Οι παγίδες της επιδότησης του δανείου - Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται και ποιες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις πρέπει να εκδοθούν άμεσα

Οι παγίδες της επιδότησης του δανείου - Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται και ποιες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις πρέπει να εκδοθούν άμεσα
Βροχή πέφτουν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Βροχή πέφτουν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αφού κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας εισήλθαν 14.884 εκ των οποίων οι 13.178 δανειολήπτες συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής.
Αργά το απόγευμα 7.931 προχώρησαν ήδη στην οριστική υποβολή της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ www.keyd.gov.gr.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο συνολικός αριθμός των δανειοληπτών που θα υποβάλλει αίτηση αναμένεται να ξεπεράσει τις 300.000 και ο κύριος όγκος των αιτήσεων θα προέλθει από ενήμερους δανειολήπτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών μόλις το 0,7% των αιτήσεων κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες λόγω υπέρβασης ορίων οικογενειακού εισοδήματος και 0,1% λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αξίας της κύριας κατοικίας.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αξιολογώντας τα στοιχεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, τονίζει ότι αναδεικνύουν τη σημαντική διευρυμένη περίμετρος κάλυψης των δανειοληπτών που παρέχει το νέο πλαίσιο και συγκρίνοντας με τον προηγούμενο καθεστώς στην αντίστοιχη πρώτη ημέρα λειτουργίας είχαν προσέλθει 7554 χρήστες εκ των οποίων μόλις 262 έφτασαν μέχρι το τελικό στάδιο.
Στο νομοσχέδιο με αριθμό Ν.4714/2020 και ΦΕΚ 148/31/07/2020 αναφέρεται στην συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου COVID 19.
Τα 11 άρθρα του νομοσχεδίου που περιγράφουν με ακρίβεια την όλη διαδικασία στο άρθρο το 71 το οποίο εμφανίζει «παγίδες» για τους αιτούντες ενώ έγκριτοι νομικοί κύκλοι λένε ότι από την υλοποίηση του νομοσχεδίου απουσιάζουν μέχρι σήμερα οι ΚΥΑ που θα καθορίζουν εξίσου με λεπτομέρειες την βιωσιμότητα του δανείου και του όρους της ρύθμισης που μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστοί στους δανειολήπτες.
Η επιδότηση του στεγαστικού δανείου έχει ως σκοπό τη βιωσιμότητα του δανείου για όλες τις κατηγορίες των δανειοληπτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης και τους επόμενους μήνες υπάρξει αδυναμία αποπληρωμής του δανείου ο δανειολήπτης θα κληθεί να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε από το κράτος.
Ειδικά για τους κόκκινους δανειολήπτες πριν λάβουν την επιδότηση θα πρέπει η αποπληρωμή του δανείου από τον πιστωτή να έχει χαρακτηρισθεί βιώσιμο.
Νομικοί εκτιμούν ότι το τοπίο στην επιδότηση θα «φωτιστεί» πλήρως με την έκδοση των ΚΥΑ που θα ορίζουν ένα πλαίσιο ρυθμίσεων για τους πιστωτές.
Σήμερα η προστασία της πρώτης κατοικίας επέβαλλε στον δανειολήπτη να αποδεχθεί την πρόταση της τράπεζας ακόμη κι αν δεν ήταν συμφέρουσα για τον οφειλέτη.
Οι έως τώρα προτάσεις για ρύθμιση των στεγαστικών δανείων δεν είναι πάντα ικανοποιητικές με αποτέλεσμα αρκετοί δανειολήπτες να τις απορρίπτουν.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νόμου η διακοπή καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύμφωνα δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, με τον θιγόμενο πιστωτη σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS