ΑΔΜΗΕ: Πανελλαδική «χαρτογράφηση» των λύσεων σύνδεσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων

ΑΔΜΗΕ: Πανελλαδική «χαρτογράφηση» των λύσεων σύνδεσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων
Σε συνεργασία με ιδιώτες, ο ΑΔΜΗΕ μελετά τις τεχνικές λύσεις και το κόστος σύνδεσης offshore σταθμών στις θαλάσσιες περιοχές με πλούσιο αιολικό δυναμικό
Μελέτη για την αξιοποίηση του θαλάσσιου αιολικού δυναμικού στην Ελλάδα, από την πλευρά της συνδεσιμότητας υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο σύστημα μεταφοράς εκπονεί σύμφωνα με πληροφορίες ο ΑΔΜΗΕ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μελέτη «μπαίνουν στο μικροσκόπιο» όλες οι θαλάσσιες περιοχές που διαθέτουν αξιοποιήσιμο δυναμικό, ενώ διενεργείται σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν σημαντική τεχνογνωσία στην offshore αιολικών στο εξωτερικό.
Η συνεισφορά των ιδιωτικών εταιρειών αφορά στην παροχή στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των έργων τα οποία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές, όπως για παράδειγμα τη συνολική ισχύ των πάρκων ανά περίπτωση. Έτσι, με βάση αυτά τα στοιχεία, σκοπός του Διαχειριστή είναι να προσδιορίσει τα έργα που θα απαιτούνταν για την σύνδεση των μονάδων στο δίκτυο.

Ολοκληρωμένη ήδη η προκαταρκτική επεξεργασία

Επίσης, μέσω της μελέτης θα αναδειχθούν οι βέλτιστες τεχνικές λύσεις συνδεσιμότητας, όπως για παράδειγμα αν σε μία περιοχή θα πρέπει ο υποσταθμός να εγκατασταθεί στη θάλασσα ή στην ξηρά. Μία ανάλυση που, όπως είναι φυσικό, θα αποκρυσταλλώσει και το κόστος των επενδύσεων ώστε τα υπεράκτια αιολικά πάρκα να εγχέουν την ηλεκτροπαραγωγή τους στο δίκτυο.
Στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης, ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει την προκαταρκτική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων. Έτσι, σε 2-3 μήνες θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάλυση του Διαχειριστή, ώστε να υπάρχει πλέον μία πλήρης «χαρτογράφηση» των θαλάσσιων περιοχών, ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο.

Αξιόπιστες τεχνικές και οικονομικές παράμετροι

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, με δεδομένο ότι η τεχνολογία των offshore πάρκων ωριμάζει τα τελευταία χρόνια ολοένα περισσότερο, η διερεύνηση των βέλτιστων τρόπων σύνδεσή τους στο δίκτυο αποτελεί πανευρωπαϊκή τάση, μπαίνοντας στο «κάδρο» πολλών Διαχειριστών στη «Γηραιά Ήπειρο». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι Διαχειριστές, έτσι και ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά πως η εμπλοκή του ΑΔΜΗΕ στην ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς στη θάλασσα θα μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή «ένταξη» των offshore σταθμών στο σύστημα.
Παράλληλα, καθώς ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των πραγμάτων είναι ο μόνος φορέας ο οποίος έχει απόλυτα ακριβή εικόνα για τα κατά τόπους χαρακτηριστικά του συστήματος. Επομένως, η μελέτη του θα προσδιορίζει με αξιοπιστία τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους.

«Ορατό» στους επενδυτές το κόστος σύνδεσης των πάρκων

Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη θα είναι χρήσιμη για τους υποψήφιους επενδυτές σε offshore αιολικά στην Ελλάδα, δίνοντας μία σαφή εικόνα για το ύψος των κεφαλαίων για τη σύνδεση των έργων τους στο δίκτυο.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, θα είναι χρήσιμη και για το υπουργείο Ενέργειας, ώστε κατά τη σύνταξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, να λάβει υπόψη του το κόστος συνδεσιμότητας, για να προσδιορίσει το ύψος στο οποίο θα πρέπει να κινείται η τιμή της ηλεκτροπαραγωγής τους, με σκοπό να είναι εμπορικά βιώσιμα τα έργα.

«Παράθυρο» συνεργασίας σε νησιωτικές διασυνδέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΔΜΗΕ «βλέπει» επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας με επενδυτές και στην περίπτωση των επόμενων νησιωτικών διασυνδέσεων που σχεδιάζει. Έτσι, στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής σε offhore πάρκα θα ήθελε να αναπτύξει μονάδες σε κάποιο προς διασύνδεση νησί, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο κόστος υλοποίησης της διασύνδεσης, ώστε να επαυξηθεί η χωρητικότητά της πάνω από τα επίπεδα που έχουν ήδη προσδιορισθεί, με γνώμονα κυρίως την τοπική κάλυψη των αναγκών σε ρεύμα.
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία ηλεκτρικού «χώρου» για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στη θάλασσα αναμένεται να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς, αποκτώντας ολοένα πιο βαρύνοντα ρόλο όταν αρχίζουν να δρομολογούνται οι υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις. Μάλιστα, εκτιμάται πως από τα προσεχή 10ετή Προγράμματα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS