Παρά την εντολή της ΕΚΤ, η Bundesbank επιτρέπει σε γερμανικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα

Παρά την εντολή της ΕΚΤ, η Bundesbank επιτρέπει σε γερμανικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα
Κάποια γερμανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα διανείμουν μέρισμα στους μετόχους τους, αντίθετα με τις εντολές της ΕΚΤ
Κάποια γερμανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντίθετα με όσα έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελικά, θα διανείμουν μέρισμα στους μετόχους τους.
Η Bundesbank είναι έτοιμη να εγκρίνει πληρωμές μετόχων σε τράπεζες οι οποίες δεν εμπίπτουν απευθείας στη δικαιοδοσία της EΚΤ.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η γερμανική ρυθμιστική αρχή συνεχίζει να βλέπει δυσμενώς τις πληρωμές μερισμάτων, αλλά τις βλέπει ως ένα διαχειρίσιμο ζήτημα σε μικρές κερδοφόρες τράπεζες.
Στα τέλη Ιουλίου, η ΕΚΤ επέκτεινε την απαγόρευση επιστροφών κεφαλαίων στους μετόχους και παρότρυνε τα τραπεζικά στελέχη να δείξουν αυτοσυγκράτηση ως προς την πληρωμή μπόνους, προκαλώντας μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές «αναμένεται να εφαρμόσουν» την απαγόρευση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, «όπως κρίνεται σκόπιμο».
«Τα μερίσματα θα πρέπει να καταβάλλονται εάν μια τράπεζα εκτιμά ότι θα έχει έσοδα και αν η κεφαλαιακή της θα είναι υγιής για παρατεταμένη χρονικά περίοδο» δήλωσε στέλεχος της Bundesbank.
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS