Υπάρχει zombie bank στην Ελλάδα που η σχέση DTC ή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προς ίδια κεφάλαια φθάνει στο 97%

Υπάρχει zombie bank στην Ελλάδα που η σχέση DTC ή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προς ίδια κεφάλαια φθάνει στο 97%
Μια τράπεζα όπου το DTC είναι το 97% των συνολικών κεφαλαίων δεν είναι τίποτε άλλο από μια zombie bank
Υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που η σχέση DTC δηλαδή  αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προς ίδια κεφάλαια φθάνει στο 97%.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είναι υποχρέωση των τραπεζών προς το ελληνικό δημόσιο και μια τράπεζα για να μην ενεργοποιείται ο νόμος του DTC θα πρέπει να επιτυγχάνει τόσα κέρδη ώστε σταδιακά να μειώνεται η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Όταν μια τράπεζα επιτυγχάνει κέρδη μειώνεται το DTC και όταν εμφανίζει ζημίες σε ετήσια βάση υποχρεούται σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της συσχέτισης του DTC με τις ζημίες.
Υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που η σχέση DTC προς συνολικά ίδια κεφάλαια είναι 97%.
-Η τράπεζα αυτή κατ΄ ουσία δεν έχει κεφάλαια.
-Είναι η ίδια τράπεζα που αναφέρει ότι στοχεύει να δημιουργεί εσωτερικό κεφάλαιο αλλά στο α΄ 6μηνο του 2020 εμφάνισε ζημίες -29,54 εκατ ευρώ.
-Είναι η ίδια τράπεζα που κάθε χρόνο μειώνει τα κεφάλαια της τα οποία έχουν μειωθεί στα 462,7 εκατ εκ των οποίων τα 459 εκατ είναι αναβαλλόμενος φόρος και τα 448,51 εκατ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTC.
-Είναι η ίδια τράπεζα που παρά τις ζημίες υπέγραψε νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας αυξάνοντας τα έξοδα μισθοδοσίας έως το τέλος του 2022.
-Είναι η ίδια τράπεζα η οποία τα τελευταία 12 χρόνια έχει χάσει σε κεφάλαια και έχει υποστεί ζημίες πάνω από 1 δισεκ. ευρώ.
-Είναι η ίδια τράπεζα που προ προβλέψεων εμφανίζει έσοδα 2 εκατ ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2020.
-Είναι η ίδια τράπεζα που αναφέρει ότι θα διπλασιάσει τα δάνεια της από 1,79 δισεκ. σε 3,6 δισεκ. σε βάθος διετίας και έως το τέλος του 2021 θα έχει δείκτη NPEs 7% καθώς ετοιμάζει νέα τιτλοποίηση.
-Είναι η ίδια τράπεζα που πληρώνει 6,41% επιτόκιο σε ομόλογο 99,8 εκατ μειωμένης εξασφάλισης tier 2 ύψους 99,75 εκατ ευρώ και Euribor +7% για κοινό ομολογιακό δάνειο 320 εκατ ευρώ.
-Είναι η ίδια τράπεζα που στο α΄ 6μηνο του 2020 είχε έσοδα 34 εκατ και έξοδα 28 εκατ ευρώ.
-Είναι η ίδια τράπεζα που διενήργησε 30 εκατ προβλέψεις στο α΄ 6μηνο του 2020 όσα ήταν και τα συνολικά έσοδα.
-Είναι η ίδια τράπεζα που το επιχειρηματικό της μοντέλο την οδηγεί με ακρίβεια στα βράχια, δαπανώντας κεφάλαια και χωρίς ακόμη να εκτιμηθεί η επίδραση της οικονομικής ύφεσης στον ισολογισμό και στα νέα NPEs που θα δημιουργηθούν.
Η τράπεζα αυτή είναι η Attica bank με ένα καταστροφικό παρελθόν, γεμάτο ζημίες και αβέβαιο μέλλον καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο δεν επιτρέπει αισιοδοξία.
Η Attica bank είναι παράδειγμα προς αποφυγήν καθώς δαπανάει κεφάλαια, δεν παράγει κέρδη και το επιχειρηματικό της μοντέλο δεν επιτρέπει αισιοδοξία για το μέλλον.
Η Attica bank υπάρχει γιατί απλά την συντηρεί η ΤτΕ.
Μια τράπεζα όπου το DTC είναι το 97% των συνολικών κεφαλαίων δεν είναι τίποτε άλλο από μια zombie bank.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS