ΕΧΑΕ: Στις 12 Αυγούστου 2020 η καταβολή επιστροφής κεφακλαίου

ΕΧΑΕ: Στις 12 Αυγούστου 2020 η καταβολή επιστροφής κεφακλαίου
Το Οικονομικό ημερολόγιο της ΕΧΑΕ
Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ATHEX, σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 27.07.2020, προσδιόρισε τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 5.6.2020.
Συνεπώς, το οικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους διαμορφώνεται ως εξής:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020
Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου – record date: Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 05.08.2020) είναι πριν από την λήξη (στις 18.09.2020) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και πριν από την λήξη (στις 21.08.2020) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία).

Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου: Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2020

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS