Στο καναβάτσο από την e - food οι ανταγωνιστές της, ντελιβαράδες για την ασφάλιση προσωπικού - Τα ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού

Στο καναβάτσο από την e - food οι ανταγωνιστές της, ντελιβαράδες για την ασφάλιση προσωπικού - Τα ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού
Στο καναβάτσο από την e-food οι ανταγωνιστές της, ντελιβαράδες για την ασφάλιση του προσωπικού

Τα μεγάλα μαχαίρια βγήκαν στην on line διανομή φαγητού που αναλαμβάνουν πλέον κατ'  αποκοπή από αλυσίδες εστίασης εταιρίες που συστάθηκαν και λειτουργούν τα τελευταία χρόνια με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Η e-food προσέφυγε στον ΕΦΚΑ θέτοντας ερώτημα για το καθεστώς ασφάλισης προσωπικού και ο ΕΦΚΑ γνωμοδότησε ότι το προσωπικό πρέπει να ασφαλίζεται με τις διατάξεις που διέπουν την εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Όμως η  e-food είναι αν όχι η μόνη η μία από τις ελάχιστες επιχειρήσεις του κλάδου που ασφαλίζουν τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά φαγητού ή και τροφίμων (πχ. Από super market) με μισθωτή εργασία ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου χρησιμοποιούν κατά κόρον το εργαλείο των τίτλων κτήσης (ή κατά την παλαιότερη ορλογία απόδειξη δαπάνης) γεγονός που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν το προσωπικό ως ευκαιριακά απασχολούμενο ενώ στην πραγματικότητα έχει σταθερή σχέση εργασίας.
Η απόφαση του ΕΦΚΑ αναμένεται να επιφέρει ανακατατάξεις στον κλάδο δεδομένου ότι οι εταιρίες που έκαναν χρήση των τίτλων κτήσης είχαν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
Ταυτόχρονα δεν αποκλείεται να εγερθούν και ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς η αγορά λειτουργεί με διαφορετικά μέτρα και σταθμά. 
Βασικός ανταγωνιστής της e-food είναι η Deliveras που φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα από την εξέλιξη
Σε κάθε περίπτωση παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η e-food επέφερε ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στους ανταγωνιστές της και ουσιαστικά πέτυχε να βάλει τάξη σε μια απολύτως άναρχη κατάσταση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS