«Άλμα» 218% κατέγραψε η περιουσία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)

«Άλμα» 218% κατέγραψε η περιουσία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)
Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ έφτασαν τους 24.008 το 2019, από 23.341 το 2018
Εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του κατά 218,18% κατέγραψε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) την τελευταία εξαετία, μετά την μετατροπή του σε Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς η περιουσία του ανήλθε στα 132.4 εκ. ευρώ, από 41,6 το 2013 όταν μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).
Η διάρθρωση της περιουσίας δείχνει ότι στα τέλη του 2019, το 81,41% αποτελείται από ρευστά διαθέσιμα, το 8,75% από Αμοιβαία Κεφάλαια, το 8,66% από Ομόλογα και μόλις το 0,96% από Ακίνητα και το 0,22% από Μετοχές.  
Πρέπει να τονιστεί ότι το επενδυτικό προφίλ του Ταμείου παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάστηκε καθόλου από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του COVID-19, γεγονός που προσδίδει στο Ταμείο ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για μελλοντικές επενδύσεις.
Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου κατά το 2019 ανήλθαν στο 5,4% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου, ήτοι σε 7.210.209 ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι οικονομικές υπηρεσίες του Ταμείου, το ΤΑΥΦΕ θα καταφέρει στα τέλη του 2020 να καταγράψει εκ νέου ετήσιο οργανικό πλεόνασμα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ. Αναλύοντας την πορεία των εσόδων φαίνεται ότι, ενώ μέχρι το 2013 αυτά κυμαίνονταν στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ ανά έτος, από το 2014 και μετά, όταν δηλαδή το Ταμείο μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και έχουν φτάσει το 2019 στα 19,2 εκατ. ευρώ.  Μόνο από ασφαλιστικές εισφορές τα έσοδα του 2019 ήταν 18,2 εκατ. ευρώ, αριθμός που είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί έως τώρα!
Στον αντίποδα, οι απλήρωτες εισφορές έχουν υποχωρήσει στα 992.332 ευρώ το 2019, από τα 2,03 εκατ. ευρώ που είχαν ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο το 2017, τα οποία είχαν συσσωρευτεί από τα έτη που το Ταμείο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ.  Είναι χαρακτηριστικό ότι από πράξεις καταλογισμού εισφορών, κατέστη εφικτό να εισπραχθούν 1,18 εκατ. ευρώ το 2018 και άλλα 1,02 εκατ. ευρώ το 2019.  Συνολικά, την περίοδο 2014-2019 εισπράχθηκαν από πράξεις καταλογισμού εισφορών ποσά, ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2008-2013, που το Ταμείο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ, είχαν εισπραχθεί μόλις 516.943 ευρώ.  Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις απλήρωτων εισφορών έφτασαν την περίοδο 2014-2019 στα 6,64 εκατ. ευρώ, όταν το διάστημα 2008-2013 ήταν μόλις στο 1,09 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, για να συμβεί αυτό και να βελτιωθούν τόσο τα έσοδα, όσο και οι βεβαιωμένες οφειλές, έπρεπε το Ταμείο αφ’ ενός να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 75% την τελευταία εξαετία, που το Ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, αφ’ ετέρου να παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των ρυθμίσεων προς αποφυγή έκπτωσης των υπόχρεων εργοδοτών και απώλειας εσόδων εκ μέρους του Ταμείου.  Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το Ταμείο έχει προχωρήσει σε μία καινοτόμο λειτουργία, τη δημιουργία Μητρώου Οφειλετών.

Προφίλ ασφαλισμένων
Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ έφτασαν τους 24.008 το 2019, από 23.341 το 2018.  Η πορεία τους είναι αυξητική σε όλα τα έτη από το 2014 και μετά.  Από αυτούς. οι 19.069 είναι νέοι ασφαλισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 79,43% του συνόλου. Από τις θέσεις εργασίας που έχει καταγράψει το Ταμείο, το 42,34% προέρχεται από τη βιομηχανία και τις φαρμακευτικές εταιρίες.  Πολύ κοντά βρίσκονται και τα φαρμακεία που καλύπτουν το 42,25% του συνόλου των θέσεων εργασίας στον κλάδο.
Την ίδια στιγμή, όμως, τα στοιχεία του ΤΑΥΦΕ δείχνουν ότι μειώθηκαν σημαντικά οι μισθοί των εργαζομένων στον κλάδο.  Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 το 24,9% των εργαζομένων, δηλαδή ένας στους τέσσερις, έχει αμοιβές που κυμαίνονται από 650 έως 1.000 ευρώ μικτά το μήνα.  Το 2008 το 30,6% των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις λάμβανε μηνιαίες αποδοχές από 1.000-1.500 ευρώ.

Παροχές Ταμείου (εφάπαξ)

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την αναμόρφωση των παροχών, το νέο οικονομικό σύστημα και τους όρους χρηματοδότησης, ήτοι το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση NDC, για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του Ταμείου. Οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης – NDC, εφαρμόζει και το δημόσιο σύστημα χορήγησης εφάπαξ παροχής ΕΤΕΑΕΠ-ΕΦΚΑ.  Ειδικότερα:
- για τους έως 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα τριών τμημάτων:
•    της παροχής έως 31/12/2012,
•    της παροχής από 01/01/2013 έως 31/12/2020  
•    και της παροχής που θα προκύπτει από 01/01/2021 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα (NDC)

- Για τους Νέους ασφαλισμένους, όσους, δηλαδή, εισήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από 01/01/1993 και εφεξής, η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
•    της παροχής έως 31/12/2020, και
•    της παροχής από την 01/01/2021 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα (NDC)

- Από 01/01/2021 και εφεξής η εφάπαξ παροχή για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου (παλαιούς, νέους, νεοεισερχόμενους στο σύστημα από 01/01/2021) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα NDC.
Όπως δήλωσε μετά τη λήξη των εργασιών της ΓΣ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ Γεράσιμος Κονιδάρης, «Διαχειριζόμαστε το παρόν και αλληλέγγυοι διαμορφώνουμε το μέλλον, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Ταμείο, με διαχρονική βιωσιμότητα, ώστε να αποτελέσει έναν πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής αυτοδιαχείρισης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS