Performance Technologies: Στος 3/8 η Γενική Συνέλευση για εκλογή ΔΣ και διάθεση κερδών

Performance Technologies: Στος 3/8 η Γενική Συνέλευση για εκλογή ΔΣ και διάθεση κερδών
Performance Technologies: ΓΣ στις 3/8 για εκλογή ΔΣ και διάθεση κερδών
Τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2019 και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Performance Technologies που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019).
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 23η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020).
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
7. Τροποποίηση - Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS