Πρεμιέρα σήμερα (3/8) για το πρόγραμμα γέφυρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Πρόσκληση των τραπεζών στους πελάτες τους

Πρεμιέρα σήμερα (3/8) για το πρόγραμμα γέφυρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Πρόσκληση των τραπεζών στους πελάτες τους
Από σήμερα η πρώτη κατοικία για όσους δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα παλιά καθεστώτα προστασίας δεν προστατεύεται αλλά πλειστηριάζεται
(upd) Επίσημη πρώτη πραγματοποιεί σήμερα (3/8) η πλατφόρμα για την επιδότηση των δόσεων δανείων με ενέχυρο την πρώτη κατοικία, αλλάζοντας τη φιλοσοφία της προστασίας της α κατοικίας όπως αυτή μας ήταν γνωστή μέχρι σήμερα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία σήμερα το πρωί.
Κουφαία αλλαγή στον ορίζοντα είναι το γεγονός πως από σήμερα η πρώτη κατοικία για όσους δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα παλιά καθεστώτα προστασίας δεν προστατεύεται αλλά πλειστηριάζεται.
Το πρόγραμμα γέφυρα αποτελεί ένα από τα βοηθήματα που πρόκρινε η Ευρωπαϊκή Ενωση για περίπου 300.000 δικαιούχους ώστε να ελαφρυνθούν τα έξοδά τους λόγω Covid.
Ωστόσο προχωρούν οι συζητήσεις για το νέο πτωχευτικό δίκαιο που θα φέρει ακόμη και τις παλιές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που δεν έχουν εκδικασθεί να ολοκληρωθούν οι δίκες σε διάστημα δύο ετών με διαδικασίες ηλεκτρονικές.
Οι τράπεζες ξεκινούν μια προσπάθεια να ενημερώσουν όσο καλύτερα γίνεται τους δικαιούους  για το πρόγραμμα γέφυρα και κυρίως όσους έχουν πραγματοποιήσει αναστολές των δανείων  και είναι πληγέντες από την πανδημία καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα που δεν είναι άλλη από την ανάκτηση της κουλτούρας των πληρωμών.
Ας σημειωθεί πως τα δάνεια σε αναστολή στην παρούσα φάση φθάνουν τα 20 δισ. ευρώ.
Αν και οι αναστολές των δανείων επεκτείνονται μέχρι το τέλος του έτους οι τράπεζες θα συμβουλεύσουν τους πελάτες τους μετά τις αναστολές να κάνουν χρήση του προγράμματος γέφυρα εφόσον έχουν αυτήν την δυνατότητα.
Ας σημειωθεί πως η μέγιστη χρήση του προγράμματος επιδότησης της δόσεις είναι οι 9 μήνες και πως η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.20 για να μπορέσει κάποος να απολαύσει του διαστήματος των 9 μηνών που λήγει το Σεπτέμβριο του 2021.
Ηδη τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν διαμορφώσει προγράμματα ερωτήσεων και απαντήσεων στα site τους ώστε να λύσουν απορίες στους δυνητικά δικαιούχους σχετικά με το πρόγραμμα γέφρυα.
Ποιές είναι οι σημαντικές διευκρινήσεις που δίδουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες για το πρόγραμμα Γέφυρα.

Πως ενάσσεται κάποιος στο πρόγραμμα

Με υποβολή  online αίτησης στην πλατφόρμα του προγράμματος. Εάν το δάνειό  είναι σε μικρή καθυστέρηση, οι απλήρωτες δόσεις θα προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου . Εάν είναι σε μεγάλη καθυστέρηση ή σε καταγγελία, πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές  στο χρονικό περιθώριο που ορίζει το πρόγραμμα.

Στην τράπεζα υποβάλλεται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα;

Όχι. H αίτηση υποβάλλεται online στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το πρόγραμμα με κωδικούς TAXISnet.

Υπερημέρια και  Διακοπή προγράμματος

Οι δόσεις πρέπει να πληρώνονται με συνέπεια στη διάρκεια της επιδότησης και για ένα διάστημα μετά. Διαφορετικά, η επιδότηση διακόπτεται και πρέπει να επιστραφεί το επιδοτούμενο ποσό.

Κατοικία : Την πρώτη κατοικία ή την κύρια κατοικία αφορά το συγκεκριμένο  πρόγραμμα;

Την κύρια κατοικία , δηλαδή την κατοικία που χρησιμοποιείται  για ιδιοκατοίκηση.

Αριθμός αιτήσεων

-Για το ίδιο ακίνητο στο δάνειο συμβάλλονται 2 συγκύριοι. Μπορεί οποιοσδήποτε από αυτούς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα;
Ναι, οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους του ακινήτου μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα, αρκεί να συμβάλλεται στο δάνειο ως οφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής.
-Πάνω από μία αιτήσεις μπορεί να υποβληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα;
Όχι. Δεν προβλέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ούτε αίτηση για το ίδιο δάνειο από διαφορετικό συνοφειλέτη σε αυτό.

Από πλειστηριασμό προστατεύεται η κύρια κατοικία κατά την ένταξη στο πρόγραμμα;

Όχι. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου  είναι πιθανό έσχατη λύση για την τράπεζα να είναι η εκποίηση του ακινήτου.
Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν αποτρέπει αυτό το ενδεχόμενο.

Ποιά είναι τα  χαρακτηριστικά της επιδότησης

-Το Δημόσιο θα επιδοτεί ένα ποσοστό της δόσης του δανείου για συγκεκριμένο διάστημα.
Το ποσοστό θα μεταβάλλεται κάθε 3 μήνες.
-Κλιμακούμενη επιδότηση
Η επιδότηση στη δόση θα μεταβάλλεται κάθε 3 μήνες.
Η κατηγορία και το ποσοστό επιδότησης θα εξαρτάται από τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου σας κατά την ημερομηνία αναφοράς.
-Ενήμερος ή μη δανειολήπτης
Για τον ενήμερο δανειολήπτη, η εφαρμογή της επιδότησης θα ξεκινήσει από την επόμενη δόση μετά την τελική έγκριση της αίτησης  για ένταξη στο πρόγραμμα.
Εάν το δάνειο είναι  σε καθυστέρηση ή σε καταγγελία, για να ξεκινήσει η επιδότηση των δόσεων πρέπει πρώτα  οι οφειλές είτε να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου σας (κεφαλαιοποίηση) είτε να ρυθμιστούν σε συνεργασία με την τράπεζα.
Η κεφαλαιοποίηση ή η ρύθμιση πρέπει να γίνει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα ορίζει το πρόγραμμα.
Δικαιούχοι επιδότησης
-Επιδότηση δόσεων μπορεί να ληφθεί για δάνειο στο οποίο ήδη υπάρχει εξασφάλιση η κύρια κατοικία ακόμη κι αν είναι σε καθυστέρηση ή σε καταγγελία, και εφόσον έχετε ο δανειολήπτης έχει πληγεί λόγω Covid-19.
-Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας  το οικογενειακό εισόδημά  οι καταθέσεις και επενδύσεις , η ακίνητη περιουσία  και το υπόλοιπο οφειλής  δεν μπορούν να ξεπερνούν τα ανώτατα όρια που  ορίζει το πρόγραμμα ανά κατηγορία επιδότησης.

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Ξεκινά σήμερα, 3 Αυγούστου 2020, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.
Η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο.
Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%.
Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο.
Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.
Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.
Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%).
Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).
Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα, δήλωσε:

«Ξεκινά σήμερα η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.
Με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία:
 • Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας!

 • Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018. Έτσι δίνουμε λύση σε μια ομάδα δανειοληπτών που δεν προστατεύονταν με το Νόμο 4605/2019. 

 • Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.

 • Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.

 • Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο».

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης επισήμανε:

«Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη και ολοκληρώνεται με μία κίνηση, δηλαδή να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης τον εκπρόσωπό του, είτε λογιστή είτε δικηγόρο ή σύμβουλο.
Η αμοιβή του εκπροσώπου πληρώνεται απευθείας από την τράπεζα και μετέπειτα επιμερίζεται στο δάνειο.
Εάν κάποιος επιθυμεί να προβεί στην υποβολή της αίτησης χωρίς εκπρόσωπο, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται με 3 απλές κινήσεις:

 1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του στο Taxisnet.

 2. Δηλώνει ποια είναι η 1η κατοικία του.

 3. Δηλώνει ποια προστατευόμενα μέλη διαμένουν στην 1η κατοικία του.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού. Όλα τα έγγραφα και πληροφορίες αντλούνται αυτόματα».

Όπως εξήγησε ο κ. Κουρμούσης:

 • Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο πολίτης, εντός 15 ημερών.

 • Εφόσον είναι επιλέξιμος και έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, τότε καλείται από την τράπεζα, έτσι ώστε να προβούν σε ρύθμιση του δανείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και ολοκληρωθεί η αναστολή πληρωμών, τότε ξεκινά και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών.

 • Ο πολίτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσοστό της μηνιαίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το δάνειό του, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης.

 • Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 Κέντρων – Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.
Το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζει, και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει, με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το ευαίσθητο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.
Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, με τον οποίο θα ενοποιηθούν οι πολλές διαφορετικές υφιστάμενες διατάξεις, θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα υπάρξουν ιδιαίτερες πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις


Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS