου 3869/10
Περιπτώσεις 

Ο Νόμος Κατσέλη για τα φυσικά πρόσωπα ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε ισχύ οδήγησε στην υποβολή πολλών αιτήσεων οι οποίες ακόμη και σήμερα εκκρεμούν ως προς την δικαστική ακρόαση και οι δικάσιμοι φθάνουν μέχρι το 2032.
Με βάση τα στοιχεία του Τειρεσία από τις συστημικές τράπεζες περισσότερο από το 48% των εκκρεμούντων αιτήσεων για τελική εκδίκαση έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2022-2032.
Συνολικά εκκρεμούν περισσότερες από 70.000 αιτήσεις  με μέσο δάνειο ανά αίτηση 150.000
Βασικά σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επιτάχυνση της διαδικασίας και του φόρτου των αιτήσεων που εκκρεμούν:
- Αναπρογραμματισμός όλων των ημερομηνιών εκδίκασης εντός του 2021 και αποφυγή αναβολής της δίκης .
-Μείωση του χρόνου όλων των νομικών διαδικασιών μέσω βελτίωσης της διαδικασίας και χρήσης της τεχνολογίας.
-Αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων με τα τραπεζικά στοιχεία με άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Η κυβέρνηση εκπονεί ένα νέο σχέδιο με στόχο την επίσπευση των δικασίμων για τις εκκρεμούσες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη. Η βασική αρχή του προγράμματος είναι ο υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός όλων των δικασίμων  εντός του 2021 μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η αποτυχία επικαιροποίησης της αίτησης στην πλατφόρμα θεωρείται ως απόσυρση από την αρχική αίτηση καθώς και από όλες τις ενδιάμεσες δικαστικές αποφάσεις.
Το τρέχον σχέδιο για το νέο νόμο είναι κατ' αρχήn συνεπές με τις απόψεις των τραπεζών και των servicers όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη και την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο η επιτυχία του νέου νόμου  θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πως θα ανταποκριθεί το δικαστικό σύστημα και πως θα προσαρμοστεί σε αυτό.
Οι τράπεζες και οι servicers δεσμεύονται να συμβάλλουν στην επιτυχία της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας  και έχουν καθιερώσει  ένα team νομικών ειδικών απο νομικούς και ειδικούς για να βοηθήσουν αυτήν την πρωτοβουλία.
Οι τράπεζες και οι servicers θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μιας  πλατφόρμας που θα ενισχύσει τη δικαστική διαδικασία.

Η νέα Ε-platforma

 - Εκκίνηση  από την αίτηση και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου:
Oλοι οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση του νόμου Κατσέλη και των οποίων η δικάσιμος είναι πέραν της 15ης Ιουνίου 2021, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας στην οποία θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης.
-Αυτόματη συλλογή πρόσφατων φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων.
Υποχρεωτική άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για τον αιτούντα και την οικογενειά του
-Επικαιροποιημένη νέα ημερομηνία εκδίκασης εντός του 2021 και ηλεκτρονική ειδοποίηση των εμπλεκόμενων μερών.
Ανάλυση των στοιχείων και των εξόδων διαβίωσης.
- Διαδικασίες τελικής εκδίκασης e-Δίκη
Επιτάχυνση της διαδικασίας μέσω της παροχής των εγγράφων και των πληροφοριών που περιέχει το ηλεκτρονικό αρχείο του δανειολήπτη. Η εκδίκαση θα γίνεται με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου καθώς και των νομικών εγγράφων και όχι μέσω προσωπικής ακρόασης.
- Tελική δικαστική απόφαση
Ενημέρωση για την απόφαση μέσω πλατφόρμας και καταγραφή της τελικής απόφασης σε δομημένη και σε φόρμα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες (ύψος αναδιάρθρωσης, διάρκεια κλπ) προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη που προκύπτουν για τους εμπλεκόμενους πιστωτές.

Ειρήνη Σακελλάρη
Irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS