Έξι κρίσιμες γενικές συνελεύσεις μέχρι τέλος Ιουλίου – Τι περιμένει η αγορά από τις διοικήσεις

Έξι κρίσιμες γενικές συνελεύσεις μέχρι τέλος Ιουλίου – Τι περιμένει η αγορά από τις διοικήσεις
Η αγορά περιμένει νέα, είτε για την πορεία των αποτελεσμάτων, είτε για τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα ή ακόμα και κάποιες αναφορές για αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση ή στο μετοχολόγιο
Περίοδος γενικών συνελεύσεων είναι αυτή που διανύουμε και μέσα στις επόμενες 15 μέρες και μέχρι το τέλος του μήνα, αρκετές είναι αυτές που θα έχουν ενδιαφέρον.
Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν έξι, για τις οποίες η αγορά περιμένει νέα, είτε για την πορεία των αποτελεσμάτων, είτε για τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα ή ακόμα και κάποιες αναφορές για αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση ή στο μετοχολόγιο.
Από πλευράς ενδιαφέροντος στις 15 Ιουλίου είναι η γενική συνέλευση της Autohellas, η οποία θα αποφασίσει τη διανομή μερίσματος μεταξύ άλλων.
Τους επενδυτές ωστόσο ενδιαφέρει περισσότερο η επιχειρηματική δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες και κυρίως μετά το πρώτο τρίμηνο, για το οποίο δημοσίευσε αποτελέσματα.
Σημειώνεται πως η μετοχή παραμένει κοντά στα χαμηλά που έγραψε μέσα στην κρίση του κορονωιού και δεν έχει καταγράψει κάποια αξιόλογη αντίδραση.
Την επόμενη μέρα (16/7) έχει γενική συνέλευση η Κορδέλλου, με την Ελένη Κορδέλλου, μέτοχο μειοψηφίας, να έχει βάλει αρκετά θέματα στην ατζέντα.
Πιο αναλυτικά ζητάει:1 Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο.
Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.
2. Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης.
3. Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19.
Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων.
4. Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση.
Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση;
5. Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.
6. Έγγραφη τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
7. Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ.  
Παράλληλα, δεν αποκλείεται να φανεί και το ποσοστό που έχει πλέον στην κατοχή της η κα.Κορδέλλου, για την οποία στα χρηματιστηριακά γραφεία συζητιέται ότι λόγω δικών της πωλήσεων υποχωρεί η μετοχή.
Στις 21/7 έχει γενική συνέλευση η Aegean και η αγορά περιμένει ένα στίγμα των προθέσεων της διοίκησης αλλά και λεπτομέρειες αναφορικά με τη ρευστότητα, την πορεία των εργασιών αλλά και τις παραγγελίες αεροσκαφών.
Στις 22/7 έχει γενική συνέλευση η Centric και σύμφωνα με πληροφορίες μέτοχοι μειοψηφίας θα ζητήσουν ενημέρωση για τις προθέσεις της διοίκησης αναφορικά με την υψηλή ρευστότητα που έχει η εισηγμένη.
Στις 26/7 έχει γενική συνέλευση η Τρία Άλφα.
Η άνοδος της μετοχής το τελευταίο διάστημα συνδέεται με κάποιες πληροφορίες για εκμετάλλευση του ακινήτου ή ακόμα και την πώλησή του, επομένως ίσως δοθούν κάποιες απαντήσεις.
Τέλος στις 31/7 έχει γενική συνέλευση η ΕΚΤΕΡ και σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι μέτοχοι μειοψηφίας θα ζητήσουν λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, για την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων αλλά και την απαίτηση από έργο που υλοποίησε η εταιρεία αλλά δεν έχει εξοφληθεί.
Οι γενικές συνελεύσεις που είναι κρίσιμες θα μπορούσαν να είναι επτά, αλλά η Intertech ενημέρωσε χθες πως αναβάλει τη γενική συνέλευση από 31/7 για 1/9.
Να σημειωθεί πως εδώ και καιρό υπήρχαν πληροφορίες για αποχώρηση του κ.Κοντομηνά η αγορά θα περίμενε κάποιες απαντήσεις στις πληροφορίες που θέλουν τους βασικούς μετόχους να συζητούν με τον κ.Κοντομηνά.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS