ΕΒΟΛ: Η πανδημία δεν έπληξε τις πωλήσεις γάλακτος - Αυξημένος κατά 4% ο τζίρος

ΕΒΟΛ: Η πανδημία δεν έπληξε τις πωλήσεις γάλακτος - Αυξημένος κατά 4% ο τζίρος
Χωρίς σημαντικές επιτπώσεις στις πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ κύλησε η περίοδος της πανδημίας
Χωρίς σημαντικές επιτπώσεις στις πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ κύλησε η περίοδος της πανδημίας.
Σύμφωνα με την διοίκηση του Συνεταιρισμού «η εμφάνιση του ιού COVID -19, o οποίος εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πανδημία που έπληξε όλες τις οικονομίες του κόσμου, όπως είναι φυσικό επηρέασε και τον δικό μας Συνεταιρισμό.
Πάρα ταύτα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχουμε υποστεί ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών μας, ούτε έχουμε σοβαρές αρνητικές συνέπειες.
Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία του Συνεταιρισμού εν μέσω της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να αποκλείσουμε τυχόν ζημία του ΑΣ Βόλου στο μέλλον.
Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική κατάσταση οι πωλήσεις του Συνεταιρισμού κατά την χρήση του 2019 ανήλθαν σε 18,17 εκατ ευρώ από 17,4 εκατ ευρώ το 2018, αυξημένες κατά ποσοστό 4% περίπου.
Το αποτέλεσμα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2019 ανήλθε σε κέρδος ποσού 3,03 εκατ ευρώ έναντι του κέρδος ποσού 1,59 εκατ ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2018.
Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης είχε η απόφαση με του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία
απορρίφθηκε η αγωγή της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ».
Με την ως άνω αγωγή της η εν λόγω εταιρία ζητούσε να υποχρεωθεί ο ΑΣ Βόλου να της καταβάλλει ποσό ύψους 1,19 εκατ. ευρώ από την διακίνηση και πώληση λιπασμάτων, κατά το χρονικό
διάστημα από 31/7/1984 έως και 18/5/1998.
Η ως άνω απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη και ως εκ τούτου ο ΑΣ Βόλου διέγραψε το ποσό που ήταν καταχωρημένο στα λογιστικά βιβλία του Συνεταιρισμού, και αφορούσε την εν λόγω υπόθεση, ύψους 1.139.381,80 ευρώ.
Η ΕΒΟΛ έχει προχωρήσει στη δημιουργία τριών ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν 300 συνεταιριστές.
Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία υλοποιεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 54 MW, μια επένδυση της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, που καλύπτεται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
Ήδη έχει προχωρήσει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 10 MW, ενώ έως το τέλος του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 30 MW.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επενδυτικού σχεδίου θα ακολουθήσει και δεύτερο που θα αφορά άλλα 500 μέλη ώστε σε πρώτη φάση ο αριθμός των Αγροτών να φτάσει τους 1.000 και σε δεύτερο στάδιο να φτάσει τον αριθμό των 2.000 που είναι και ο τελικός στόχος με ορίζοντα πενταετίας.
Το μεγαλόπνοο αυτό όραμα στην τελική του μορφή θα αποτελείται από επένδυση των 100 εκατ. ευρώ.

Ελένη Μπότα
 
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS