Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της τράπεζας Πειραιώς; - Έκτακτα έσοδα και μείωση προβλέψεων για Covid έφεραν... κέρδη

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της τράπεζας Πειραιώς; - Έκτακτα έσοδα και μείωση προβλέψεων για Covid έφεραν... κέρδη
Η Πειραιώς εμφάνισε μια βελτίωση στο β΄ τρίμηνο του 2020 στις επιδόσεις της που φάνηκε στα αποτελέσματα και στα κεφάλαια αλλά η μείωση για προβλέψεις λόγω covid αποτέλεσε έκπληξη όταν παγκοσμίως όλες οι τράπεζες αυξάνουν τις προβλέψεις.
Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της τράπεζας Πειραιώς;
Πρωτίστως ας δούμε τα δεδομένα.
Η Πειραιώς εμφάνισε ζημία 150 εκατ στο α΄ 6 του 2020 αλλά κέρδη 82 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Εκ πρώτης όψεως μπορεί να αναφερθεί ότι η Πειραιώς πέτυχε αξιοπρεπείς προβλέψεις.
Όμως πως προήλθαν αυτές οι επιδόσεις;

1)Η Πειραιώς σε ενοποιημένη βάση πέτυχε κέρδη 82 εκατ στο β΄ τρίμηνο και συνολικά στο α΄ 6μηνο του 2020 ζημίες -150 εκατ ευρώ.
Αναλύοντας τα δεδομένα προκύπτει ότι αυτό οφείλεται κατά βάση σε δύο κινήσεις της τράπεζας.
Μείωσε τις προβλέψεις για τον covid19 από 324 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο σε 17 εκατ στο β΄ τρίμηνο τα 2020.
Η στρατηγική αυτή είναι αντίθετη με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό όπου Santander και HSBC αύξησαν εντυπωσιακά τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στο ΄ τρίμηνο του 2020.
Συνολικά οι προβλέψεις της Πειραιώς στο α΄ 6μηνο του 2020 για προβληματικά δάνεια ανήλαθν στα 670 εκατ συγκεκριμένα 510 εκατ προβλέψεις στο α΄ τρίμηνο και 160 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Η τράπεζα Πειραιώς πέτυχε έκτακτα έσοδα 43 εκατ ευρώ συγκεκριμένα 63 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Με βάση αυτές τις δύο κινήσεις και την οριακή βελτίωση στις προμήθειες η Πειραιώς πέτυχε κέρδη στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Ωστόσο η πολιτική μείωσης των προβλέψεων για τον covid 19 έρχεται σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό.
Και ενώ τα moratorium δικαιολογούν την τακτική της Πειραιώς, στην ουσία ο κίνδυνος αρνητικής αναθεώρησης στο μέλλον είναι μεγάλος.

2)Τα NPEs του ομίλου δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανέρχονται σε 23 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 15,4 δισεκ. επιχειρηματικά και 5,7 δισεκ. στεγαστικά.
Το ενδιαφέρον είναι ότι τo NPEs ratio ανέρχεται σε 48% ενώ ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις 45% ενώ στα προβληματικά στεγαστικά το coverage ratio ανέρχεται σε 31%.
Η Πειραιώς θα μειώσει τα NPEs με τα προγράμματα τιτλοποίησης Vega 5 δισεκ. NPEs με έκδοση 1,4 δισεκ. senior bond και Phoenix 2 δισεκ. NPEs με έκδοση 960 εκατ senior bond.
Συνολικά θα τα μειώσει 8 δισεκ. τα NPEs και από 23 δισεκ. θα υποχωρήσουν στα 15 δισεκ. ευρώ.

3)Τα κεφάλαια της Πειραιώς ανέρχονται σε 7 δισεκ. τα συνολικά και 6,2 δισεκ. το CET1.
Τα κεφάλαια οριακά βελτιώθηκαν με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,1% με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 43,7 δισεκ.
Με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ και του IFRS9 των διεθνών λογιστικών προτύπων τα κεφάλαια ανέρχονται σε 5,8 δισεκ. και ο συνολικός δείκτης 13,7%.
Η Πειραιώς βελτιώνει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στου fully loaded ωστόσο τυπικά παραμένει κάτω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP στο 14,25% που έχει μειωθεί στο 11,25% λόγω του κορωνοιού.
Με όρους συνολικών κεφαλαίων τα καθαρά κεφάλαια χωρίς Cocos 2,04 δισεκ. ανέρχονται σε 5,49 δισεκ. ευρώ.
Το DTΑ ο αναβαλλόμενος φόρος ανέρχεται σε 6,5 δισεκ. ευρώ.

Συμπέρασμα

Η Πειραιώς εμφάνισε μια βελτίωση στο β΄ τρίμηνο του 2020 στις επιδόσεις της που φάνηκε στα αποτελέσματα και στα κεφάλαια αλλά η μείωση για προβλέψεις λόγω covid αποτέλεσε έκπληξη όταν παγκοσμίως όλες οι τράπεζες αυξάνουν τις προβλέψεις.
Τα moratorium μπορεί να αλλοιώνουν την πραγματική κατάσταση και να προκύψουν αρνητικές εκπλήξεις στο μέλλον.
Αυτό δεν αφορά ειδικά την Πειραιώς αλλά συνολικά τις τράπεζες.
Η αύξηση των κεφαλαίων είναι μεν οριακή αλλά καλοδεχούμενη.
Παρ΄ όλα αυτά η Πειραιώς συνεχίζει να έχει ανάγκη από κεφάλαια τα οποία θα μειωθούν λόγω των δύο τιτλοποιήσεων NPEs 7 δισεκ. κατά 1,4 δισεκ. ευρώ.
Άρα τα 7 δισεκ. κεφάλαια θα μειωθούν στα 5,6 δισεκ. ευρώ και εάν αφαιρεθούν και τα Cocos 2 δισεκ. που είναι υποχρέωση της τράπεζας προς το κράτος τα κεφάλαια ανέρχονται σε 3,6 δισεκ.
Τα Cocos όπως έχει αναλυθεί θα παραταθούν δεν θα χρειαστεί να λήξουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα αλλά δεν παύει να είναι υποχρέωση της τράπεζας προς το ελληνικό δημόσιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS