Alpha Bank: Εγκρίθηκε το Stock Options Plan - Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση - Ψάλτης: Eυθύνη των τραπεζών η «νέα» οικονομία

Alpha Bank: Εγκρίθηκε το Stock Options Plan - Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση - Ψάλτης: Eυθύνη των τραπεζών η «νέα» οικονομία
Τι αποφάσισε η ΓΣ της Alpha Bank
Στην έγκριση του «Stock Options Plan» και των υπόλοιπων θεμάτων ημερήσιας διάταξης προχώρησε η Τακτική Συνέλευση της Alpha Bank.
Ειδικότερα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε στις 31.7.2020 και ώρα 10.00, παρέστησαν για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 326 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 675.179.279 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ήτοι ποσοστό 49,12 % του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και για το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν
αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 327 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 844.353.446 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.543.699.381 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ήτοι ποσοστό 54,70% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2019.

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 -
31.12.2019), κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.
4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο “Deloitte” (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας έτους 2020 ποσού Ευρώ 1.519.310 πλέον Φ.Π.Α.

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.101.083,33.

Θέμα 5ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.121.625,00 (μεικτό).

Θέμα 6ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη θέσπιση και την εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 σύμφωνα με τους κάτωθι όρους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του καθορισμού
των δικαιούχων, των όρων χορήγησης των δικαιωμάτων, καθώς και των λοιπών όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό
και νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές της Τράπεζας.
Σύμφωνα με τους εγκριθέντες από τη Γενική Συνέλευση όρους του Προγράμματος:
i. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Τράπεζα θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και σε έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).
ii. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι 23.155.490 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή,
δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως 23.155.490 Νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Τράπεζας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.
iii. Δικαιούχοι είναι Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.
4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»). Οι Δικαιούχοι θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive – CRD IV), τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών (EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies) και την Απόφαση 158/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό την αίρεση όμως (για όσο διάστημα παραμένουν αυτοί σε ισχύ) των περιορισμών που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας» αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων απολαβών (bonus) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη.
iv. Η τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,30.

Θέμα 8ο: (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
(β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού
Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).
(α) Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 25.6.2020 συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκο και την κυρία Elanor R. Hardwick ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ημερομηνία ισχύος τις 2.7.2020, σε αντικατάσταση των
παραιτηθέντων από 31.12.2019 κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη και από 31.1.2020 κ. Γεώργιου Κ. Αρώνη αντίστοιχα, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο θητείας των απελθόντων Μελών.
(β) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκου και της κυρίας Elanor R. Hardwick, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ως Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπόλοιπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως αυτή ορίστηκε κατά την εκλογή τους με την από 29.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα 8.Β.1 Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Θέμα 8.Β.2 Elanor R. Hardwick, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

(γ) Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της τοποθέτησης των δύο νέων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη διαμόρφωση της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο). Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης (για οποιονδήποτε λόγο) Μέλους ή Μελών από
τις κατωτέρω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να
εκλέξει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω Επιτροπές.

Θέμα 8.Γ.1 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Θέμα 8.Γ.2 Επιτροπή Αποδοχών

Θέμα 8.Γ.3 Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων

Θέμα 9ο: Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τον ορισμό των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αυτού.

Θέμα 9.1 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

Θέμα 9.2 Carolyn G. Dittmeier

Θέμα 9.3 Elanor R. Hardwick

Θέμα 9.4 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove

Θέμα 9.5 Jan A. Vanhevel

Η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) ΜηΕκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη, με θητεία που λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.
Τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα και η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των εκ του νόμου και εκ του ρυθμιστικού πλαισίου αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής. Εκ των ανωτέρω Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον ένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικ συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τράπεζας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιώδη παρουσία.

Μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 31.7.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι Γενικοί Διευθυντές κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος και Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Οι κ.κ. Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Jean L. Cheval, Carolyn G. Dittmeier, Richard R.
Gildea, Elanor R. Hardwick, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010
Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει
υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της απόφασης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου
συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, η κυρία Carolyn G. Dittmeier,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει
υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Η κυρία Elanor R. Hardwick
Ο κ. Jan A. Vanhevel

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια των αποφάσεων της ως άνω Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο τοποθέτησε τους Προέδρους των
Επιτροπών, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Jan A. Vanhevel (Πρόεδρος)
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος
Jean L. Cheval
Richard R. Gildea
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Αποδοχών
Richard R. Gildea (Πρόεδρος)
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος
Jean L. Cheval
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων
Shahzad A. Shahbaz (Πρόεδρος)
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Carolyn G. Dittmeier
Elanor R. Hardwick
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Tα σημαντικά επιτεύγματα του περασμένου έτους φαντάζουν μακρινά λόγω πανδημίας σημείωσε, ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η πανδημία διαμόρφωσε νέες προκλήσεις για τους οργανισμούς.
Οι τράπεζες θα αναλάβουν έναν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των μεγάλων κοινοτικών κονδυλίων που θα διαμορφώσουν τη νέα οικονομία, συγχρηματοδοτώντας έργα όπως είπα.
Η τράπεζα στέκεται στο πλευρό των πελατών και των ανθρώπων της στις δύσκολες στιγμές σημείωσε.
Η ορατότητα πάντως παραμένει περιορισμένη για τα μακροοικονομικά μεγέθη, για την πορεία των επιχειρήσεων και για τη δυναμική της αγοράς επεσήμανε.
Προτεραιότητά μας υπήρξε η απρόσκοπτη λειτουργία, η υποστήριξη των πελατών μας και της οικονομίας όπως επίσης και η ασφάλεια πελατών και προσωπικού.
Από την αρχή του έτους διοχετεύσαμε 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις .
Πετύχαμε όπως είπε να είμαστε η τράπεζα  που χορήγησε το μεγαλύτερο όγκο δανείων  από το ΤΕΠΙΧ. Επίσης η τράπεζα προχώρησε σε αναστολές 4,8 δισ. ευρώ  το α εξάμηνο του 2020.
Πετύχαμε να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα τη λειτουργία της τράπεζας δήλωσε ο κ. Ψάλτης.
Θελήσαμε να ακούσουμε τους προβληματισμούς του ομίλου μέσα από μια μεγάλη εσωτερική έρευνα για να επιτύχουμε το μετασχηματισμό μας συμπλήρωσε.
Η οικονομική δραστηριότητα  το α τρίμηνο στη χώρα μας κατέγραψε μικρότερη πτώση λόγω των εμπροσθοβαρών μέτρων και των έγκαιρων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης τόνισε.
Τα μέτρα είναι το 14% του σημερινού ΑΕΠ. Η ύφεση θα περιοριστεί για το τρέχον έτος και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη το 2021 προέβλεψε ο κ. Ψάλτης.
Όσον αφορά την τράπεζα είχαμε σημαντικά επιτεύγματα είπε, επισημαίνοντας πως το Core Tier I στο τέλος του 2019 ήταν 17,9%.
Συνεχίζτηκε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που διαμορφώθηκαν σε 18,8 δισ. το 2019 μειωμένα κατά 3,1 δισ. ευρώ και ως ποσοστό 44,8% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας.
Το 2019 η τράπεζα παρέμεινε στο πελατοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης και συνέχισε να παρέχει χρηματοδοτήσεις 3,5 δισ. ευρώ σε μεταφορές μεταποίηση τουρισμό.
Το 2020 οι χρηματοδοτήσεις της τράπεζας  θα υπερβούν τα 5 δισ. ευρώ τόνισε ο κ. Ψάλτης
Οι συνολικές χορηγήσεις στο τέλος του 2019 ήταν  48,1 δισ.  ευρώ, με  41 δισ. ευρώ στην  Ελλάδα
Συνεχίστηκε αύξηση καταθέσεων, και στο τέλος του 2019 αυτές διαμορφώθηκαν σε 40,4 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα άντλησε ρευστότητα 11,1 δισ. ευρώ  από την ΕΚΤ λόγω των ευνοϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ευχέρεια ενεχύρων.
Το 2019 συνεχίστηκε η κερδοφορία  με 97 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. το προηγούμενο έτος. Για το 2020 τα καθαρά έσοδα τόκων θα παρουσιάσουν οριακή αύξηση.
Επιμείναμε με συνέπεια στην μείωση του κόστους τόνισε ο κ. Ψάλτης ενώ  επανακαθορίζουμε  το όραμά μας για το μέλλον.
Δράσεις
- Προχωράμε στη μείωση των ΜΕΑ με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Galaxy ύψους 10,6 δισ ευρώ . Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις και μπαίνουμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης είπε . Θα επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού ενώ ήδη επιτύχαμε την πώληση του Neptune ύψους 1.1 δισ. ευρώ
- Μένουμε προσηλωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και στην στήριξη της οικονομίας. Στρέφουμε το βλέμμα στο αύριο με παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών
-Υλοποιούμε το μετασχηματισμό με 20 νέες δράσεις. Η ψηφιακή ατζέντα παραμένει στις υψηλές μας προτεραιότητες
- Επιτυγχάνουμε ολοένα και πιο υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Η νέα ομάδα έχει δώσει δείγματα αντιμετώπισης της πανδημίας.
-Θέτουμε διαρκή στοχοθεσία και επιμέτρηση απόδοσης
 Ο ίδιος τέλος τόνισε πως βρίσκονται  στη σωστή κατεύθυνση οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τα stock options

Για την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα  ο κ. Ψάλτης είπε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται
- Η διαχείριση ΜΕΑ που θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό. Η παλιά κρίση άφησε κατάλοιπα είπε. Ο ρόλος των τραπεζών εμπλέκονται ως αρωγός  στηνκατανομή πόρων. Τα κονδύλια που θα διανεμηθούν είναι ύψους  70 δισ. ευρώ. Αυτοί οι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν για μια νέα έμφαση σε νέους κλάδους  στην οικονομία (πράσινη ανάπτυξη κλπ) Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αναλάβει ρόλο με συγχρηματοδότηση έργων. Ολα αυτά σημαίνουν νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που θα οδηγήσει σε επαναπατρισμό  των συμπατριωτών μας.

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Eυθύνη των τραπεζών η «νέα» οικονομία - Ράπανος (πρόεδρος): Η Alpha Bank θα πρωταγωνιστήσει

Η Alpha Bank συμμετέχει στη δημιουργία ενός μέλλοντος για τον πλανήτη είπε ο κ. Ψάλτης.
Μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υγεία, τον  πολιτισμό και άλλες δράσεις.
Συμμετέχει σε διεθνείς δείκτες και σε προσπάθειες για την αειφορία.
Στηρίξαμε την πρωτοβουλία των ιατρών του κόσμου για τους ηλικιωμένους τόνισε .
Μία κρίση συνιστά πράγματι και ευκαιρία. Πρέπει να γίνουν πολλά με αποφασιστικό τρόπο.
Το σχέδιο μετασχηματισμού εισέρχεται σε διαδικασία εφαρμογής με γοργούς ρυθμούς. Θα διαμορφώσουμε μία  νέα τράπεζα με βιώσιμο μέλλον ευκαιριών για όλους κατέληξε ο κ. Ψάλτης.
Image
Βασίλης Ράπανος Πρόεδρος της Alpha Bank: Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στην έξοδο από την αβεβαιότητα

Σημαντικός θα είναι ο ρόλος των τραπεζών στην απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση σημείωσε ο πρόεδρος του δ.σ. της τράπεζας κ. Βασίλης Ράπανος στη γενική συνέλευση της Alpha Bank
Οι τράπεζες πρέπει να παίξουν δυναμικό ρόλο διοχετεύοντας δάνεια από τα προγράμματα στήριξης . Η Alpha Bank πρωτοσταστεί στην στήριξη της επιχειρηματικότητας με ίδιους πόρους και με πόρους της πολιτείας.
Από την αρχή της κρίσης ελήφθησαν μέτρα για να στηριχθούν οι πελάτες της τράπεζας και η αποκατάσταση της κανονικότητας.
Υιοθετήθηκαν σημαντικά μέτρα νομισματικής και οικονομικής πολιτικής βοηθώντας την οικονομία της χώρας όπως είπε , ενώ επιδιώχθηκε  από την κυβέρνηση να μετριαστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέτρα για την πανδημία.
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε ένα υφεσιακό περιβάλλον χωρίς να είναι σαφές πότε θα επανέλθει η ανάκαμψη, όπως τόνισε.
Τα μέτρα για την εργασία και οι χορηγήσεις θα βοηθήσουν στο μετριασμό των συνεπειών αν και οι αβεβαιότητες είναι πολλές.
Η χώρα αντιμετωπiζει σημαντικό δίλημμα: Από τη μία πρέπει να διαφυλάξει από τις υγεινομικές συνέπειες και από την άλλη να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τέτοιο δίλημμα δεν αντιμετωπίζουν άλλες χώρες.
Πρέπει να αποφευχθεί η συσσώρευση μόνιμων πρωτογενών ελλειμμάτων σημείωσε ο κ. Ράπανος
Με την ελπίδα πως δεν θα υπάρξει έξαρση της πανδημίας, το ζήτημα είναι να μπει η χώρα σε ρυθμό διατηρήσιμης ανάπτυξης τόνισε. Δεν αρκεί η διατήρηση της ζήτησης. Πρέπει να ενισχυθεί η προσφορά.
Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι το 13% του ΑΕΠ ,και αποτελούν σκληρό αντίβαρο στην κρίση.
Δεν είναι μόνον θέμα πόρων αλλά και θεσμών και μηχανισμών που θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πόρους. Ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς τόνισε .
Θα περιοριστώ σε 4:
- H κρίση του κορωνοϊού απέδειξε τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του εθνικού συστήματος υγείας. Ολο το πολιτικό σύστημα της χώρας συναινεί ότι το ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να δούμε πως διοικούνται τα νοσοκομεία και πως γίνεται η οικονομική διαχείριση είπε ο κ. Ράπανος
Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης είναι σημαντικά και για τα νοσοκομεία και τους άλλους δημόσιους φορείς.
- Το θέμα της φορολογίας το οποίο θεωρείται σημαντικό για λόγους δικαιοσύνης και για επενδύσεις. Το σύστημα αυτό είναι πολύπλοκο και μεταβάλλεται διαρκώς . Η σταθερότητα και η απλότητα σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν και πρέπει να γίνει.
- Η διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.  Πρέπει να γίνει σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
- Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ολες οι τράπεζες έχουν πάρει μέτρα να βοηθήσουν με την πανδημία.
Είναι ο αιμοδότης όλων των ευκαιριών.
Το τραπεζικό σύστημα υπέστη τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης. Αυτήν την περίοδο γίνεται προσπάθεια να απαλλαγεί από το βάρος μη εξυπηρετούμενων δανείων .
Οι τράπεζες πρέπει να είναι αρωγοί της οικονομίας , αλλά μέσα στο πλαίσιο των αρχών που έχει θέσει η Ε.Ε.
Η διαμόρφωση συνετούς  και δυναμικής πιστωτικής πολιτικής θα βοηθήσει την απορρόφηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Από την αρχή του έτους ο κ. Ψάλτης έδωσε μια νέα πνοή στην τράπεζά μας είπε ο κ. Ράπανος .
Θα αναφερθώ σε μερικές μόνον εξελίξεις.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 97 εκατ. ευρώ το 19 σε ένα δύσκολο περιβάλλον επιτοκίων.
Η τράπεζα διατήρησε στο 17,9% την κεφαλαιακή της επάρκεια. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αποτελούν τα μεγαλύτερα έναντι των λοιπών τραπεζών.
Το Φεβρουάριο του 2020 ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Τier ΙΙ με απόδοση 4,25% ύψους 500 εκατ. ευρώ
Ο κ. Ράπανος αναφέρθηκε στο Galaxy ως προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας.
Σε ότι αφορά τη λειτουργία του δ.σ. της τράπεζας στις 18 συνεδριάσεις όπως είπε το δ.σ.  εξέτασε συστηματικά όλα τα θέματα και ενθάρρυνε το CEO να προχωρήσει σε ότι χρειάζεται προκειμένου να είναι ανταγωνιστική η τράπεζα.
Προχώρησε δε σε αλλαγές:
- Καταργήθηκαν οι θέσεις των αναπληρωτών CEO και οι αρμοδιότητες πήγαν στο CEO
- Aνασυγκροτήθηκε η εκτελεστική με νέο κανονισμό
-Το δ.σ. έχει 13 μέλη με 3 εκτελεστικά μέλη. Με τη νέα σύνθεση ικανοποιούνται και οι νέες κατευθύνσεις εταιρικής διακυβέρνησης.
- Το δ.σ. ενέκρινε για πρώτη φορά την αξιολόγηση των γενικών διευθυντών και του CEO
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε ο κ. Ράπανος για τους κ.κ. Ματζούνη και Αρώνη που αποχώρησαν από το δ.σ.
Τα ρίσκα που ελλοχεύουν από την πανδημία, την ύφεση και τους γαιοπλολιτικούς κινδύνους  απαιτούν συνεχείς αναπροσαρμογές.
Ωστόσο η προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστούν έτσι ώστε η Alpha Bank να παίξει ρόλο στη μετά την πανδημία εποχή.
Ειδική αναφορά έκανε στο προσωπικό της τράπεζας για το υψηλό του φρόνημα εν μέσω πανδημίας.
Image

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS