Ασφαλιστική ενημερότητα και Συμφιλιωτική διαδικασία μέσα από δύο νέες πλατφόρμες

Ασφαλιστική ενημερότητα και Συμφιλιωτική διαδικασία μέσα από δύο νέες πλατφόρμες
Σε λειτουργία τίθενται άμεσα δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
Δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπαίνουν άμεσα σε λειτουργία (η πρώτη αύριο 30/7) και αφορούν στην διευκόλυνση εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Η πρώτη πλατφόρμα θα είναι μέσω ΚΕΠ (myKEPlive) και θα διευκολύνει την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, την ανανέωση δελτίου ανεργίας, τη χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, και τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η δεύτερη πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί μέχρι τέλος του μήνα σε λειτουργία από το υπουργείο Εργασίας και θα αφορά στην διευκόλυνση εργοδοτών και εργαζομένων, μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις μπορούν εύκολα και γρήγορα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο https://simfiliosi.yeka.gr, για τη διευθέτηση των εργασιακών διαφορών ηλεκτρονικά, άμεσα και αποτελεσματικά.
Με τη νέα εφαρμογή, απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και η Συμφιλιωτική Διαδικασία αναβαθμίζεται και αυτοματοποιείται ενώ παράλληλα γίνεται επεξεργασία όλων των πληροφοριών μέσω της διαλειτουργικότητας από άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΣΕΠΕ, ΚΕΑΟ), με γνώμονα την ταχύτερη διευθέτηση εργατικών διαφορών.
Παράλληλα μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, το Υπουργείο θα έχει διαθέσιμα όλα τα δεδομένα, για να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση εργασιακής διένεξης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS