Με ποιους συμβιβάστηκε η Τεχνική Ολυμπιακή – Ανακαινίζεται το Πόρτο Καρράς

Με ποιους συμβιβάστηκε η Τεχνική Ολυμπιακή – Ανακαινίζεται το Πόρτο Καρράς
To κλείσιμο της υπόθεσης  που εκκρεμεί από το 1990 θα επιτρέψει στην εταιρία να ολοκληρώσει τη συμφωνία πώλησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος
Ξεκίνησε ο συμβιβασμός με τους χρονομισθωτές του Πόρτο Καρράς από την Τεχνική Ολυμπιακή και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη δικαιούχοι έχουν λάβει επιταγές για τις διεκδικήσεις τους.
Σημειώνεται πως η πρόβλεψη της εταιρείας στον ισολογισμό είναι της τάξης των 7 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική απαίτηση ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς αν ο συμβιβασμός κλείσει με ένα σημαντικό discount έναντι της απαίτησης, ίσως να μη χρειαστεί να λάβει η εισηγμένη επιπλέον προβλέψεις, επομένως δε θα πρέπει να αναμένεται αλλαγή της διάρθρωσης του ισολογισμού.
Με το κλείσιμο της υπόθεσης η οποία εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και η συμφωνία και να λάβει η Τεχνική Ολυμπιακή το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος.
 Επιπλέον, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ανακαίνισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο εξαγοράστηκε πρόσφατα από εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη. Υπενθυμίζεται πως η θυγατρική εταιρεία Πόρτο Καρράς ΑΕ εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες με τους χρονομιθωτές (me – sharing) , οι οποίες αφορούν συμβάσεις χρονομισθώσεων (προ εξαγοράς της Εταιρείας από την Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.).
Οι χρονομισθωτές τη δεκαετία του 1990 είχαν αγοράσει χρονομερίδια που τους επέτρεπαν για 50 χρόνια να διαμείνουν σε δωμάτια του ξενοδοχείου VILLAGE INN για μία εβδομάδα τον χρόνο , τις οποίες, όταν ο Ομιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. αγόρασε από τον όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τις μετοχές της εταιρείας ΠΟΤΙΔΑΙΑ Α.Ε. (μετέπειτα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε) δεν αποδέχτηκε καθόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις ανήκαν στο παθητικό και όχι στο μεταβιβαζόμενο ενεργητικό της τεθείσας σε ειδική εκκαθάριση εταιρείας Τ.Γ.Ε.Α.Ε. το οποίο ενεργητικό είχε μεταβιβαστεί στην εταιρεία ΠΟΤΙΔΑΙΑ στα πλαίσια των διατάξεων περί ειδικής εκκαθάρισης.
Συνεπώς τυχόν απαιτήσεις των χρονομισθωτών θα έπρεπε να αποπληρωθούν από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την Τεχνική Ολυμπιακή.
Οι συνολικές αξιώσεις από τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ανέρχονται , με τους αιτούμενους τόκους, σε περίπου 21 εκατ. ευρώ.
Με προγενέστερες αποφάσεις του Αρείου Πάγου έχει κριθεί, ότι επειδή η επιχείρηση που είχε θέσει το ξενοδοχείο σε καθεστώς χρονομισθώσεων (;me sharing) τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση και επακολούθησε πλειστηριασμός, οι συμβάσεις χρονομισθώσεων δεν δεσμεύουν τη νέα επιχείρηση που αποκτά το ξενοδοχείο διότι οι χρονομισθώσεις ανήκουν στο παθητικό της ειδικώς εκκαθαρισθείσας εταιρείας.
Οι χρονομισθωτές μπορούσαν σε αυτή την περίπτωση να αποζημιωθούν από το τίμημα πουκατέβαλε ο νέος ιδιοκτήτης στην εκκαθαρίστρια. Μετέπειτα οι ομάδες χρονομισθωτών κατέθεσαν νέες αγωγές κατά της Εταιρείας με τον ισχυρισμό ότι δεν έπρεπε να αποβληθούν από τα χρονομισθωμένα διαμερίσματα, αν και τοεπέτρεπε ο νόμος γιατί κάτι τέτοιο είναι "κατάχρηση δικαιώματος" καθώς και με τον ισχυρισμό για αδικαιολόγητο πλουτισμό της Εταιρείας, από την εκμετάλλευση των διαμερισμάτων κατά την εβδομάδα της χρονομίσθωσης.
Αναφορικά με τις παραπάνω αγωγές χρονομισθωτών κατά της θυγατρικής ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, το έτος 2019 κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία έξι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών. Με τις τέσσερεις από αυτές που εκδόθηκαν στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019, απορρίφθηκαν εφέσεις ισάριθμων ομάδων χρονομισθωτών, ενώ με τις δύο, που εκδόθηκαν το Φθινόπωρο του 2019, έγιναν δεκτές οι εφέσεις δύο άλλων ομάδων.
Κατά των παραπάνω τεσσάρων αποφάσεων έχουν ασκήσει αίτηση αναίρεσης οι χρονομισθωτές ενώ κατά των δύο αποφάσεων έχουν ασκηθεί εκατέρωθεν αιτήσεις αναίρεσης. Επίσης συζητήθηκε στο Εφετείο Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2019, μία έφεση μίας ακόμα ομάδας χρονομισθωτών (τμήμα μιας από τις έξι παραπάνω ομάδες), για την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση.
Ειδικότερα ως προς τις δύο αποφάσεις που έκαναν δεκτές τις εφέσεις των χρονομισθωτών, με την 5468/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επιδικάσθηκε το συνολικό ποσό των 2.894.975,17 Ευρώ, ενώ με την 6325/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών επιδικάσθηκε το συνολικό ποσό των 1.583.161,31 ευρώ, και για τις δύο νομιμότοκααπό την επίδοση της αγωγής.
Για την δεύτερη απόφαση εκδόθηκε η 35/2020 Α.Π. που αναστέλλει την εφαρμογή της για το ήμιση του επιδικασθέντος ποσού, μέχρι συζήτησης της αίτησης αναίρεσης της εταιρείας στον Α.Π. (11/1/2021). Λόγω του αναγνωριστικού χαρακτήρα των αποφάσεων η εταιρεία δεν κατέβαλε εντός του 2019 κανένα ποσό. Οπως προκύπτει από το παραπάνω ιστορικό για τις υποθέσεις των χρονομισθωτών έχουν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις από όλους τους βαθμούς της δικαιοσύνης (Πρωτοδικεία, Εφετεία, Α.Π.)
Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εκτίμηση του Δ.Σ για το τελικό αποτέλεσμαγια τις υποθέσεις όπου έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας εφετειακές αποφάσεις και έχουν κατά αυτών ασκηθεί αιτήσεις αναίρεσης, που η θετική κατάληξή τους θα ανατρέψει και πάλι, υπέρ της εταιρείας, την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών ή ακόμα μπορεί να περιορίσει σημαντικά το οικονομικό κόστος, σημειώνει η εταιρία στον ισολογισμό χρήσης 2019.
Παρά ταύτα, όσον αφορά τις εν λόγω δύο εφετειακές αποφάσεις 5468/2019 και 6325/2019, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή ισχύουσα κατάσταση που προκύπτει από τιςεκδοθείσες, μετά τις παραπάνω εφετειακές, συναφείς αποφάσεις δικαστηρίων επί προσωρινών διαταγών, αιτήσεων αναστολής αλλά και διαταγών πληρωμής η, με επιφύλαξηγια τους παραπάνω λόγους, πρόβλεψη του Δ.Σ. για τις υποθέσεις των χρονομισθωτών ανέρχεται σε 4.366.288 ευρώ, ποσό που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το ήμιση του επιδικασθέντος ποσού για κάθε ομάδα χρονομισθωτών και με υπολογισμό τόκων, για μεν τις ομάδες Ρούμπη – Ξηροτύρη μέχρι 30/6/2020, για δε την ομάδα Αγγου μέχρι 30/9/2020.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS