Προσπάθεια περιορισμού του dilution από την AVE- Με υψηλή τιμή η νέα αύξηση κεφαλαίου

Προσπάθεια περιορισμού του dilution από την AVE- Με υψηλή τιμή η νέα αύξηση κεφαλαίου
Θα γίνει μείωση ονομαστικής αξίας και αύξηση κεφαλαίου – Πολλαπλάσια και της χρηματιστηριακής τιμής η διάθεση των νέων μετοχών 
Με αυξημένη τιμή έναντι της ονομαστικής αξίας θα γίνει η επόμενη αύξηση κεφαλαίου της AVE (πρώην Audio Visual).
Οι βασικοί μέτοχοι έχοντας τοποθετήσει πολλά κεφάλαια τα τελευταία χρόνια και έχοντας περιορίσει την ελεύθερη διασπορά φαίνεται πως αποφάσισαν να μην κάνουν αύξηση κεφαλαίου στην ονομαστική τιμή ή λίγο πάνω από αυτή.
Όπως προκύπτει από σχετική απόφαση θα γίνει αύξηση κατά 6,5 εκατ. ευρώ, αλλά θα προηγηθεί μείωση της ονομαστικής αξίας από τα 0,30 ευρώ στα 0,04 ευρώ και η τιμή διάθεσης θα είναι 1 ευρώ ανά μετοχή.
Μάλιστα η τιμή της αύξησης δε θα είναι μόνο πολλαπλάσια της παλιάς ή της νέας ονομαστικής αξίας και αλλά και πολλαπλάσια της χρηματιστηριακής τιμής.
Σημειώνεται πως ήδη έχουν κατατεθεί τα χρήματα από τους βασικούς μετόχους, ενώ η ελεύθερη διασπορά είναι ήδη εξαιρετικά περιορισμένη.
Ο αριθμός των μετοχών που σήμερα διαπραγματεύονται στο ΧΑ ανέρχεται στα 129,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ετήσιο ισολογισμό το μετοχικό κεφάλαιο στις 31/12/19 ανερχόταν σε 102,8 εκατ. κοινές μετοχές και 29,7 εκατ. προνομιούχες μετοχές.
Ωστόσο μεσολάβησε μέχρι σήμερα και αύξηση κεφαλαίου 8 εκατ. ευρώ με έκδοση 26,6 εακτ. κοινών μετοχών και ο αριθμός των κοινών είναι στις 129,5 εκατ. μετοχές.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS