Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Eυθύνη των τραπεζών η «νέα» οικονομία - Ράπανος (πρόεδρος): Η Alpha Bank θα πρωταγωνιστήσει

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Eυθύνη των τραπεζών η «νέα» οικονομία - Ράπανος (πρόεδρος): Η Alpha Bank θα πρωταγωνιστήσει
Οι τράπεζες θα αναλάβουν έναν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των μεγάλων κοινοτικών κονδυλίων, τόνισε η διοίκηση της Alpha Bank κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης
Tα σημαντικά επιτεύγματα του περασμένου έτους φαντάζουν μακρινά λόγω πανδημίας σημείωσε, ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η πανδημία διαμόρφωσε νέες προκλήσεις για τους οργανισμούς.
Οι τράπεζες θα αναλάβουν έναν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των μεγάλων κοινοτικών κονδυλίων που θα διαμορφώσουν τη νέα οικονομία, συγχρηματοδοτώντας έργα όπως είπα.
Η τράπεζα στέκεται στο πλευρό των πελατών και των ανθρώπων της στις δύσκολες στιγμές σημείωσε.
Η ορατότητα πάντως παραμένει περιορισμένη για τα μακροοικονομικά μεγέθη, για την πορεία των επιχειρήσεων και για τη δυναμική της αγοράς επεσήμανε.
Προτεραιότητά μας υπήρξε η απρόσκοπτη λειτουργία, η υποστήριξη των πελατών μας και της οικονομίας όπως επίσης και η ασφάλεια πελατών και προσωπικού.
Από την αρχή του έτους διοχετεύσαμε 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις .
Πετύχαμε όπως είπε να είμαστε η τράπεζα  που χορήγησε το μεγαλύτερο όγκο δανείων  από το ΤΕΠΙΧ. Επίσης η τράπεζα προχώρησε σε αναστολές 4,8 δισ. ευρώ  το α εξάμηνο του 2020.
Πετύχαμε να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα τη λειτουργία της τράπεζας δήλωσε ο κ. Ψάλτης.
Θελήσαμε να ακούσουμε τους προβληματισμούς του ομίλου μέσα από μια μεγάλη εσωτερική έρευνα για να επιτύχουμε το μετασχηματισμό μας συμπλήρωσε.
Η οικονομική δραστηριότητα  το α τρίμηνο στη χώρα μας κατέγραψε μικρότερη πτώση λόγω των εμπροσθοβαρών μέτρων και των έγκαιρων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης τόνισε.
Τα μέτρα είναι το 14% του σημερινού ΑΕΠ. Η ύφεση θα περιοριστεί για το τρέχον έτος και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη το 2021 προέβλεψε ο κ. Ψάλτης.
Όσον αφορά την τράπεζα είχαμε σημαντικά επιτεύγματα είπε, επισημαίνοντας πως το Core Tier I στο τέλος του 2019 ήταν 17,9%.
Συνεχίζτηκε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που διαμορφώθηκαν σε 18,8 δισ. το 2019 μειωμένα κατά 3,1 δισ. ευρώ και ως ποσοστό 44,8% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας.
Το 2019 η τράπεζα παρέμεινε στο πελατοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης και συνέχισε να παρέχει χρηματοδοτήσεις 3,5 δισ. ευρώ σε μεταφορές μεταποίηση τουρισμό.
Το 2020 οι χρηματοδοτήσεις της τράπεζας  θα υπερβούν τα 5 δισ. ευρώ τόνισε ο κ. Ψάλτης
Οι συνολικές χορηγήσεις στο τέλος του 2019 ήταν  48,1 δισ.  ευρώ, με  41 δισ. ευρώ στην  Ελλάδα
Συνεχίστηκε αύξηση καταθέσεων, και στο τέλος του 2019 αυτές διαμορφώθηκαν σε 40,4 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα άντλησε ρευστότητα 11,1 δισ. ευρώ  από την ΕΚΤ λόγω των ευνοϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ευχέρεια ενεχύρων.
Το 2019 συνεχίστηκε η κερδοφορία  με 97 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. το προηγούμενο έτος. Για το 2020 τα καθαρά έσοδα τόκων θα παρουσιάσουν οριακή αύξηση.
Επιμείναμε με συνέπεια στην μείωση του κόστους τόνισε ο κ. Ψάλτης ενώ  επανακαθορίζουμε  το όραμά μας για το μέλλον.
Δράσεις
- Προχωράμε στη μείωση των ΜΕΑ με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Galaxy ύψους 10,6 δισ ευρώ . Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις και μπαίνουμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης είπε . Θα επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού ενώ ήδη επιτύχαμε την πώληση του Neptune ύψους 1.1 δισ. ευρώ
- Μένουμε προσηλωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και στην στήριξη της οικονομίας. Στρέφουμε το βλέμμα στο αύριο με παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών
-Υλοποιούμε το μετασχηματισμό με 20 νέες δράσεις. Η ψηφιακή ατζέντα παραμένει στις υψηλές μας προτεραιότητες
- Επιτυγχάνουμε ολοένα και πιο υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Η νέα ομάδα έχει δώσει δείγματα αντιμετώπισης της πανδημίας.
-Θέτουμε διαρκή στοχοθεσία και επιμέτρηση απόδοσης
 Ο ίδιος τέλος τόνισε πως βρίσκονται  στη σωστή κατεύθυνση οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τα stock options

Για την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα  ο κ. Ψάλτης είπε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται
- Η διαχείριση ΜΕΑ που θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό. Η παλιά κρίση άφησε κατάλοιπα είπε. Ο ρόλος των τραπεζών εμπλέκονται ως αρωγός  στηνκατανομή πόρων. Τα κονδύλια που θα διανεμηθούν είναι ύψους  70 δισ. ευρώ. Αυτοί οι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν για μια νέα έμφαση σε νέους κλάδους  στην οικονομία (πράσινη ανάπτυξη κλπ) Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αναλάβει ρόλο με συγχρηματοδότηση έργων. Ολα αυτά σημαίνουν νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που θα οδηγήσει σε επαναπατρισμό  των συμπατριωτών μας.

Η Alpha Bank συμμετέχει στη δημιουργία ενός μέλλοντος για τον πλανήτη είπε ο κ. Ψάλτης.
Μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υγεία, τον  πολιτισμό και άλλες δράσεις.
Συμμετέχει σε διεθνείς δείκτες και σε προσπάθειες για την αειφορία.
Στηρίξαμε την πρωτοβουλία των ιατρών του κόσμου για τους ηλικιωμένους τόνισε .
Μία κρίση συνιστά πράγματι και ευκαιρία. Πρέπει να γίνουν πολλά με αποφασιστικό τρόπο.
Το σχέδιο μετασχηματισμού εισέρχεται σε διαδικασία εφαρμογής με γοργούς ρυθμούς. Θα διαμορφώσουμε μία  νέα τράπεζα με βιώσιμο μέλλον ευκαιριών για όλους κατέληξε ο κ. Ψάλτης.
Image
Βασίλης Ράπανος Πρόεδρος της Alpha Bank: Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στην έξοδο από την αβεβαιότητα

Σημαντικός θα είναι ο ρόλος των τραπεζών στην απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση σημείωσε ο πρόεδρος του δ.σ. της τράπεζας κ. Βασίλης Ράπανος στη γενική συνέλευση της Alpha Bank
Οι τράπεζες πρέπει να παίξουν δυναμικό ρόλο διοχετεύοντας δάνεια από τα προγράμματα στήριξης . Η Alpha Bank πρωτοσταστεί στην στήριξη της επιχειρηματικότητας με ίδιους πόρους και με πόρους της πολιτείας.
Από την αρχή της κρίσης ελήφθησαν μέτρα για να στηριχθούν οι πελάτες της τράπεζας και η αποκατάσταση της κανονικότητας.
Υιοθετήθηκαν σημαντικά μέτρα νομισματικής και οικονομικής πολιτικής βοηθώντας την οικονομία της χώρας όπως είπε , ενώ επιδιώχθηκε  από την κυβέρνηση να μετριαστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέτρα για την πανδημία.
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε ένα υφεσιακό περιβάλλον χωρίς να είναι σαφές πότε θα επανέλθει η ανάκαμψη, όπως τόνισε.
Τα μέτρα για την εργασία και οι χορηγήσεις θα βοηθήσουν στο μετριασμό των συνεπειών αν και οι αβεβαιότητες είναι πολλές.
Η χώρα αντιμετωπiζει σημαντικό δίλημμα: Από τη μία πρέπει να διαφυλάξει από τις υγεινομικές συνέπειες και από την άλλη να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τέτοιο δίλημμα δεν αντιμετωπίζουν άλλες χώρες.
Πρέπει να αποφευχθεί η συσσώρευση μόνιμων πρωτογενών ελλειμμάτων σημείωσε ο κ. Ράπανος
Με την ελπίδα πως δεν θα υπάρξει έξαρση της πανδημίας, το ζήτημα είναι να μπει η χώρα σε ρυθμό διατηρήσιμης ανάπτυξης τόνισε. Δεν αρκεί η διατήρηση της ζήτησης. Πρέπει να ενισχυθεί η προσφορά.
Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι το 13% του ΑΕΠ ,και αποτελούν σκληρό αντίβαρο στην κρίση.
Δεν είναι μόνον θέμα πόρων αλλά και θεσμών και μηχανισμών που θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πόρους. Ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς τόνισε .
Θα περιοριστώ σε 4:
- H κρίση του κορωνοϊού απέδειξε τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του εθνικού συστήματος υγείας. Ολο το πολιτικό σύστημα της χώρας συναινεί ότι το ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να δούμε πως διοικούνται τα νοσοκομεία και πως γίνεται η οικονομική διαχείριση είπε ο κ. Ράπανος
Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης είναι σημαντικά και για τα νοσοκομεία και τους άλλους δημόσιους φορείς.
- Το θέμα της φορολογίας το οποίο θεωρείται σημαντικό για λόγους δικαιοσύνης και για επενδύσεις. Το σύστημα αυτό είναι πολύπλοκο και μεταβάλλεται διαρκώς . Η σταθερότητα και η απλότητα σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν και πρέπει να γίνει.
- Η διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.  Πρέπει να γίνει σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
- Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ολες οι τράπεζες έχουν πάρει μέτρα να βοηθήσουν με την πανδημία.
Είναι ο αιμοδότης όλων των ευκαιριών.
Το τραπεζικό σύστημα υπέστη τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης. Αυτήν την περίοδο γίνεται προσπάθεια να απαλλαγεί από το βάρος μη εξυπηρετούμενων δανείων .
Οι τράπεζες πρέπει να είναι αρωγοί της οικονομίας , αλλά μέσα στο πλαίσιο των αρχών που έχει θέσει η Ε.Ε.
Η διαμόρφωση συνετούς  και δυναμικής πιστωτικής πολιτικής θα βοηθήσει την απορρόφηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Από την αρχή του έτους ο κ. Ψάλτης έδωσε μια νέα πνοή στην τράπεζά μας είπε ο κ. Ράπανος .
Θα αναφερθώ σε μερικές μόνον εξελίξεις.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 97 εκατ. ευρώ το 19 σε ένα δύσκολο περιβάλλον επιτοκίων.
Η τράπεζα διατήρησε στο 17,9% την κεφαλαιακή της επάρκεια. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αποτελούν τα μεγαλύτερα έναντι των λοιπών τραπεζών.
Το Φεβρουάριο του 2020 ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Τier ΙΙ με απόδοση 4,25% ύψους 500 εκατ. ευρώ
Ο κ. Ράπανος αναφέρθηκε στο Galaxy ως προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας.
Σε ότι αφορά τη λειτουργία του δ.σ. της τράπεζας στις 18 συνεδριάσεις όπως είπε το δ.σ.  εξέτασε συστηματικά όλα τα θέματα και ενθάρρυνε το CEO να προχωρήσει σε ότι χρειάζεται προκειμένου να είναι ανταγωνιστική η τράπεζα.
Προχώρησε δε σε αλλαγές:
- Καταργήθηκαν οι θέσεις των αναπληρωτών CEO και οι αρμοδιότητες πήγαν στο CEO
- Aνασυγκροτήθηκε η εκτελεστική με νέο κανονισμό
-Το δ.σ. έχει 13 μέλη με 3 εκτελεστικά μέλη. Με τη νέα σύνθεση ικανοποιούνται και οι νέες κατευθύνσεις εταιρικής διακυβέρνησης.
- Το δ.σ. ενέκρινε για πρώτη φορά την αξιολόγηση των γενικών διευθυντών και του CEO
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε ο κ. Ράπανος για τους κ.κ. Ματζούνη και Αρώνη που αποχώρησαν από το δ.σ.
Τα ρίσκα που ελλοχεύουν από την πανδημία, την ύφεση και τους γαιοπλολιτικούς κινδύνους  απαιτούν συνεχείς αναπροσαρμογές.
Ωστόσο η προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστούν έτσι ώστε η Alpha Bank να παίξει ρόλο στη μετά την πανδημία εποχή.
Ειδική αναφορά έκανε στο προσωπικό της τράπεζας για το υψηλό του φρόνημα εν μέσω πανδημίας.
Image

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS